Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Etusivu

Laajuus: 3 op

Tavoiteet: Kurssilla pohditaan tutkijan uudenlaista työympäristöä, tutustutaan verkkovälineisiin, niihin liittyviin käytäntöihin, mahdollisuuksiin tutkimuksen teossa ja julkaisun apuvälineinä. Kurssilla pohditaan myös verkkojulkisuuden mahdollisuuksia ja uhkakuvia.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

  • hyödyntää yliopiston ja kirjaston tarjoamia verkkopalveluja
  • tunnistaa verkon hyödyt sekä myös uhat sekä osaa hyödyntää tietoverkon palveluja oman tutkimuksen teossa järkevästi
  • osaa tuottaa oman viitelistan

Työtavat ja suorittaminen:

  • luennot
  • oppimistehtävä: blogin rakentaminen, blogipäiväkirjan kirjoittaminen ja kommentointi
  • verkkojakso: blogikirjoituksen tuottaminen kurssin aiheista ja kommentointi
  • oppimistehtävä: oman viiteilistan tekeminen

HUOM! Kurssilla käytetään yliopiston tietojärjestelmiä, joten opiskelijoilta edellytetään yliopiston käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnukset tilataan laitoksen atk-yhdyshenkilöltä.