Työelämän tietopankki – Mikä se on?

Työelämän tietopankki on blogisivusto, jossa esitellään Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen geologian opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Blogiin on koottu tietoa toteutuneista geologian opiskelijoiden harjoittelupaikoista.

Tiedot harjoittelupaikoista on kerätty opiskelijoiden kirjoittamista harjoitteluraporteista. Sekä haastattelut että harjoittelupaikkatiedot on suojattu salasanoin, sillä ne on tarkoitettu vain geologian opiskelijoiden käyttöön. Salasanat saat tarvittaessa Katariinalta.

Työelämän tietopankista voi olla apua sinulle, joka mietit mitä geologi tekee työelämässä, mitkä ovat heidän tärkeimmät työtehtävänsä tai mitkä organisaatiot työllistävät heitä.

Ota yhteyttä, jos mielessäsi on jokin kehitysidea!

Yhteyshenkilöt

Koulutussuunnittelija Katariina Kosonen (katariina.kosonen[ät]helsinki.fi), Geotieteiden ja maantieteen laitos, PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2a), 00014 Helsingin yliopisto