Viestinnän tutkimuksen blogi – miksi?

Noin kymmenen vuotta sitten blogit alkoivat todenteolla rantautua suomalaiseen internet-maailmaan, joskin todellinen läpimurto tapahtui vähän myöhemmin. Blogien huippukausi on ehkä ohi, koska yhteisöpalvelut ja ns. mikrobloggaus (eli käytännössä Twitter) ovat tulleet suosituimmiksi. Lisäksi bloggaus näyttää – ainakin suomalaisessa julkisessa keskustelussa – typistyneen pitkälti muoti-, käsityö- ja harrastusbloggaukseksi. Todellisuudessa blogosfääri on tätä julkista kuvaa moniulotteisempi. Silti voidaan kysyä, heräävätkö viestinnän tutkijat bloggaamiseen 5-10 vuotta liian myöhään?

Vastaus lienee kaksitahoinen kyllä ja ei. Kyllä siksi, että bloggaaminen on joidenkin mielestä passé ja nyt olisi aika omaksua juuri nämä uudemmat sosiaalisen median välineet. Toisaalta blogi mahdollistaa hieman perusteellisemman pohdinnan Facebookiin ja Twitteriin verrattuna eli sopii hyvin tutkimukselliseen kirjoittamiseen. Lisäksi blogin etuna on, että se on jo vakiintunut verkkoilmaisun muoto, jolloin on helppo keskittyä asiaan, eikä itse väline tai ilmaisumuoto vie sen suurempaa huomiota.

Tutkijat haluavat myös osaltaan olla mukana rakentamassa suomalaista blogosfääriä. Blogin perustaminen voidaan nähdä kannanottona siihen, että verkko ja sosiaalinen media ovat vakavasti otettavia julkisuuden kenttiä, joihin myös tutkijat haluavat osallistua. Verkko on viime aikoina moitittu huonosta vuorovaikutuksesta ja puskista huutelusta. Tässä blogissa kirjoitetaan omalla nimellä ja omana persoonana. Lisäksi tällä blogilla halutaan tuottaa parempaa verkkodialogia – taustalla leijuvat niin Sokraattisen dialogin kysymisen metodi kuin Habermasin ajatukset ihanteellisesta dialogista. Blogi voi toisinaan olla yksisuuntaista yksinpuhelua, toisinaan taas bloggaaminen on hyvin vuorovaikutteista, jota toivotaan myös tässä blogissa.

Viestinnän tutkijoiden blogissa puhutaan ensisijaisesti viestinnän tutkimuksesta. Tärkeää on myös kannanottaminen ajankohtaisiin asioihin jostain tutkimuksellisesta ja tieteellisestä näkökulmasta. Tässä blogissa ei siis kapeasti rajauduta vain tutkimuksiin, mutta mielipideblogi tämä ei myöskään ole. Tarkoitus on tuoda esille tutkimuksellista näkökulmaa, joka usein jää laajemmalle yleisölle hieman vieraaksi. Lisäksi tieteellinen julkaisuprosessi on usein melko hidas, jolloin viestinnän tutkijoiden blogi tarjoaa nopean kanavan kommentoida yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Viestinnän tutkimus on laaja kenttä ja aiheet liittyvät hyvinkin erilaisiin asioihin: organisaatioiden viestinnästä globalisaation haasteisiin, julkisuuden tutkimuksesta mediakulttuurin muotoihin, journalismista kriisiviestintään. Listaa voisi jatkaa pitkäänkin – aika näyttää millaiseksi lista täällä blogissa rakentuu.

Tervetuloa lukemaan, kommentoimaan ja väittelemään!

Posted in Sekalaista | Leave a comment