Toimintasuunnitelma 2017

Yhdistys seuraa edelleen aktiivisesti tiedepolitiikkaa ja tuo esille tiedepolitiikan sukupuolivaikutuksia ja -ulottuvuuksia sekä antaa tarvittaessa lausuntoja. Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti tutkijanaisten asemaan ja tiedeyhteisön tasa-arvokysymyksiin liittyvissä asioissa yliopistoissa ja sektoritutkimuslaitoksissa, sekä Suomen Akatemiaan, opetus- ja kulttuuriministeriöön, ammattiliittoihin, tutkimusta rahoittaviin säätiöihin ja eduskuntaan päin. Yhdistys pyrkii myös jatkuvasti parantamaan jäsentensä tiedepoliittista lukutaitoa.

Yhdistys selvittää mahdollisuuksia osallistua tutkimus- ja selvityshankkeisiin, joissa analysoidaan yliopistojen tasa-arvotyön tilaa ja ongelmia ja pyritään kehittämään uusia hyviä käytäntöjä.

Syyspuolella järjestetään jäseniltoja (mahdollisia teemoja: Tutkijanaisena miesvaltaisessa työympäristössä; Juridiset asiat; Kansainvälinen liikkuvuus; Miten naiset voisivat paremmin tukea toisiaan?; Kuinka vaikutan: Miten toimia laitos tai tiedekunta-hallinnossa?; Jatko-opiskelijoiden integroituminen tiedeyhteisöön). Parannetaan yhteyksiä Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston suuntaan mm. jäseniltojen kautta.

Minna Canthin -päivän lähettyvillä 19.3. järjestetään tasa-arvoon yliopistossa liittyvä tilaisuus sekä kevättapahtuma pirskahtelevan-maistelun merkeissä.

Yhdistys jatkaa jäsenenä European Platform of Women Scientists -verkostossa ja pyrkii saamaan edustajan kuluvanakin vuonna sen hallitukseen. Yhdistys pyrkii muutenkin ylläpitämään suhteita ulkomaisiin tutkijanaisten verkostoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *