Ystävät ja unelmat – Valtsikasta työuralle

Ystävänpäivänä 14.2. Siltavuorenpenkereen Minerva-torille kokoontui Valtiotietieteilijät työelämässä -kurssin opiskelijoita ja valtsikan alumneja. Opiskelijat olivat järjestäneet paneelikeskusteluja, joissa alumnit pääsivät kertomaan oman urapolkunsa vaiheista.

Halusin ystävänpäivän kunniaksi lähestyä tapahtuman teemaa hieman romanttisemmassa hengessä, joten kyselin opiskelijoilta ja alumneilta heidän ammatillisista unelmistaan.

”Täydellisessä maailmassa olisin kilparatsastaja”, kertoi eräs valtsikan alumni, kun puhuimme unelmista. Unelmat antavat energiaa ja motivoivat, siksi ne jo itsessään ovat tärkeitä, eikä niiden tarvitse välttämättä toteutua.

Monet oman alansa menestyjät kertovat käyttävänsä metodia, jossa unelmia visualisoidaan ja niistä puhutaan mahdollisimman paljon. Unelmat konkretisoituvat tavoitteiksi, jolloin niiden toteutumista tukevia valintoja alkaa tehdä kuin itsestään.

Sattumaa vai päämäärätietoista etenemistä?

Paneelikeskusteluissa monet alumnit kertoivat tekevänsä unelmatyötä juuri nyt. Heidän polkunsa opintojen alusta nykyiseen työpaikkaan ovat olleet hyvin erilaisia. Muutamille alumneille ammatilliset tavoitteet olivat selkeitä jo opintojen alkuvaiheessa, mutta toiset kertoivat ajautuneensa nykyiseen työhönsä.

Vaikka sattuma näytti määrittävän monien työuraa, oli niistä löydettävissä tietty logiikka. Esimerkiksi kansainvälisissä tehtävissä työskentelevät alumnit olivat olleet vaihdossa ja hakeneet kansainvälistä kokemusta työharjoittelusta tai järjestötoiminnasta. Moni alumni mainitsi harjoittelun olleen yksi tärkeimmistä vaiheista opiskeluvuosina, jolloin omat ammatilliset tavoitteet alkoivat hahmottumaan

Olli Tiainen kertoi hauskasti edenneensä urallaan kadulta ylöspäin. Hän oli aloittanut Greenpeacella feissarina ja edennyt eri tehtävien kautta Greenpeacen ilmasto- ja energiasiantuntijaksi. Hän oli kiinnostunut ympäristöasioihin liittyvästä vaikuttamistyötä jo opiskeluvuosina.

Vapa Impactin perustaja Timo Nurmi puolestaan kertoi, että hän ei opiskeluaikoina haaveillut urasta viestintäkonsulttina, mutta kokeilemalla hän päätyi sellaiseksi ja viihtyy nyt työssään.

Panelisteina olleet alumnit kannustivat kokeilemaan erilaisia työpaikkoja ja hankkimaan monipuolista työkokemusta. Vasta kokeilemalla voi tietää, millaisesta työstä tykkää. Kaikista tehtävistä oppii jotain, joka on hyödyksi muualla.

Kokemusta kannattaa hakea myös eri sektoreilta. Esimerkiksi ulkoministeriön johtava asiantuntija Okko-Pekka Salmimies on tyytyväinen lyhyeen työkokemukseensa viestintätoimistosta.

– Opin siellä aivan erityisellä tavalla instrumentaaliasia taitoja, kuten puhetaitoja ja kirjallista ilmaisua, joista on ollut hyötyä myöhemmin työelämässä.

Verkostoituminen on sana, jota opiskelijat usein vierastavat. Alumnipaneeleissa tuli kuitenkin monta kertaa esille, kuinka verkostot olivat auttaneet etenemään uralla. Monet kertoivat saaneensa työpaikan kaverin tai tutun tutun kautta.

Valtsikalaiset unelmoivat maailman parantamisesta

Tapahtumaan osallistuneilla valtsikan opiskelijoilla oli monenlaisia unelmia ja häilyviä ajatuksia, mutta yhdistävä teema oli halu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja maailman parantamiseen.

Sosiologian opiskelija Sanna Heinonen on etsinyt reittejä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen startup-yrityksistä.

Johtotehtävät ja esimiestyö nähtiin myös mahdollisuutena vaikuttamiseen. Alumnipaneeli sai Tom Henriksonin pohtimaa asiantuntijatyön ja esimiestyön eroavaisuuksia ja kumpi häntä kiinnostaa enemmän.

– Asiantuntijatyössä tärkeintä on substanssiosaaminen, mutta esimiehenä pääsee kenties suoremmin vaikuttamaan asioihin.

Valtsikalaiset unelmoivat myös kirjottamistyöstä. Käytännöllisen filosofian opiskelijat Jannika Lalu ja Rosanna Stenroos kertoivat olevansa kiinnostuneita kirjoittamisesta ja sisällöntuotannosta. Lisäksi kulttuuriala ja akateeminen ura kiinnostavat heitä.

Alumnipaneelissa heitä ilahdutti kuulla, että kirjoittamistyössä viestintä pääaineena ei ole mikään välttämättömyys.

– Alumnit korostivat substanssiosaamisen olevan tärkeää ja syvällisempi tietämys jostain muusta alueesta on iso etu kirjoittamistyössä.

Teksti: Johanna Joensuu

Jutun kirjoittaja opiskelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja on harjoittelijana tämän kevään ajan urapalvelut-yksikössä.

Supporting the employability of international students from the perspective of Career services at the University of Helsinki

 

 

 

 

The University of Helsinki (UH) is currently in the process of renewing all its degree programmes.  Already for a number of years there have been several Master’s Degree Programmes available in English. Starting next academic year (2017-18) there will be a new set of programmes on offer by the faculties. The biggest difference compared to earlier years will be the introduction of fees to non-EU students. As a result of current developments together with years of experience, UH is stepping up its services provided to international students. The aim is to improve the support offered to students both inside and outside the university; from student services to different housing options, leisure activities and information on local culture.

As students arrive in Finland and start settling in, they are naturally eager to find employment. They will also be searching for trainee positions during their studies, as work experience from one’s own field is extremely valuable for career development. Many also wish to stay after graduating. Some succeed in finding their place in the labour market, others don’t. Research shows clearly that one of the biggest challenges for international students settling in Finland is related particularly to finding employment and how open the new host country appears to them.

