3.2 Tekstinkäsittely

32_tekstinkasittely

Muistiinpanoja ja muotoilematonta tekstiä voit kirjoittaa tekstieditorilla, mutta vaativampien asiakirjojen tuottamiseen tarvitset useimmiten tekstinkäsittelyohjelmaa (Word Processor). Tekstinkäsittelyohjelman avulla voit mm. liittää asiakirjaan kuvia, luoda taulukoita ja hyödyntää rakenteisen tiedonkäsittelyn etuja mm. tyylien avulla (lisätietoa rakenteellisuudesta). Tässä osassa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

  • sivuasetusten hallinta
  • sisällysluettelon luominen
  • sivunumerointi
  • taulukoiden ja kuvien käyttäminen asiakirjassa
  • tallentaminen eri tiedostomuotoihin ja tulostaminen

Edellä mainitut toiminnot esitetään Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmalla. Toiminnot ovat kuitenkin samantyyppisiä muissakin ohjelmissa, esimerkiksi OpenOffice Writer:issä.