Opinto-opas

VIExpert-opiskelijoiden käytettävissä on laaja-alainen kattaus kursseja, joita järjestetään ympäri Suomea. Osa kursseista on sellaisia, jotka kuuluvat yliopistojen normaaliin opetukseen muutenkin, ja pienempi osa sellaisia, jotka järjestetään verkoston toimesta tai sen tuella. Oheiseen opinto-oppaaseen on koottu VIExpert-opintoihin soveltuvat kurssit. Muiden kurssien soveltumisesta maisterikoulun opintoihin voi tiedustella koulutuspäällikkö Tapani Kaakkuriniemeltä.

Kurssit on jaettu niiden alkamisajan mukaan lukukausittain omille sivuilleen. Lukukausien sisällä kurssit on jaettu vielä tarkemmin alkamisajankohdan mukaan, minkä lisäksi kurssit on ryhmitelty kolmeen kategoriaan.

Luentokurssien kategoriaan kuuluvat kaikki tavanomaiset luentokurssit. Intensiivikurssien alle on listattu kurssit, joilla opetus on järjestetty lyhyemmän ajanjakson sisään. Molempien kategorioiden kurssit voivat pitää sisällään hyvinkin erilaisia oppimismenetelmiä. Ryhmään Muut opintojaksot kuuluu sekalainen sakki erilaisia opintojaksoja. Mukana on esimerkiksi verkkokursseja, opintomatka ja kirjatenttejä.

Maisterikoulun kaikille yhteisten opintojen kuvaukset löytyvät omilta sivuiltaan. Lisäksi työelämäkursseille on oma sivunsa.

Kurssit on pyritty, milloin mahdollista, laatimaan aikatauluiltaan sellaisiksi, että muilta paikkakunnilta tulijat pystyisivät helposti osallistumaan niihin. Tämä tarkoittaa opetuksen periodisointia ja etäopetusvälineiden ja -menetelmien käyttöä. Kurssien lopussa on aina ko. kurssin verkkosivut, joista on hyvä tarkistaa kurssin alkamisaika ja paikka.

Kaikilla VIExpertin opiskelijoilla, kotiyliopistosta riippumatta, on oikeus osallistua kaikille tässä oppaassa luetelluille kursseille. Oman kotiyliopiston ulkopuolisille kursseille on mahdollista saada matka-avustusta. Tarkemmat tiedot kohdassa matkatuki.

VIExpertin painettu opinto-opas lähetetään ainoastaan uusille opiskelijoille. Opinto-oppaan nettiversio on luettavissa täältä.

Syksyn kurssit
Kevään kurssit

HUOM! Muutokset kurssitietoihin on merkitty punaisella!