Avoimen kesäopinnot ja Magister bonus -palkinto

Huomio kaikki!

Jos teillä on tiettyjä kursseja, joita toivoisitte avoimen yliopiston tarjoavan ensi kesänä, lähettäkää toivomuksenne minulle ja Jesselle osoitteeseen opintovastaava(at)voo.fi tai Kannun opintosihteereille Laura Luodolle ja Anni Nelimarkalle osoitteeseen opintovastaavat(at)kannunvalajat.fi!

Avoimen kesäopinnot ovat meille maksuttomia, joten jos kesäopintoja ajattelee edes sen yhden pullonkaulakurssin verran ehtivänsä tehdä ensi kesänä, niin kyseistä pullonkaulakurssia kannattaa ehdottaa!

Lisäksi vielä on pari päivää aikaa ehdottaa hyvää opettajaa Magister bonus -palkinnon saajaksi. Listätietoja: http://hyy.helsinki.fi/fi/media-arkisto/uutiset/ehdota-hyvää-opettajaa-magister-bonus-palkinnon-saajaksi

Syysterveisin,

Marja ja Jesse
VOOn opintovastaavat

Opintovaliokunnan kokous 14.10.2014

Opintovastaavilta terveiset tiistain opintovaliokunnan kokouksesta, jossa oli vierailemassa HYY:n kopovastaava Esa Tiusanen. Kokouksen top 3:

1. Johtosääntöuudistus kuohuttaa. Mm. HYY, Kannu ja valtio-opin opetushenkilökunta pyrkivät kaikki tahoillaan vaikuttamaan asiaan. Kannun Kannaripannariin voi mennä keskustelemaan asiasta ja perjantaihin asti on myös mahdollista kommentoida uudistusehdotusta Flammassa.

2. Digitaaliset oppimisympäristöt eli DOO. DOO ja sen kehittäminen on yliopiston ensi vuoden yksi päätavoitteesta. 24.10. pidetään starttiseminaari, minkä jälkeen tiedettäneen, mihin suuntaan DOO:ta aletaan viedä. Myös HYY on valmistellut ehdotuksia mahdollisista kehityssuunnista.

3. Hallopedwiki on saatu pystyyn. Nettisivut tarjoavat jatkossa apua hallinnon opiskelijaedustajille ja HYY:n tavoitteena on pitää sivut aktiivisina ja päivitettyinä pitkän aikaa.

Terkuin,

Marja & Jesse

Opintoterveisiä tiedekunnan suunnalta

Perjantaina kokoustettiin tiedekunnan kanssa. Tässä kokouksen top 3:

1. Harjoittelutukeen on pohdittu muutoksia. Asia on tällä viikolla opintoasiaintoimikunnan käsittelyssä ja mietinnän alla on, pystytäänkö luomaan kriteerit, joiden perusteella harjoittelutukea myönnettäisiin jatkossa arvonnan sijaan.

2. TVT-opetus jatkokursseille uudistuu. 1op kursseista luovutaan ja tilalle tulee 2op tutkimusprosessikurssi. Kurssilla tehdään ryhmissä töitä ja sillä pyritään tukemaan opintoja soveltamalla opittuja asioita. Kurssi alkaa 2. periodissa (Weboodissa ainakin tällä hetkellä 7TVTJATKO).

3. Uusien tutkintovaatimusten tuomia ongelmia jaettiin tiedekunnan kanssa. Tiedekunnan kanta yleisen valtio-opin moniin ongelmiin on, että opetusta pyritty valtio-opissa kehittämään oikeaan suuntaan (esim. lisää luentokursseja), mutta opintojen joustavuutta on viety nyt osittain liikaakin pois. Tiedekunnan opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhanen lupasi keskustella asiasta valtio-opin opetushenkilökunnan kanssa.

+1 Muistakaa täyttää kandipalaute pe 17.10. mennessä!

Terveisin,

Opintovastaavat Marja & Jesse

Oppiaineen kokous 7.10.2014

Lukuvuoden ensimmäinen oppiaineen kokous pidettiin tänään! Tässä kolmituntisen kokouksen TOP 3:
1. Sekä opiskelijoiden että opettajien havaitsemat ongelmat uusiin tutkintovaatimuksiin ja kursseihin liittyen on nostettu pöydälle.
Ongelmallisten kurssien uudistuksista keskustellaan tarkemmin ensi talvena ja alkukeväänä, ja päätettävät muutokset tulevat voimaan ensi lukuvuonna. Ennen uudistuksista päättämistä tulee vielä selvittää tiedekunnalta, kuinka suuria muutoksia kursseihin voidaan tehdä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa pakollisia läsnäoloja, pakollisia luentokursseja, kurssikirjoja ja sivuaineopiskelijoiden sijoittumista kursseille (esim. M205:n ongelmat). Henkilökunta on myönteinen muutosten tekemiselle, mutta henkilökunnan ja opiskelijoiden näkökannat eivät tämän kokouksen perusteella ole kaikissa asioissa yhtenevät. Myös henkilökunnan sisällä on eriäviä mielipiteitä opintojen kehittämissuunnasta. Opintovastaavien ja muiden opiskelijoiden aktiivisuutta siis tarvitaan!
2. Valtio-opin henkilökuntaan ja henkilökunnan työnkuviin on tullut muutoksia.
Uusi oppiainevastaava on Ville-Pekka Sorsa. Juri Mykkänen on saanut vakituisen viran. Timo Kivimäki lähtee toiseen yliopistoon vuodenvaihteessa ja hänelle etsitään parhaillaan sijaista. Myöhemmin ilmoitetaan, kuka korvaa Kivimäen opettajatuutorina. Amanuenssi Piia Susiluoto työskentelee nykyään vain 60% tuntimäärällä, mikä asettaa paljon haasteita opintoneuvontaan. Piia ja Ville-Pekka vastailevat viesteihin, minkä ehtivät, mutta esimerkiksi tällä hetkellä vastaamattomia viestejä on parisataa. Kärsivällisyyttä siis tarvitaan myös opiskelijoilta!
3. Jatkokoulutuksen tutkintovaatimukset lukuvuosille 2015–2017 ovat työn alla.
Asialistalla ovat muun muassa tutkintovaatimusten sisältö ja miten tohtoriohjelman ja oppiaineen yhteistyö tulisi järjestää. Jatkossa tullaan tiedekunnan puolelta asettamaan tiukemmin deadlineja väitöskirjojen valmistumiseen, sillä tällä hetkellä listoilla on esimerkiksi paljon henkilöitä, jotka ovat aloittaneet jatko-opintonsa 1990-luvulla tai 2000-luvun alkupuolella, ja joiden väitöskirja ei etene.