One challenge is the lack of contacts with employers and society. Also language skills is a factor the students mention as limiting their job search. When moving to a new country, students do not have the networks and connections which could help them in their job hunting. There is a lot to learn about how the local labour market works. At the Career Services of the UH the employability of international students has been on the agenda for a long time. As an example, in 2009 the VALOA-project brought together the Career Services at UH with 19 other universities, city councils and entrepreneur organizations in creating a framework to support the employability of international students (find out more at studentintegration).

What else do we do for our international students at Career Services? In a nutshell, we meet with them on a regular basis, supporting their career planning and job hunting processes. We offer individual career counselling, we teach these topics in our own courses as well as take part in work life oriented courses offered by the different degree programmes. We organize job hunting info sessions and CV workshops as well as meetings with alumni.

The latest development is the UH Career Forum group on Facebook.  We invite everybody to join who is interested in supporting the employability of international students: students themselves, alumni, UH staff, representatives from the labour market and so on. The UH Career Forum is an informal meeting place where information and best practices can be shared, and it is a platform through which networks can be built. Jobs and traineeship positions will still be announced in Rekrynet and in Flamma, UH’s intranet.

UH Career Forum

 

Text by:
Anna Storgårds, career counsellor

 

Tee työhakemuksestasi persoonallinen

Osallistuin Helsingin yliopiston urapalvelut-yksikön järjestämään työnhakuinfoon ja CV-työpajaan tammikuun lopussa. Tapahtumassa uraohjaajat antoivat vinkkejä työnhakuun ja kertoivat työnhaun vallitsevista trendeistä.

Aihe näytti kiinnostavan opiskelijoita, koska Helsinki Think Companyn Vuorikadun tila oli viimeistä tuolia myöten täynnä. Keskustelua herätti erityisesti se, miten työhakemuksen ja CV:n voi räätälöidä persoonalliseksi ja miten lähestyä työnantajia avoimilla hakemuksilla.

Työnhakuinfo ja CV-työpaja pidettiin 26.1.2017 Think Companyn tiloissa.

Työnhaun pohjana on itsetuntemus

Uraohjauksen asiantuntija Minna-Rosa Kanniaisen mukaan menestyksekäs työnhaku lähtee hyvästä itsetuntemuksesta.

– Itsetuntemus on pohja, jonka perusteella kannattaa alkaa rakentamaan työnhakijaprofiiliaan ja CV:tä. Mitä on oma osaaminen ja kiinnostuksen kohteet? Entä mitkä ovat tavoitteeni työnhaussa? Tämän jälkeen tulee vielä miettiä, miten kommunikoida oma osaaminen.

Nykyään jopa 70 prosenttia työpaikoista on piilotyöpaikkoja. Mahdollisuus löytää työpaikka paranee, jos ei tyydy hakemaan vain julkisesti haussa olevia paikkoja.

Piilotyöpaikkojen hakeminen vaatii enemmän aktiivisuutta työnhakijalta. Potentiaaliset työnantajat täytyy etsiä itse ja taustatyö kannattaa tehdä hyvin. Uraohjaajat vinkkasivat, että hyvä tapa saada lisätietoa työpaikasta on etsiä sieltä joku henkilö, jonka tehtävä kiinnostaa sinua ja kysyä, jos hän voisi kertoa lisää työpaikasta vaikka kahvikupin äärellä.

Hyvän taustatyön perusteella voi hahmotella kuvitteellista työpaikkailmoitusta, eli miettiä mitä ominaisuuksia työnantaja toivoo työntekijöiltä. Näin voit kohdentaa avoimen hakemuksen juuri kyseiseen organisaatioon tai tiettyyn tehtävään. Avoimessa hakemuksessakin voi määritellä tarkasti, mitä haluaisit tehdä ja mitä annettavaa sinulla olisi tähän tehtävään.

– Avoin hakemus saa olla persoonallinen, mutta ei kannata ajatella, että vapaamuotoinen hakemus saisi olla täysin vapaamuotoinen. Tiettyä rakennetta toivotaan yleensä työhakemukselta, toki alakohtaisesti voi arvioida miten paljon uskaltaa poiketa tyypillisestä hakemuspohjasta, kertoo Kanniainen.

Hakemuksesta saa persoonallisen esimerkiksi panostamalla mielenkiintoiseen aloitukseen. Kliseitä tulee vältellä ja pitkien puuduttavien adjektiivilistojen sijaan käyttää paljon verbejä.

– Esimerkit tekevät työhakemuksesta kiinnostavan, niitä kannattaa käyttää oman osaamisen kuvaamiseen.

Hyödynnä somea työnhaussa

Somenäkyvyydestä voi olla hyötyä työnhaussa. Minna-Rosa Kanniaisen mukaan ainakin LinkedIn: ssa kannattaa olla ja muita somekanavia voi käyttää tarpeen mukaan.

Somekanavia kannattaa hyödyntää myös tiedonhakuun, esimeriksi LinkedIn:sta voi löytää kiinnostavia alumneja ja heidän kauttaan uusia työmahdollisuuksia.

– Perinteiset työnhakudokumentit pitää kuitenkin olla kunnossa, vaikka keskittyisi sometyönhakuun.

CV:ssä kiinnostuksen herättää profiilikirjoitus

CV-työpajassa paneuduttiin erityisesti profiilitekstin hiomiseen. Tämä CV:n aloitusteksti saa olla persoonallinen ja oma kiinnostus kannattaa tuoda esiin. Profiilitekstiin kannattaa panostaa, koska rekrytoijat lukevat yleensä sen ensimmäisenä, ja hyvä teksti herättää rekrytoijan mielenkiinnon.

– Jos profiiliteksti on tylsä tai kankea, voi olla että rekrytoijat eivät lue CV:tä loppuun.

CV:n visuaaliseen ilmeeseen kannattaa panostaa. Selkeä ja visuaalisesti miellyttävä CV erottuu joukosta, vaikka sisältö ja sopivuus haettavaan tehtävään onkin kaikkein tärkein erottautumiskeino.

Omaa CV:tä kannattaa näyttää rohkeasti muille ja pyytää kommentteja. Olen itse kokenut, että CV:n vertailu muiden opiskelijoiden kanssa on ollut hyödyllistä ja olen saanut hyviä ideoita oman CV:n kehittämiseen.

