Namibia-projektissa verkostoidutaan

Yliopistokirjastoilla on Suomessa vain yksi kehitysyhteistyöprojekti Ulkoasiainministeriön rahoittamana, Helsingin, Tampereen ja Namibian yliopistojen kirjastojen ”Human Resource Development Project at the University of Namibia Library” –hanke. UM rahoittaa HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) –ohjelmansa kautta yliopistojen kehitysyhteistyötä, CIMO koordinoi niitä. CIMO ja UM yhdessä kutsuvat muutaman kerran vuodessa HEI ICI –koordinaattorit koolle yhteiseen tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen. Jokainen koordinaattori vuorollaan esittelee omaa projektiaan, meidän projektin vuoro oli joulukuussa 2011. Myös Oulun yliopiston lääketieteellisellä ja kasvatustieteellisellä tiedekunnalla on HEI ICI –hanke Namibian yliopiston vastaavien tiedekuntien kanssa. Me ”namibialaiset” olemme löytäneet toisemme, mutta kiinnostavaa on kuulla myös aivan toisenlaisista projekteista muualla Afrikassa tai Aasiassa.

UniPID ja Helsingin yliopisto järjestivät tammikuussa 2012 seminaarin ”The University of Helsinki and Africa”. Tilaisuuteen oli kutsuttu Helsingin yliopistosta kaikki, joilla on jokin yhteistyökuvio menossa jonkin Afrikan maan kanssa. Paikalla oli noin 55 tutkijaa ja minä ainoana kirjastosta. Esittelin myös siellä meidän projektiamme. Keskustelussa muutamat tutkijat kertoivat, että he nyt vasta huomasivat, kuinka tärkeä rooli tasokkaalla yliopistokirjastolla on myös heidän omissa hankkeissaan. Siitä jo poikikin uusi ”aluevaltaus” Afrikassa, tällä kertaa Etelä-Sudanissa. Keskustakampuksen kirjastosta poistettuja ylimääräisiä kurssikirjakappaleita 2000-luvulta lähetetään Etelä-Sudaniin Viikin tutkijoiden Afrikka-yhteistyöprojektien kautta.

Ulkoministeriön Afrikan ja Lähi-idän osasto kutsui kuulemaan Namibiaan akkreditoidun uuden suurlähettilään strategiaa, jossa on mainittu myös HEI ICI -hankkeet. Kutsu oli lähetty UM:n rahoittamana Namibiassa työskenteleville tai Namibia-hankkeissa oleville. Suomen suurlähetystö Windhoekissa on tärkeä vaikuttaja UM:n rahoitusta hakeville. Oli kiinnostava keskustelu mukavassa ilmapiirissä, kuten edellisenkin suurlähettilään vastaavassa tilaisuudessa. Se oli myös taas oiva tilaisuus verkostoitua.

Meillä Helsingin, Tampereen ja Namibian yliopistokirjastoissa on mahdollisuus tutustua toisiimme ja sitä suuremmalla joukolla, kun projekti etenee. Työvierailut Suomen ja Namibian välillä näyttävät puolin ja toisin, millaisessa ympäristössä kollegat työtä tekevät. Me kaikki osapuolet opimme toinen toisiltamme, teemmepä työtä pienessä kaupungissa savannilla tai suuressa kaupungissa, hierarkkisessa tai vapaassa työkulttuurissa, uusimpien elektronisten laitteiden parissa tai heikkojen verkkoyhteyksien kurjimuksessa.

 Teksti

Elise Pirttiniemi
Projektipäällikkö

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*