Suoritusohjeet

Miten suoritan TVT-ajokortin?

1) Perehdy TVT-ajokortin kunkin osion oppimistavoitteisiin ja selaile kunkin osion oppimateriaalia, jotta saat kuvan vaadituista asioista.

2) Suorita tämän jälkeen lähtötasotestit tiedekuntasi TVT-ajokorttikurssialueella Moodlessa. Testejä ei valvota, joten voit suorittaa ne vaikka kotonasi. Testit kannattaa suorittaa, sillä niihin vastaamalla opit osioissa vaadittuja asioita. Lisäksi saat lähtötasotesteistä pisteitä myös näyttökoettasi ajatellen! Huomaa myös, että linkki lopussa tehtävään näyttökokeeseen ilmestyy kurssisivulle vasta, kun kaikki lähtötasotestit on suoritettu tietyllä pistemäärällä (ks. kohta 4). Voit suorittaa testit niin monta kertaa kuin haluat.

Saat tärkeää tietoa TVT-ajokortin suorittamisesta tiedekuntasi infosivuilta, orientaatioluennoilta ja tuutoreiltasi. Tiedekuntakohtaiset opetus- ja tenttitiedot löydät tältä sivulta (klikkaa tiedekuntasi nimeä). Samalta sivulta löydät tiedekuntasi TVT-ajokorttiopetuksen vastuuhenkilöiden yhteystiedot.

3) Kun olet suorittanut lähtötasotestit, tarkista lähtötasotesteistä saamasi pistemäärät: löydät pistemäärätiedot Moodlen vasemmasta valikosta löytyvän Arvioinnit-linkin kautta. Tutustu pisteiden perusteella osiokohtaisiin TVT-ajokortin suoritusohjeisiin: suoritusohjeet löytyvät osiokohtaisesti ”mitä teen seuraavaksi lähtötasotestin jälkeen?”-sivuilta.

Alla on tiivistettynä kuva siitä, kuinka sinun kannattaa opiskella TVT-ajokortti (klikkaa suurentaaksesi kuvaa):

Suoritusmalli

4) Kun olet valinnut itsellesi sopivimman opiskelutavan, perehdy syvemmin kunkin osion oppimateriaaliin ja lukujen lopussa oleviin harjoituksiin joko itsenäisesti tai lähiopetukseen osallistumalla niiltä osin kuin koet tarpeelliseksi (ks. lukuohje). Perehdyttyäsi oppimateriaaliin ja harjoituksiin sinun kannattaa suorittaa lähtötasotestit vielä kerran tarkistaaksesi taitojesi karttumisen. Kun saat kunkin osion lähtötasotestistä 14 pistettä (70 %) tai enemmän, linkki lopuksi suoritettavaan valvottuun näyttökokeeseen ilmestyy Moodle-kurssin etusivun loppuun. Toisin sanoen: voit osallistua näyttökokeeseen vasta saatuasi kaikista viidestä lähtötasotestistä 70% maksimipisteistä!

5) Ilmoittaudu tiedekuntasi ohjeiden mukaisesti TVT-ajokortin näyttökokeeseen. Moodlessa suoritettavassa 60 minuutin näyttökokeessa tehtäväsi on vastata saamiisi kysymyksiin ja lähettää vastauksesi tietokoneen arvioitavaksi. Kun olet suorittanut näyttökokeen hyväksytysti, sinun tulee vielä vastata opintojakson itsearviointi- ja palautekyselyyn: linkki kyselyyn löytyy tiedekuntasi kurssialueen etusivun lopusta. Vastattuasi itsearvointi- ja palautekyselyyn olet suorittanut TVT-ajokorttiopintojakson!

TVT-ajokortin läpäisy ei tarkoita TVT-taitojesi karttumisen päätepistettä! Jos kohtaat ongelman tai haluat kerrata jotakin asiaa, voit aina palata TVT-ajokorttimateriaaliin myöhemminkin opintojesi aikana.