Kokous tiedekunnan henkilökunnan kanssa 3.12.2014

Heipä hei hyvät opiskelijat!

Tänään kokoustettiin tiedekunnan henkilökunnan ja valtsikan muiden opintovastaavien kanssa. Mukana menossa olivat vuoden 2015 VOOn opintovastaavat Raakel ja Anna. Kokouksen TOP 3:

1. Harjoittelutuen muutos. Nykyään puolet paikoista arvotaan ja puolet jaetaan edellisen lukuvuoden opintopisteiden perusteella. Tukikuukausien määrä laskettiin yhteen → nyt tukea riittää noin 200 henkilölle. Työharjoittelurahaa vuodelle 2015 voi hakea 8.12.2014 asti! https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55447/lomake.html

2. Syksyn TVT-opetus. 2. periodin uudessa TVT-kurssissa puutteita. Kurssi järjestetään seuraavan kerran 4. periodissa ja sitä muokataan opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. Palautetta voi edelleen lähettää kurssin opettajalle!

3. Tiedekunta tekee oppiaineiden kanssa ”yleissivun” vielä tämän vuoden puolella yleisopinnoista, mahdollisista siirtymäkausista, kurssien nimenmuutoksista jne. Yleissivulla pyritään muun muassa selkeyttämään uusia tutkintovaatimuksia ja niiden vaikutusta opintoihin.

Terveisin,

Opintovastaavat Marja ja Jesse

VOOn hallitus vuosimallia 2015 valittu!

Arvoisat VOOlaiset,
uusi hallitus vuodelle 2015 on nyt valittu:

Puheenjohtaja: Salla Huttunen
Taloudenhoitaja: Olavi Lyyra
Opintovastaava: Raakel Kumpunen

sekä

Alina Juote
Anna Walldén
Jarkko Nissinen
Kaarlo Somerto
Linda Palenius
Onerva Martikainen
Sanni Inovaara
Veronica Nyberg

Onnea kaikille valituille!

Opintokyselyn tulokset 2014

Valtio-opin opiskelijoiden opintovastaavat Jesse Jääskeläinen ja Marja Pentikäinen toteuttivat kevätlukukaudella 2014 opiskelijapalautekyselyn. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn tarkoituksena on monipuolisesti kerätä palautetta valtio-opin opinnoista eri vuosikurssien opiskelijoilta.

Kysely toteutettiin sähköisenä e-lomakkeena ja kyselyn vastausaika oli 6.5.–1.6.2014. Näin ollen kyselyssä ei ole otettu huomioon vuoden 2014 tutkintouudistuksen tuomia muutoksia. Kyselyyn osallistui yhteensä 43 opiskelijaa.

Kyselyn tulokset on esitelty kahdeksassa osassa alkuperäisen kyselylomakkeen mukaisesti. Valtio-opin opiskelijat ry toivoo, että kyselyn tuloksia hyödynnetään yleisen valtio-opin opetuksen ja sen sisällön kehittämisessä Helsingin yliopistossa.

Valtio-opin opiskelijat ry kiittää kaikkia opintokyselyyn vastanneita opiskelijoita!

Jesse Jääskeläinen ja Marja Pentikäinen
Opintovastaavat 2014

Valtio-opin opiskelijat ry