Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Hanke

Verkosta joustoa aikuiskoulutukseen on Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian täydennyskoulutushanke, jossa kehitetään oppilaitosten ja opetushenkilöstön valmiuksia tarjota koulutusta etäopetusta ja tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä. Tavoitteena on koulutuksen laadun nostaminen kouluttajien osaamisen, koulutuksen tasapuolisen saavutettavuuden ja koulutuksen käytänteiden kehittämisen kautta.

Keskeisenä tavoitteena on kehittää verkko-opetuksen avulla ammatillisen aikuiskoulutuksen tasa-arvoista saatavuutta. Osallistujat saavat valmiuksia kehittää oman oppilaitoksensa koulutuksen opetusmenetelmiä joustavammiksi pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Hankkeessa tutustutaan ja kehitetään uusia tapoja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia työelämälähtöiseen aikuisopiskeluun, jotka tarjoavat joustoa ajan ja paikan suhteen.

Koulutukset muodostavat keskenään verkko-opetuksen osaamisen kehittämisen jatkumon. Keskeisinä sisältöinä ovat pedagogisesti mielekkäät etäopetusvälineet ja -menetelmät, verkko-oppimateriaalin ja verkkokurssin tuottaminen, sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet ja videon hyödyntäminen ammatillisen kasvun tukena.

Kolmivuotinen hanke (2009 – 2011) on Opetushallituksen rahoittama. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Mahdollisista matka-, majoitus- ja sijaiskuluista vastaa osallistujan organisaatio.