Lyhyesti

Opiskelin Tampereen yliopistossa tiedotusoppia ja väittelin tohtoriksi 1996. Samana vuonna siirryin Helsingin ylipistoon viestinnän laitokselle ensin lehtoriksi ja vuonna 2001 sain nimityksen professoriksi. Vuosina 2004-09 olin laitoksen johtajana. Ennen tutkijaksi ja opettajaksi ryhtymistä työskentelin toimittajana sanoma- ja aikakauslehdissä.

Väitöskirjassani Ympäristöuhkan anatomia tutkin metsätuhoja ympäristöuhkana suomalaisessa julkisuudessa 1987-1995. Senkin jälkeen olen tutkinut ympäristöjournalismia ja tieteen julkisuutta. ¨Projektini –The Power of the Gene käsitteli biotekniikan julkisuuskuvaa. Sen jälkeen olen tutkinut journalismin murrosta. Minua kiinnostavat erityisesti median valtaan ja yhteiskunnalliseen rooliin sekä mediamaiseman muutoksiin liittyvät kysymykset. Niitä koskevat ajatukset olen tiivistänyt yhdessä Janne Seppäsen kanssa kirjoittamaani kirjaan Mediayhteiskunta (2012). Ja uudempia löytyy Mediayhteiskunta -blogista.

Yksi lempiaiheeni on tieteellinen kirjoittaminen, josta julkaisin kirjan Tekstinsyöjät 1991 yhdessä Heikki Luostarisen kanssa. Kirja on nykyään saatavilla vapaasti verkossa. Olen myös opettanut tieteellistä kirjoittamista omalla laitoksella ja useissa tutkijakouluissa ja vetänyt tiedeviestinnän koulutusta jatko-opiskelijoille.

Harrastan kokkausta, puutarhanhoitoa ja mustaa musiikkia. Yritän matkustaa mahdollisimman usein Brasiliaan – ja brasiliaisesta musiikista lisää linkissäni Exú music.