Työnhakuinfoja ja CV-työpajoja on tarjolla helmikuussa vielä 2.2. Kumpulan kampuksella ja 3.2. Viikin kampuksella. Lisätietoja löytyy urapalveluiden nettisivuilta. Tervetuloa mukaan!

Teksti ja kuva: Johanna Joensuu.

Jutun kirjoittaja työskentelee tämän kevään ajan harjoittelijana Helsingin yliopiston urapalvelut-yksikössä.

Lue, lue ja lue – klassikoiden lisäksi nykykirjallisuus on tunnettava

Helsingin yliopiston urapalveluiden ja Alumniyhdistyksen toteuttama Kahvia ja uravinkkejä -tapahtuma 26.10.2016. Päivystävänä alumnina Mari Koli. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Päivystävä alumni Mari Koli juttelemassa opiskelijoiden kanssa Tiedekulman kahvilassa 9.11.2016. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Kustannusala kiehtoo kielenkäytöstä, kirjoista ja kirjailijoista kiinnostuneita. Kustantamo on edelleen yksi humanistiopiskelijoiden kestosuosikeista unelmatyöpaikkoja pohdittaessa. Millaista osaamista kustannustoimittajalta vaaditaan? Miten voit parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä kustantamoon?

Aihepiiriä avasi kustantamo Schildts & Söderströmsin toimitusjohtaja Mari Koli, joka vieraili Päivystävänä alumnina Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumassa marraskuussa.

– Tyypillisesti kustannustoimittajan koulutustausta on kirjallisuudessa tai suomen kielessä. Myös toimittajakokemuksesta on tehtävässä hyötyä. Ehdoton vaatimus näiden alojen maisterius ei kuitenkaan ole, kertoo Koli.

Kustannusalan heikko markkinatilanne on ollut arkea jo kymmenisen vuotta. Suurin osa kustantamoista on käynyt läpi useita yt-neuvotteluita. Henkilöstömäärä on puoliintunut myös Kolin luotsaamassa Schildts & Söderströmsissä. Uusia työntekijöitä alalle rekrytoidaan harvoin.

– Usein julkinen rekrytointiprosessi jätetään väliin, koska aikaa satojen hakemusten läpikäymiseen ja haastattelukierroksiin ei kerta kaikkiaan ole. Tyypillistä on, että valikoidaan joku entuudestaan tuttu henkilö.

Kustannustoimittajaksi haluavan pitää tehdä itsensä näkyväksi.

– Jos ei pääse esimerkiksi harjoittelupaikan kautta kustantamoon, niin kirjallisuuskritiikkien ja muiden tekstien tuottaminen on suositeltavaa. Alan tunteminen, kirjoitustaito ja oma innostus kannattaa tuoda julkisesti esiin.

Media-alan kriisi on ollut myös kustannusalan kriisi. Vanhat markkinointikanavat eivät toimi enää tehokkaasti, joten vauhtia haetaan sosiaalisesta mediasta. Kirjojen ja kirjailijoiden näkyvyyden sekä kirjamyynnin onnistumiseksi sosiaalisen median kanavat ovat keskiössä kaikilla kustantajilla.

Facebook ja Instagram ovat Kolin mukaan alan tärkeimmät some-kanavat. Lisäksi kirjallisuusblogien asema on vahva. Kustannustoimittajaksi mielivän tuleekin olla sinut some-läsnäolon kanssa.

– Jos rekrytointivaiheessa käy ilmi, että hakija ei ole somessa, niin kyllä se on iso kysymysmerkki. Ulospäinsuuntautuneisuutta vaaditaan, mutta totta kai siinäkin on rajansa.

Kustannustoimittajat ovat Kolin mukaan ns. kulissityöntekijöitä. Tyypillisesti kustannustoimittajaa hävettää, kun kirjailija mainitsee hänet nimellä kirjansa kiitossanoissa.

– Meidän tehtävä ei ole näkyä. Yksittäisen kirjan takana tehdään paljon töitä yhdessä kirjailijan kanssa, mutta kun kirja tulee markkinoille, niin kustannustoimittaja häviää takavasemmalle. Teos on aina kirjailijan tuotos.

Ammattitaitoinen kustannustoimittaja ei tunge kuviin kirjailijan kanssa. Kolin mukaan tämä ammatin vaatima piirre on tärkeä todentaa työhaastatteluissa.

– On taitoa osoittaa kiinnostuneisuutensa olemalla aktiivinen kuuntelija. Hyvä kustannustoimittaja ei ole itse koko ajan äänessä. Kirjallisuusalaa kohtaan pitää olla innostusta syvempää intohimoa. Lisäksi on ymmärrettävä, että tämä on raakaa bisnestä.

Yksi vaatimus on kuitenkin edelleen ylitse muiden.

– Kustannustoimittajaksi mielivän pitää olla lukenut paljon ja nimenomaan nykypäivän kirjallisuutta. Klassikoiden ja kirjallisuushistorian tuntemus on tärkeä pohja, mutta kustannustoimittajan tulee tuntea nykykirjallisuus sekä osata haistaa kuka on seuraava Mika Waltari.

Lopuksi Koli haluaa kannustaa naisia hakeutumaan toimitusjohtajan tehtäviin. Toimitusjohtajan työ on hänen mielestään hyvin tavallista työtä eikä toimitusjohtajalta vaadita erikoisuuskromosomia.

– Naiset ajattelevat usein, että heistä ei ole johtajiksi. Naisten tulisi luottaa rohkeammin itseensä ja osaamiseensa.

Kustantamo Schildts & Söderströmsin toimitusjohtajaksi eli Mari Koliksi haluavien kannattaa hyödyntää seuraavat Kolin vinkit.

– Pitää olla hyvä organisoimaan asioita ja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tämä työ sisältää kaikkea kahvinkeitosta kirjojen myyntiin sekä poliittisella tasolla tapahtuvasta lobbaamisesta kassavirtojen tulkintaan. Kauppatieteilijä ei tarvitse olla, mutta perusfaktat talousasioista kannattaa opetella. Esimerkiksi tilikauden tuloksen ja liikevoiton välisen eron ymmärtäminen on erittäin olennaista.

Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumasarja toteutettiin syksyllä 2016. Urapalvelut järjestää myös ensi vuonna erilaisia työelämään liittyviä tapahtumia yhteistyössä Alumniyhdistyksen ja yliopiston alumnitoimijoiden kanssa. Lisäksi suunnittelemme parhaillaan syksyllä 2017 avattavaan uuteen Tiedekulmaan säännöllisiä Think Career -tapahtumia. Tilaa urapalveluiden uutiskirje ja seuraa meitä Facebookissa!

Teksti ja kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Opettele, erikoistu ja näytä osaamisesi – laadukasta journalismia tarvitaan

Mitä muuta toimittajalta vaaditaan kuin herkkä uutisvainu ja terävä kynä? Miten journalistista osaamistaan voi tuoda esiin? Ulkomaantoimittajana MTV:n uutisissa työskentelevä Janne Hopsu vieraili Tiedekulmassa vastaamassa media-alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden kysymyksiin.

Television uutislähetykset ja aamuisin postiluukusta kolahtava sanomalehti eivät enää täytä uutisnälkää. Digitalisaatio on johtanut siihen, että tietoa pitää saada kaikkina vuorokauden aikoina nopeasti kännykän kautta.

– Onneksi laadukkaan ja luotettavan journalismin kysyntä ei ole kadonnut, toteaa Hopsu.

Toimittajan koulutustaustaan olisi hyvä kuulua journalistiikan tai viestinnän opintoja. Ilman niitäkin voi alalle ponnistaa, mutta silloin vaaditaan erinomaisen kirjoitustaidon lisäksi yleensä jonkin aiheen tai kielen erityisosaamista.

– Yleistoimittaja oli pitkään muodissa. Nyt alalla on taas huomattu, että journalisteilla kannattaisi olla jotain spesifiä osaamista yhdestä tai muutamasta aihealueesta.

Hyvin kirjoitettujen ja muutenkin taitavasti tehtyjen juttujen saaminen julkisuuteen on tärkeää, jotta voi esitellä niitä työnäytteinään. Hopsu kehottaa tarjoamaan ensin tekstejä pienemmille lehdille. Myös podcastien tekeminen tai blogitekstien julkaiseminen yhteiskunnallisesti merkittäviksi kokemistaan aiheista voivat olla aloittelevalle toimittajalle hyviä keinoja herättää kiinnostusta.

Sosiaalisen median kanavissa osaamistaan voi tuoda esiin monin eri tavoin. Samalla pääsee näyttämään hallitsevansa eri välineitä ja julkaisutapoja.

– Toimittajaksi haluavien on ymmärrettävä, miten keskeinen merkitys sosiaalisella medialla on uutisten ja tiedon jakamisessa. Suuri osa uutistoimittajienkin työstä tapahtuu verkossa.

Mediatalojen journalisteilla on erilaisia rooleja ja työtehtäviä. Osa tekee töitä taustalla eikä tekijän kasvot tai nimi tule lainkaan julkisuuteen.

– Tuottajat ja ns. deskityössä olevat toimittajat ovat tärkeässä asemassa. Usein ihmiset eivät tule ajatelleeksi, kuinka paljon erilaista taustatyötä uutistoimituksissa tehdäänkään.

Kirjoittamisen ja puhumisen lisäksi journalistin on hallittava teknisiä välineitä. Työn ohessa pääsee luontevasti laajentamaan osaamistaan. Nykyään toimittaja saattaa hoitaa itsenäisesti juttunsa suunnittelusta julkaisuun asti. Hopsukin tekee keikkoja välillä yksin: haastattelee, kuvaa, editoi ja lähettää jutun maailmalta uutistoimitukseen.

Yli 20 vuoden työskentely uutistoimittajana ei ole vähentänyt Hopsun innostusta työhönsä.

– Parasta ovat ulkomaankeikat, joissa pääsee kansainvälisen uutistapahtuman keskipisteeseen. Lisäksi on ollut hienoa saada kehittää osaamistaan talon sisällä ilman, että on tarvinnut vaihtaa työpaikkaa.

Janne Hopsun vinkit toimittajaksi haluaville:

  • Toimittajan työ on erittäin monikanavaista. Opettele printin, television, radion ja verkkouutisoinnin toimintatavat. Seuraa aktiivisesti sosiaalisen median kanavia, jotta tiedät niidenkin logiikat. Lisäksi tarvitaan motivaatiota opiskella koko ajan uusia asioita ja seurata maailman menoa.
  • Kannattaa erikoistua: syvällisempi tietämys kahdesta tai kolmestakin aihepiiristä takaa paremmat työllistymismahdollisuudet. Myös harvinaisempien kielten ja kulttuurien osaajia tarvitaan toimittajina.
  • Uutismaailma elää 24/7. Tuoreita, hyvin taustoitettuja ja laadukkaasti tehtyjä uutisjuttuja tarvitaan koko ajan. Media-alalla pitää olla joustava työaikojen suhteen. Yksi alan varjopuoli on, että vakituisen työpaikan saaminen ei ole helppoa. Määräaikaisuudet ja itsensä työllistäminen freelancerina on monen journalistin arkea. Kannattaa siis varautua pätkätyöhön, verkostoitua rohkeasti ja opetella oman osaamisensa markkinointia.

Yleisen historian maisteri Janne Hopsu vieraili Päivystävänä alumnina syyskauden viimeisessä Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumassa 23.11.2016. Voit lukea lisää Hopsun työurasta ja opintotaustasta 375 humanistia -sivustolta.

Urapalvelut järjestää myös ensi keväänä erilaisia työelämään liittyviä tapahtumia yhteistyössä Alumniyhdistyksen ja yliopiston alumnitoimijoiden kanssa. Lisäksi suunnittelemme parhaillaan syksyllä 2017 avattavaan uuteen Tiedekulmaan säännöllisiä Think Career -tapahtumia. Tilaa urapalveluiden uutiskirje ja seuraa meitä Facebookissa!

Teksti ja kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Uutistoimittaja Janne Hopsu (oik.) vieraili parin tunnin ajan keskustelemassa opiskelijoiden kanssa Tiedekulman kahvilassa. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Uutistoimittaja Janne Hopsu (oik.) vieraili parin tunnin ajan keskustelemassa opiskelijoiden kanssa Tiedekulman kahvilassa. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Ansioluettelo, hissipuhe, työnhakuräppi – sanoita osaamisesi

Mikä neuvoksi, kun edessä ei ole selkeää urapolkua? Miten päässä pyörivät sekalaiset ajatukset työllistymismahdollisuuksista saa järjestykseen? Millä tavalla omasta osaamisesta kannattaa viestiä?

