Yliopiston etusivulle | Suomeksi | På svenska | In English

Y101 Johdatus valtio-oppiin, syyslukukausi 2013

Opintojakson Y101 tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan, maailmanpolitiikan sekä hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen eri tutkimussuuntauksista ja tutkimuskohteista. Opintojaksossa perehdytään näissä tutkimusperinteissä käytettäviin käsitteisiin ja teorioihin. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää politiikan, hallinnon ja organisaatioiden sekä maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyy soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä valtio-opin opinnoissa.

Aika, paikka ja ilmoittautuminen

Luennot: 5.9.–14.10. ma 14–16, to ja pe 12–14, U40 (Unioninkatu 40, Metsätalo)  sali 1.

Kurssin suorittaminen edellyttää ilmoittautumisen WebOodissa 19.8.–9.9.2012 välisenä aikana.

Vastuuopettaja ja avustaja

Johdantokurssin vastuuopettajana toimii professori Mikko Mattila (kotisivu sähköposti: mikko.mattila@helsinki.fi).

Kurssin suorittaminen

Kurssin laajuus on 7 opintopistettä. Syyslukukaudella järjestettävä valtio-opin johdantokurssi on pakollinen pääaineopiskelijoille. Jaksoa ei voi suorittaa tiedekuntatentissä. Luennot jakautuvat kolmeen osaan:

Luentokuulustelun yhteydessä tentitään kaksi teosta opintojakson kirjallisuudesta, joista toisen tulee olla opiskelijan opintolinjalta:

  • Paloheimo Heikki ja Wiberg Matti: Politiikan perusteet (politiikan tutkimuksen linjan teos)
  • Karppi, Ilari ja Sinervo Lotta-Maria (toim.): Governance – uuden hallintatavan jäsentyminen (hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjan teos)
  • Jackson R & Sorensen G: Introduction to International Relations (maailmanpolitiikan tutkimuksen linjan teos)

Opintosuoritusten arvostelu

Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla 0–5.

Luentokuulustelu

Kurssin luento- ja kirjallisuuskuulustelu järjestetään perjantaina 18.10.2013 klo 10.00–14.00 (huom! Ei akateemista varttia), U40 sali 1. Luentokuulusteluun ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Tarkemmat tenttiohjeet löytyvät täältä.

Uusintakuulustelu on oppiaineen rästitentissä ti 10.12.2013  klo 16-20, Päärakennuksen sali 1. Siihen tulee ilmoittautua WebOodissa 10.11.2013 – 30.11.2013 välisenä aikana. Oodin ilmoituksesta “Huom. Opiskelija on ennestään suorittanut/hänelle on korvattu opinto. Ilmoittautumisesi on kuitenkin lisätty” ei pidä rästitenttiin ilmoittautuessa välittää.