Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustietoa

Tälle sivustolle on koottu muutamia linkkejä, joilta löytyy tietoa mm. opiskeluun, työelämään, valtionhallintoon ja Euroopan unioniin  liittyvistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista.

Opiskeluun liittyvä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

Helsingin yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2010 -2012

HYY:n yhdenvertaisuusohjelma vuosille  2009 – 2012

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

Suomen valtio

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (tasa-arvolaki)

Yhdenvertaisuuslaki

Tasa-arvovaltuutetun sivusto

Vähemmistövaltuutetun sivusto

Sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö

Tasa-arvoasianneuvottelukunnan (TANE) sivusto

Sisäasiainministeriö, yhdenvertaisuus

Euroopan unioni

Perusoikeudet Euroopan unionissa, tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä

Euroopan komissio, Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasiat, sukupuolten tasa-arvo

Euroopan komissio, Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasiat, monimuotoisuus ja syrjimättömyys

European Institute for Gender Equality

Yhdistyneet kansakunnat

UN Women

UN Human Rights

Tasa-arvoon  ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tietopankkeja

Minna – tasa-arvotiedon keskus

Sukupuolisilmälasit

Tasa-arvoklinikka

Tilastokeskus

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto, Sisäasianministeriön oikeusyksikkö

Kansalaisjärjestöjä

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

Seksuaalinen tasavertaisuus ry (SETA)

European Women’s Lobby