Keskustelin asiasta VTT Petro Poutasen kanssa Kahvia ja uravinkkejä -tapahtuman yhteydessä Tiedekulmassa. Poutanen kirjoittaa parhaillaan kirjaa työelämän luovuudesta, opettaa asiantuntija- ja tiedeviestintää Helsingin yliopistossa sekä toimii viestintäalan yrittäjänä.

Poutanen kehottaa pohtimaan unelmiensa työtehtävää, listaamaan oman osaamisen pääkohdat ja hahmottelemaan erilaisia urapolkuja.

– Mieti kiinnostavia työnantajatahoja ja millaista osaamista ne tarvitsevat sekä miten sinä pystyisit niitä auttamaan. Seuraava vaihe on pohtia, miten lähestyt kutakin potentiaalista työnantajaa.

Urapolkujen miettimisprosessia voi toteuttaa esimerkiksi seuraavien kolmen kysymyksen avulla:

  1. Mitä sellaista osaan, jota työnantajataho tarvitsee?
  2. Miksi osaamiseni on niin tärkeää, että työnantajataho tarvitsee juuri minua?
  3. Miten konkreettisesti työskentelen ja tuotan hyötyä työnantajatahon spesifiin tarpeeseen?

Potentiaalisia työnantajia kannattaa lähestyä vasta, kun osaa muotoilla napakat vastaukset edellä mainittuihin kysymyksiin, painottaa Poutanen.

– Erilaisia kysymysmalleja on toki maailma täynnä. Johtavana ajatuksena on, että osaa kertoa itsestään kiinnostavasti ja sanoittaa loogisesti mitä osaa tehdä ja mitä haluaisi tehdä.

On siis osattava viestiä selkeästi oman työskentelynsä tuloksellisuudesta. Työnhakumarkkinoilla ei kainostelu kaunista.

– Kannattaa harjoitella myyntipuhettaan rohkeasti jonkun kanssa, jotta saa palautetta ja uusia ajatuksia. Omaa osaamistaan markkinoidessa tulee tiedostaa puutteensa, vaikka keskittyisikin vahvuuksien esittelemiseen.

Osaamistaan tulisi miettiä säännöllisesti, vaikka olisikin työelämässä. Poutasen mukaan ”työnhakuräppi” kannattaa pitää ajan tasalla, koska harva meistä pysyy koko uraansa saman työnantajan palveluksessa samoja tehtäviä tehden.

– Miksi teen mitä teen, ketä se auttaa ja mitä vaikuttavuutta työlläni on? Näitä voi kysellä itseltään, vaikka ei hakisikaan uusia töitä. Vähintään tulee tietoiseksi siitä, miksi menee joka aamu töihin.

Tarinallisuus on aina vetovoimaisempaa kuin pelkkä osaamisalojen listaaminen. Moni muistaa huolehtia ansioluettelonsa päivittämisestä ja jopa LinkedIn-profiilin ylläpidosta, mutta vanha kunnon hissipuhe jää usein pohtimatta.

– Sosiaalisen median aikakaudella meillä ei ole vain sitä perinteistä paperista ansioluetteloa. Meistä on jatkuvasti jonkinlainen preesens verkossa. Se voi olla Twitter-tili, kuvagalleria Instagramissa tai LinkedIn-profiili. Eri kanavissa voi sanoittaa osaamistaan eri tavoin, vaikka perusviesti kannattaakin pitää yhtenäisenä.

Miten kiinnostavia työnantajia sitten kannattaa lähestyä? Tartunko puhelimeen ja pyydän tapaamista vai onko tapaamiskulttuuri siirtynyt täysin some-kanaviin?

Poutanen pohtii hetken ja toteaa, että suomalaisen tapaamiskulttuurin tila ja mahdolliset muutokset sosiaalisen median myötä olisikin mielenkiintoinen tutkimuskohde.

– Työnhaku on nykyään vähän kuin deittailua, täydellisen parin etsintää. Periaatteessa mikään ei estä meitä vaikkapa soittamasta ja sopimasta tapaamista ihan kenen tahansa kanssa. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää.

Poutaselta tulee myös vahva suositus tapaamistilanteeseen.

– Kun pyydät saada käyttää jonkun henkilön aikaa, niin pysy sovitussa aikataulussa. Tee tapaaminen vastapuolelle helpoksi.

Tärkeää on muistaa, että useimmiten tapaamisista ei seuraa mitään sen kummempaa.

– Kannattaa olla tyytyväinen siihen, että sai tavata sen ihmisen, jutella ja verkostoitua. On ainakin yhtä kokemusta rikkaampi, vaikka ei uutta työtä saisikaan.

Harva meistä saa tarjottimella unelmiensa työpaikan, mutta sattumaa voi auttaa.

– Onnellisten sattumien mahdollisuuden lisääminen on keskeistä elämässä. Se on mahdollista lähettämällä rohkeasti työhakemuksia ja tapaamalla ihmisiä. Aina jokin joskus johtaa johonkin.

Lopuksi sain Poutaselta muutamia ideoita tapahtumakonsepteista. Syksyllä 2017 avattavassa uudessa Tiedekulmassa päästään toivottavasti toteuttamaan erilaisia opiskelijoiden, tutkijoiden, alumnien ja työnantajatahojen verkostoitumistilaisuuksia. On syytä virittää työnhakuräppiä oikealle taajuudelle.

Petro Poutanen vieraili Päivystävänä alumnina Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumassa 12.10.2016. Tapahtumasarjan viimeisellä kerralla keskiviikkona 23.11. klo 13–15 Tiedekulmassa on juttuseuraksi tarjolla MTV3:n uutistoimittaja Janne Hopsu. Lämpimästi tervetuloa!

Teksti ja kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Petro Poutanen vieraili Päivystävänä alumnina Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumassa 12.10.2016. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Petro Poutanen vieraili Päivystävänä alumnina Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumassa 12.10.2016. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Verkostoidu, ota selvää ja seuraa somessa

Kuva

Järjestöt tarjoavat vapaaehtoistoiminnan lisäksi yhä enemmän mahdollisuuksia palkkatyöhön. Järjestösektori onkin kasvava työnantajataho, jonka työpaikoista käydään kiivasta kilpailua.

