Opintokyselyn tulokset 2014

Valtio-opin opiskelijoiden opintovastaavat Jesse Jääskeläinen ja Marja Pentikäinen toteuttivat kevätlukukaudella 2014 opiskelijapalautekyselyn. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn tarkoituksena on monipuolisesti kerätä palautetta valtio-opin opinnoista eri vuosikurssien opiskelijoilta.

Kysely toteutettiin sähköisenä e-lomakkeena ja kyselyn vastausaika oli 6.5.–1.6.2014. Näin ollen kyselyssä ei ole otettu huomioon vuoden 2014 tutkintouudistuksen tuomia muutoksia. Kyselyyn osallistui yhteensä 43 opiskelijaa.

Kyselyn tulokset on esitelty kahdeksassa osassa alkuperäisen kyselylomakkeen mukaisesti. Valtio-opin opiskelijat ry toivoo, että kyselyn tuloksia hyödynnetään yleisen valtio-opin opetuksen ja sen sisällön kehittämisessä Helsingin yliopistossa.

Valtio-opin opiskelijat ry kiittää kaikkia opintokyselyyn vastanneita opiskelijoita!

Jesse Jääskeläinen ja Marja Pentikäinen
Opintovastaavat 2014

Valtio-opin opiskelijat ry

Avoimen kesäopinnot ja Magister bonus -palkinto

Huomio kaikki!

Jos teillä on tiettyjä kursseja, joita toivoisitte avoimen yliopiston tarjoavan ensi kesänä, lähettäkää toivomuksenne minulle ja Jesselle osoitteeseen opintovastaava(at)voo.fi tai Kannun opintosihteereille Laura Luodolle ja Anni Nelimarkalle osoitteeseen opintovastaavat(at)kannunvalajat.fi!

Avoimen kesäopinnot ovat meille maksuttomia, joten jos kesäopintoja ajattelee edes sen yhden pullonkaulakurssin verran ehtivänsä tehdä ensi kesänä, niin kyseistä pullonkaulakurssia kannattaa ehdottaa!

Lisäksi vielä on pari päivää aikaa ehdottaa hyvää opettajaa Magister bonus -palkinnon saajaksi. Listätietoja: http://hyy.helsinki.fi/fi/media-arkisto/uutiset/ehdota-hyvää-opettajaa-magister-bonus-palkinnon-saajaksi

Syysterveisin,

Marja ja Jesse
VOOn opintovastaavat

Opintovaliokunnan kokous 14.10.2014

Opintovastaavilta terveiset tiistain opintovaliokunnan kokouksesta, jossa oli vierailemassa HYY:n kopovastaava Esa Tiusanen. Kokouksen top 3:

1. Johtosääntöuudistus kuohuttaa. Mm. HYY, Kannu ja valtio-opin opetushenkilökunta pyrkivät kaikki tahoillaan vaikuttamaan asiaan. Kannun Kannaripannariin voi mennä keskustelemaan asiasta ja perjantaihin asti on myös mahdollista kommentoida uudistusehdotusta Flammassa.

2. Digitaaliset oppimisympäristöt eli DOO. DOO ja sen kehittäminen on yliopiston ensi vuoden yksi päätavoitteesta. 24.10. pidetään starttiseminaari, minkä jälkeen tiedettäneen, mihin suuntaan DOO:ta aletaan viedä. Myös HYY on valmistellut ehdotuksia mahdollisista kehityssuunnista.

3. Hallopedwiki on saatu pystyyn. Nettisivut tarjoavat jatkossa apua hallinnon opiskelijaedustajille ja HYY:n tavoitteena on pitää sivut aktiivisina ja päivitettyinä pitkän aikaa.

Terkuin,

Marja & Jesse