Artikkeleita

Tähän osioon on koottu Risto Uron kirjoittamia, Uuden testamentin sosiaalista maailmaa ja tutkimusmetodeja käsitteleviä artikkeleita, jotka on julkaistu aikakauslehdissä ja kokoomateoksissa. Huomaa, että kaikki versiot eivät ole aivan lopullisia ja niihin on voitu tehdä oikolukuvaiheessa vielä korjauksia. Artikkelit on julkaistu kustantajan luvalla.

”Jeesus parantajana: rituaalitutkimuksen näkökulma”. Artikkeli on julkaistu teoksessa Kirsi Valkama, Hanne von Weissenberg ja Nina Nikki (toim.) Raamattu ja magia(SESJ 110; Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura 2016), 220-237. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Johannes Kastaja rituaalitutkimuksen valossa”. Artikkeli on julkaistu teoksessa Petri Luomanen, Jutta Jokiranta & Outi Lehtipuu (toim.) Johdatus sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen (SESJ 105; Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura 2013), 393-409. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Rituaalitutkimus”. Artikkeli on julkaistu teoksessa Petri Luomanen, Jutta Jokiranta & Outi Lehtipuu (toim.) Johdatus sosiaalitieteelliseen raamatuntutkimukseen (SESJ 105; Helsinki: Suomen Eksegeettinen Seura 2013), 122-136. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Miten suomalainen Nag Hammadi -tutkimus syntyi?”. Artikkeli on julkaistu Teologisen Aikakauskirjan numerossa 2/2012 (117), 193-97. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Ruumiin ja mielen parantajat: varhaiskristillisyys terapeuttisena liikkeenä”. Artikkeli on julkaistu Teologia.fi:n ”Uskonto ja mielenterveys” -teemassa 4.10.2011 Linkki artikkeliin tästä

”Sosiaalinen maailma auttaa lukemaan Raamattua toisella tavalla”. Arvostelu teoksista Anni Pesonen ja Kirsi Valkama, Arkielämä Raamatun aikaan: Juudan kylistä roomalaisiin kaupunkeihin (Kirjapaja 2010) ja Kari Latvus, Sakari Häkkinen ja Hanne von Weissenberg, Köyhien Raamattu (Kirjapaja 2010). Julkaistu aikakauslehti Vartijassa 3/2011, 103-106. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Rituaalinen näkökulma kristinuskon syntyyn”. Perustuu Suomalaisen teologisen kirjallisuuseuran symposiumissa 11.11.08 pidettyyn esitelmään. Julkaistu STKS:n vuosikirjassa 2009 (Jumalanpalvelus muutoksessa, STKSJ 263, toim. Joona Salminen, Helsinki: STKS, 10-35). Avaa pdf-tiedosto tästä

”Kieltäytymisen lumo: Seksuaalinen asketismi varhaiskristillisyydessä”. Julkaistu teoksessa M. Ahola, M.-R. Antikainen & Päivi Salmesvuori (toim.), Taivaallista seksiä: Kristinusko ja seksuaalisuus (Helsinki: Tammi, 2006), 60-80. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Kuinka tutkia Uuden testamentin sosiaalista maailmaa? Sosiologia ja antropologia Uuden testamentin tutkimuksen aputieteinä”. Artikkeli perustuu Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran symposiumissa 12.11.2003 pidettyyn esitelmään. Julkaistu STKS:n vuosikirjassa 2004 (Teologian uudet virtaukset, STKSJ 241, toim. Lassi Larjo, Helsinki: STKS, 9-32). Avaa pdf-tiedosto tästä

”Eksegetiikka ja ja kognitiivinen uskontotiede”. Julkaistu Teologisen Aikakauskirjan numerossa 6/2004 (109) 549-561. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Sairaus ja parantaminen Uuden testamentin maailmassa”. Julkaistu Teologisen Aikakauskirjan numerossa 4/2003 (108) 326-339. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Köyhät ja syrjäytyneet Uuden testamentin maailmassa”. Julkaistu teoksessa Virpi Mäkinen (toim.), Lasaruksesta leipäjonoihin: Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena 2002, 22-41. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Jos Tuomas olisi viides evankeliumi”. Julkaistu Teologisen Aikakauskirjan numerossa 6/2002 (107) 544-54. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Puhtaus ja saastaisuus Uuden testamentin maailmassa”. Julkaistu Teologisessa Aikakauskirjassa 5/1998 (103) 399–-409. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Eksegetiikka ja kulttuuriantropologia”. Julkaistu Teologisessa Aikakauskirjassa 2/1997 (102) 106-11. Avaa pdf-tiedosto tästä

”Johannes Kastaja ja Jeesus-liike”. Julkaistu teoksessa R. Uro & O. Lehtipuu, Nasaretilaisen Historia, Kirjapaja 1997, 106-145. Avaa pdf-tiedosto tästä

Jeesus-liikkeestä kristinuskoksi

Loppuunmyyty teos Jeesus-liikkeestä kristinuskoksi (Yliopistopaino/Gaudeamus 1995) valottaa kadonneen Jeesuksen sanojen evankeliumien (”Q-lähteen”) tutkimusta ja evankeliumien sosiologista taustaa. Avaa pdf-tiedosto tästä