Miten kannattaa toimia, jos haluaa työskentelemään johonkin järjestöön? Kysyin asiaa järjestökenttää tuntevalta FT Anna Moringilta, joka työskentelee projektipäällikkönä Monimuotoiset perheet -verkoston koordinoimassa Kaikkien perheiden Suomi -hankkeessa.

– Urakehitys järjestöissä ei aina ole lineaarista. Tehtävänkuvat saattavat vaihtua nopeasti ja samalla nimikkeellä voi eri järjestöissä työskennellä hyvinkin erilaisten tehtävien parissa. Muutamiin asioihin kannattaa erityisesti panostaa, kun hakee järjestöön töihin.

Moring tiivisti työnhakuvinkkinsä kolmeen kohtaan:

1. Verkostoidu

Tutustu rohkeasti henkilöihin, jotka ovat tekemisissä niiden asioiden kanssa, joiden pariin haluat itse työllistyä. Määrätietoinen verkostoituminen avaa valtavat määrät yllättäviäkin mahdollisuuksia. Järjestöpuolella rekrytoinnit tapahtuvat usein niin, että tehtäviin valitaan ihmisiä, jotka tunnetaan jotain kautta entuudestaan. Rekrytoinneissa painottuu se, että valittavan henkilön osaaminen ja sitoutumistaso tiedetään jo valmiiksi sopivaksi.

2. Ota selvää järjestön toiminnasta

Perehdy hyvin järjestöön ennen kuin lähetät työhakemuksesi. Lue järjestön verkkosivut, etsi tietoa järjestön arvopohjasta ja toimintamuodoista. Jututa rohkeasti järjestön vapaaehtoistoimijoita ja työntekijöitä, jotta saat selville, millä tavalla siellä toimitaan. Tuo hakemuksessasi esiin tietosi järjestöstä ja kohdenna oman osaamisesi esittely järjestön arvomaailman ja toiminnan mukaisesti.

3. Seuraa järjestöjä sosiaalisen median kanavissa

Sosiaalisen median kanavista etenkin Facebook, Instagram ja Twitter tarjoavat oivan lähteen järjestöjen toiminnan tarkasteluun. Näiden kanavien seuraaminen opettaa näkemään, mitä järjestöissä tapahtuu ja miten ne viestivät asioistaan. Samalla saat nopeasti tiedon, kun itseäsi kiinnostava järjestö on rekrytoimassa työntekijää. Järjestöt harvemmin ilmoittavat työpaikoistaan lehtimainoksin tai muita maksullisia kanavia pitkin. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa mahdollistaa myös sen, että teet itsesi tutuksi järjestön toimijoille jo ennen työnhakua.

Helsingin yliopiston urapalvelut yksikön toteuttama Kahvia ja uravinkkejä -tapahtuma 26.10.2016 Tiedekulmassa. Päivystävänä alumnina Anna Moring. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Anna Moring (vas.) jakamassa työnhakuvinkkejään opiskelijoille Tiedekulman kahvipöydässä.

Anna Moring vieraili Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumassa 26.10.2016 juttelemassa järjestösektorista kiinnostuneiden opiskelijoiden kanssa. Kahden tunnin kahvittelun aikana tuli todettua muun muassa se, että järjestöpuolella työnkuvat ja urapolut ovat hieman erilaisia kuin tyypillisesti yritysmaailmassa.

– Oli hienoa päästä kuulemaan opiskelijoiden ajatuksia ja toiveita tulevaisuuden urapoluistaan. Kävimme läpi järjestöjen toimintatapoja, työnkuvia ja rekrytointikulttuuria.

Kahvilassa tapahtuva rento jutustelu tarjoaa myös mahdollisuuden reflektoida omia ajatuksiaan ja omaa toimintaansa.

– Opin itse ajatuksen ammatillisesta idolista. Jos tietää henkilöitä, jotka työskentelevät tehtävissä, joihin itsekin haluaa, niin kannattaa yrittää selvittää millaisia polkuja pitkin he ovat työhönsä päätyneet. Idolin jalanjälkiä ei toki voi suoraan seurata, mutta suuntaa niistä voi omiin askeleisiin ottaa.

Lue lisää Anna Moringista 375 humanistia -sivustolta.

Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumasarja jatkuu tänä syksynä vielä kaksi kertaa. Päivystävänä alumnina 9.11. klo 13-15 Tiedekulmassa on kustantamo Schildts & Söderströmsin toimitusjohtaja Mari Koli. Viimeisellä kerralla 23.11. juttuseuraksi on tarjolla MTV3:n uutistoimittaja Janne Hopsu. Lämpimästi tervetuloa!

Teksti ja kuvat: Riitta-Ilona Hurmerinta

Helsingin yliopiston urapalvelut yksikön toteuttama Kahvia ja uravinkkejä -tapahtuma 26.10.2016 Tiedekulmassa. Päivystävänä alumnina Anna Moring. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Anna Moring juttelemassa opiskelijoiden kanssa järjestösektorille työllistymisestä. Moring vieraili Päivystävänä alumnina Helsingin yliopiston urapalvelut-yksikön ja Alumniyhdistyksen toteuttamassa Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumassa 26.10.2016.

Uraseurantakysely käynnissä – vastaukset arvokkaita koulutuksen kehittämisessä

Kuva

uraseurantatiedon-hyodyntaminenLokakuun alussa vuonna 2011 yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon ja farmaseutin ja lastentarhaopettajan tutkinnon suorittaneet saavat postissaan uraseurantakyselyn.

(Vastaa kyselyyn verkossa täällä.)

Kysymme valmistuneilta heidän urapolustaan ja sijoittumisestaan työelämään. Mitä he tekevät työkseen? Mitä osaamista he tarvitsevat työssään? Vastaako työ koulutustasoa?

Uraseurantakyselyjen vastaukset muodostavat erittäin arvokkaan aineiston yliopistoille koulutuksen, opetuksen ja ohjauksen kehittämistä varten. Uraohjauksessa ja urakursseilla uraseurantatieto on tärkeä resurssi opiskelijoiden vaihtoehtojen tuntemuksen ja työelämätuntemuksen kasvattamisessa.

Uraseurantakyselyjä hyödyntävä Töissä.fi -palvelu on tuonut kansallisen uraseuranta-aineiston aivan uudella tavalla kaikkien hyödynnettäväksi. Palvelun saama palaute esimerkiksi lukioiden opinto-ohjaajilta on ollut todella positiivista.

Helsingin yliopistossa käynnissä olevassa koulutusohjelmauudistuksessa uraseurantatietoa on hyödynnetty laajasti tämän vuoden aikana. Maistereiden uraseurantatiedon ympärille rakennetut koulutusohjelmauudistustyöpajat järjestettiin alkuvuodesta bio- ja ympäristötieteellisessä, maatalous-metsätieteellisessä ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Uusimman, syksyllä 2015 tehdyn, tohtorien uraseurannan aineistoja hyödynnetään tohtorikoulutuksen kehittämisessä.

Eniten kiinnostanusta herättänyt maisteriuraseurantakyselyn osio koulutusohjelmauudistuksessa on ollut ns. osaamiskysymyspatteristo (otsikkokuva: Opiskelun kehittämät tietotaitoalueet). Yliopistotason analyysista nousee kolme keskeistä huomiota:

  1. Tieteellisen ajattelun ja tieteellisen tutkimuksen tekemiseen liittyvät ydintaidot ovat tärkeitä työelämässä ja niistä on pidettävä koulutusuudistuksessa kiinni. Ne ovat yliopistokoulutuksen tunnistettuja vahvuuksia.
  2. Yleisten erilaisissa asiantuntijatyössä tarvittavien työelämätaitojen kehittymiseen on panostettava lisää. Esimerkiksi viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, ryhmätyötaidot, projektinhallinta ja -organisointitaidot kaipaavat vahvistusta.
  3. Erilaisten työtehtävien osaamistarpeissa on merkittäviäkin eroja esim. yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen, lainsäädännön tuntemuksen tai monikulttuurisessa ympäristössä toimimisen osalta. Iso kuva työelämän osaamistarpeissa on kuitenkin yllättävän yhtenäinen, yli työnantajasektorien ja koulutusalarajojen (huomiot 1. ja 2.).

Tiedolliset ja taidolliset osaamistavoitteet eivät ole toisiaan poissulkevia. Kyse on opetusmenetelmien ja arvionitimenetelmien muuttamisesta (tutustu esim. KNORK-hankkeen julkaisuihin). Opiskelijoiden pitää oppia työskentelemään ja ratkaisemaan ongelmia yhdessä. Tarvitaan lisää opiskelijoiden yhdessä tekemiin projekteihin keskittyviä kursseja – ja monitieteellisiä kursseja. On tärkeää muistaa, että meillä on paljon opetusta, joissa nämä tavoitteet hyvin toteutuvat.

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden kansallinen Aarresaari-verkosto on tehnyt maisteri- ja tohtoriuraseurantoja jo yli kymmenen vuoden ajan.

Työskentelen itse yliopistojen uraseurantoja kehittävässä valtakunnallisessa LATUA-hankkeessa.  Panostimme hankkeen alussa paljon siihen, että ymmärrämme mahdollisimman hyvin, mitä uraseurantatiedon käyttäjät haluavat uraseurannoilta (selvitys luettavissa täällä). Keskityimme tällä kertaa erityisesti yliopistojen opettajiin ja tutkijoihin ja hallinto- ja tukipalveluissa työskenteleviin. Opiskelijoiden toiveita ja tarpeita kartoitettiin jo aiemmin Töissä.fi-palvelun kehitystyön aikana.

Toivottavasti mahdollisimman moni vuonna 2011 valmistunut vastaa uraseurantakyselyyn ja antaa yliopistoille arvokasta palautetta ja tietoa työelämän muuttuvista osaamistarpeista. Tämä tieto tulee hyötykäyttöön!

Eric Carver

Kirjoittaja työskentelee Helsingin yliopiston urapalveluissa LATUA-hankkeen projektivastaavana ja uraohjauksen asiantuntijana.

Edellisen, vuonna 2014 tehdyn, vuonna 2009 valmistuneiden maistereiden uraseurantakyselyn Helsingin yliopiston tulokset tiedekunnittain ovat luettavissa täällä.

Uraseurantahankkeista lisätietoa täällä.

 

Yksilöllinen uraohjaus antaa näkökulmia työllistymiseen

Opiskelijastatuksesta luopuminen voi jännittää, jos oman alan työpaikasta ei ole tietoa. Pian valmistuvaa Heidi Villikkaa yliopiston tarjoama yksilöllinen uraohjaus auttoi työllistymismahdollisuuksien hahmottamisessa. Lokakuun alusta lähtien yksilöllistä ohjausta saa kaikilla kampuksilla.

Viisi opiskeluvuotta Helsingin yliopistossa ovat kuluneet Heidi Villikalta nopeasti. Alusta asti hän on halunnut matematiikan opettajaksi. Sivuaineina hän on opiskellut tietojenkäsittelytiedettä ja kasvatustiedettä.

– Pedagogisiin opintoihin kuuluneet harjoittelujaksot vahvistivat tunnetta siitä, että haluan työskennellä opettajana. Oli mukavaa käydä opettamassa matematiikkaa lukiolaisille ja tietotekniikkaa yläkoululaisille.

Pro gradu -tutkielmaa viimeistelevä Villikka havahtui keväällä siihen, että maisterin tutkinto valmistuu pian ja pitäisi siirtyä työelämään. Vaikka uratähtäin oli selvä, Villikka koki tarvitsevansa tukea oman työllistyvyytensä edistämiseen. Hän kaipasi asiantuntijaa, jonka kanssa voisi keskustella erilaisista mahdollisuuksista ja oman osaamisensa sanoittamisesta työnhakutilanteissa. Apua Villikka löysi yliopiston urapalvelut-yksiköstä.

– Seikkaillessani Flammassa löysin sattumalta urapalvelut-yksikön ja havahduin, että hei, tuoltahan saan haluamaani apua. Yksilöllistä uraohjausta ja muita palveluita pitäisi mainostaa paljon näkyvämmin.

Ohjaus lähtee arvoista

Yksilöllisen uraohjauksen tavoitteena on toimia opiskelijalle ”peilinä” opiskelijan sen hetkisten ja tulevaisuuteen liittyvien kysymysten kanssa, kertoo uraohjauksen asiantuntija Heidi Layne urapalvelut-yksiköstä.

