Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Esittely

Varhaiskasvatus tutkii 0-8-vuotiaiden lasten kasvatusta, johon liittyy hoitoa, opetusta ja oppimista. Varhaiskasvatusta antavia tahoja ovat esimerkiksi perhe, päiväkodit ja esiopetus. Eniten tutkitaan ikäkausia ennen kouluikää, mutta myös kouluun siirtyminen muodostaa tärkeän tutkimuskohteen. Tutkimuksen näkökulma on usein monitieteinen ja siinä hyödynnetään kasvatustieteen ohella erityisesti psykologista tutkimusta, mutta myös muita tieteenaloja kuten esimerkiksi sosiologiaa. Varhaiskasvatuksen tutkimusryhmä toimii aktiivisesti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tutkimusprojekteissa.  Opiskelijoille pyritään tarjoamaan mahdollisuus osallistua keskuksen tutkimustoimintaan. Tutkimus integroituu myös tutkijakoulutukseen.