Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Etusivu

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa on tarjolla maisteriopintoihin yhteinen menetelmäopetuksen valikoima, “menetelmäkori”. Se rakentuu seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Kukin oppiaine voi tarjota omia menetelmäkurssejaan yhteiseen koriin.
  • Kukin oppiaine päättää, mitkä koriin liitetyt muiden aineiden menetelmäkurssit se kelpuuttaa oppiaineen maisteriopintojen opetusohjelmaan. Korvaavuuksista on kuitenkin sovittava kurssikohtaisesti.
  • Kursseille otettavien enimmäismääristä ja muista ohjeista päättää kurssin pitäjä.
  • Menetelmäkorista tiedotetaan kaikkien korissa mukana olevien oppiaineiden tutkintovaatimuksissa, josta käy myös ilmi, mitä menetelmäkursseja opiskelijat ovat oikeutettuja sisällyttämään maisteriopintojensa menetelmäopintoihin.

Koria voi hyödyntää kahdella tavalla:

  • Suorittamalla Tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä – kokonaisuuden (25 op)
  • Poimimalla korista yksittäisiä muiden aineiden kursseja pääaineen opintojen osaksi (varmistattava joka kerta erikseen pääainelaitokselta).

Huom! Menetelmäkorin opetustiedot löytyvät WebOodista kohdasta opinto-oppaat, valtiotieteellinen tiedekunta: https://weboodi.helsinki.fi/hy/