– Tärkeintä opiskelijan kannalta on opintojen aikana valintoja tehdessä miettiä omia toiveita tulevaisuuden suhteen. Tämän vuoksi HOPS-työskentelyyn kannattaa panostaa ja linkittää sitä omiin haaveisiin, muistuttaa Layne.

Jatkossa tukea tähän saa entistäkin helpommin, sillä urapalveluiden uraohjaajat jalkautuvat lokakuun alusta lähtien päivystämään kaikille kampuksille.

Yksilöllisten uraohjausten lisäksi urapalvelut järjestää tulevana syksynä runsaasti erilaisia opiskelijoille suunnattuja tapahtumia.

– Urasuunnittelu on tulevaisuuteen orientoitumista. Kannattaa käyttää kaikki mahdollisuudet hyväksi opintojen aikana sekä omien arvojen ja mielenkiinnon pohtimiseen että erilaisten mahdollisuuksien kartoittamiseen työelämässä. Uraohjaukseen voi tulla missä tahansa vaiheessa opintojen aikana tai vielä jopa valmistumisen jälkeisenä vuonna, kannustaa Heidi Layne.

Varmempana työnhakuun

Uraohjaajan kanssa keskustellessaan Villikka sai uusia näkökulmia työllistymismahdollisuuksiinsa.

– Samalla mietimme, miten hyödynnän järkevästi opetustarjontaa vielä tänä syksynä, kun maisterin tutkintoni pakolliset suoritukset ovat jo kasassa. Nyt osaan valita kursseja, jotka tuovat lisäarvoa opettajan uralle.

Villikka sai uraohjaajalta myös vinkin osallistua Kumpulan kampuksella järjestettävälle työelämäkurssille. Näillä eri koulutusalojen ja laitosten urakursseilla pääsee muun muassa pohtimaan osaamisalueitaan ja vahvuuksiaan sekä harjoittelemaan työnhakupapereiden kirjoittamista ja saa niihin palautetta.

Heidi Villikka suosittelee uraohjaajan tapaamista muillekin opiskelijoille.

– Oli todella hyvä päästä juttelemaan ammattilaisen kanssa ja kuulla hänen mielipiteitään suunnitelmistani. Tunnen itseni nyt varmemmaksi ja valmiimmaksi työnhakuun, hän hymyilee.

Haastattelun jälkeen Heidi Villikan syyssuunnitelmiin tuli muutos. Hänet valittiin Lasten Tiedekouluun kerho-opettajaksi syyslukukauden ajaksi. Villikan ohjauksessa 4–14-vuotiaat lapset pääsevät tutustumaan ohjelmointiin ja rakentamaan Lego-robotteja.

Kiinnostuitko yksilöllisestä uraohjauksesta? Urapalveluiden asiantuntijat jalkautuvat tarjoamaan ohjausta Helsingin yliopiston opiskelijoille kaikilla kampuksilla lokakuun alusta lähtien. Ohjausta saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Varaa aikasi uraohjaukseen!

Lisätietoa urapalveluista:

Text på svenska: ”Stor hjälp av individuell karriärvägledning (Flamma)

Text in English: ”A new perspective on employment through individual career guidance(Flamma)

Urapalvelut, Helsingin yliopisto. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta.

Teksti ja kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta

Listaa kiinnostavia työnantajia ja tartu puhelimeen

Työpaikan löytäminen saattaa olla haasteellista, olitpa sitten opiskelija, vastavalmistunut tai jo työelämää nähnyt konkari. Oma aktiivisuus on tärkeää. Työnhakua kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja ennakoivasti.

Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL:n opiskelijatoiminnan koordinaattorina työskentelevä Henri Annila vastaa viikoittain ympäristöalan työpaikkaa etsivien kysymyksiin. Mistä ja miten töitä löytää?

– Pitkäjänteisyys ja ennakointi työnhaussa kannattaa. Yksi keino työnetsimistyössä on kirjata kiinnostavan organisaation ja yrityksen nimi ylös aina kun sellaiseen jossain törmää. Sitä listaa voi sitten hyödyntää, kun työnhaku on ajankohtaista.

LinkedIn on Annilan mielestä erinomainen kanava työnhaussa.

– Sen lisäksi että teet itsesi näkyväksi, niin löydät sieltä vinkkejä avoimista työpaikoista. Kannattaa osallistua myös erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin, joissa käydään oman alasi keskusteluja ja jaetaan tietoa.

Annila painottaa, että sosiaalisen median kanavista kannattaa valikoida rohkeasti kanavat, joissa osaa luontevasti olla läsnä.

– Kaikissa kanavissa ei ole järkevää pyöriä. Kannattaa valita ne, mitkä kokee relevanteiksi ja aidosti kiinnostaviksi.

Pelkkä netissä roikkuminen ei takaa työnhaussakaan tulosta. Annilan mukaan yksi työnhakuväline on edelleen ylitse muiden: puhelin.

– Kiinnostaville työnantajille kannattaa soittaa. Puhelin on edelleen tärkeä väline nimenomaan puhumiseen.

Omaa rohkeaa kokeilumieltä löytyy Annilalta itseltäänkin. Maantieteen kandidaatin tutkinnon hän teki Helsingin yliopistoon, mutta maisteriksi hän valmistui Oulun yliopistosta.

– Moni ihmetteli muuttoani Helsingistä Ouluun, mutta itse koin sen loistavaksi tavaksi laajentaa osaamistani ja verkostojani. Hieno bonus oli opintojen ohessa päästä työskentelemään oman alan projektiin, jossa selvitettiin matkailun vaikuttavuutta Kuusamon alueella.

Annilan pikavinkit työnhakuun:

Henri Annila jakoi työnhakuvinkkejään Päivystävänä alumnina Tiedekulmassa 14.9.2016. Syksyn ajan kokeiltava tapahtumasarja antaa mahdollisuuden rentoon jutusteluun kuuden yhteiskunnan eri aloilla toimivan Helsingin yliopistosta valmistuneen alumnin kanssa.

Tule tapaamaan seuraavaa Päivystävää alumnia, Walter Rydmania keskiviikkona 28.9. klo 13–15 Tiedekulmaan (Aleksanterinkatu 7).

Helsingin yliopiston urapalvelut toteuttaa Kahvia ja uravinkkejä -tapahtumasarjan kokeilujakson yhteistyössä Alumniyhdistyksen kanssa.

Teksti: Riitta-Ilona Hurmerinta