Jäseneksi

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tutkijanuran eri vaiheissa oleva tutkija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksellä voi myös olla yhteisö- ja kannatusjäseniä. Yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö ja kannatusjäseneksi yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

1) Jäsenhakemus osoitetaan hallitukselle. Se on vapaamuotoinen, ja se lähetetään yhdessä rekisteritietojen kanssa. Jäsenmaksu on 15 euroa palkkaa nauttivilta, 5 euroa opiskelijoilta, työttömiltä, äitiyslomalaisilta, vanhempainvapaalla olevilta ja eläkeläisiltä. Maksu tulee suorittaa tilille Helsingin tutkijanaiset ry FI13 5723 0220 3586 54

HUOM!: Viitenumero on kaikille 20145 ja viitenumero ON EHDOTTOMASTI MERKITTÄVÄ!

2) Rekisteriin tarvittavat tiedot:

  • NIMI
  • OPPIARVO
  • TITTELI/tämänhetkinen pestisi/ammattinimekkeesi
  • LAITOS/TIEDEKUNTA/YLIOPISTO TAI KORKEAKOULU
  • POSTIOSOITTEESI
  • SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI
  • SYNTYMÄVUOTESI

3) Lähetä rekisteritiedot  Nina Maskulinille  nina.maskulin(at)helsinki.fi ja jäsenmaksu Helsingin tutkijanaisten tilille. Nimesi liitetään Helsingin tutkijanaiset ry:n sähköpostilistalle, jossa tiedotetaan mm. jäsenilloista ja seminaareista.

Lisätiedot: puheenjohtaja Päivi Salmesvuori ja jäsenmaksuasioissa taloudenhoitaja  Nina Maskulin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *