Uudet opiskelijat valittu!

Uudet opiskelijat, eli fuksit on valittu Valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Luvan antaneiden valittujen nimet löytyvät täältä.

Yleiseen valtio-oppiin haki tänä keväänä 852 henkilöä, joista kokeeseen osallistui 375. Yleiseen valtio-oppiin valittiin edellisten vuosien tapaan 48 uutta opiskelijaa (16/linja).

Onnea kaikille valituille! Mikäli tulit valituksi, muistathan vierailla fuksisivuilla.

Yleisen valtio-opin maailmanpolitiikan tutkimuksen pääsykoe 2014

Valtio-opin opiskelijoiden opintovastaavat pyysivät selvitystä oppiaineen henkilökunnalta maailmanpolitiikan tutkimuksen linjan tämän kevään pääsykokeesta ja seikoista, jotka johtivat sen keskeyttämiseen.

Ensinnäkin oppiaineen henkilökunta on äärettömän pahoillaan tapahtuneesta. Oppiaineesta linjataan, ettei pääsykokeissa saisi koskaan tapahtua mitään vastaavaa. Ongelma aiheutui useasta kasaantuneesta inhimillisestä virheestä.

Uusi pääsykoekirja valittiin viime syyskuussa. Pääsykoe valmisteltiin tiedekunnan hyväksymänä, mutta prosessissa unohdettiin informoida eteenpäin pääsykoekirjan vaihtumisesta. Toukokuussa pääsykokeen kysymykset käytiin läpi ja tarkastettiin, mutta mielikuvaksi oli jo vakiintunut se, ettei kirjamuutosta ollut. Prosessissa oli monta kohtaa, jossa virhe olisi voitu huomata, mutta näin ei jostain syystä käynyt. Ensinnäkin pääsykoetta laadittaessa ei huomattu varmistaa, oliko pääsykoekirja pysynyt samana. Toiseksi oppiaineen puolelta tieto uudesta kirjasta pääsykokeen laatijoille jäi varmistamatta. Kolmanneksi pääsykoekysymyksiä tarkastettaessa mukana olisi voinut olla henkilö, joka tuntee pääsykoekirjan niin perin pohjin, että virhe olisi huomattu. Jossittelua voisi jatkaa: esimerkiksi hallintohenkilöstö olisi voinut muistuttaa vaihtuneista pääsykoekirjoista.

Paljon on ollut myös puhetta, olisiko pääsykoe voitu keskeyttää tunniksi tai kahdeksi ja jatkaa myöhemmin oikean kirjan kysymyksillä. Vaihtoehtoa mietittiin ennen kokeen keskeyttämistä, mutta ongelmaksi muodostui se, ettei yliopistolta saatu kiinni ketään henkilöä, joka olisi tuntenut pääsykoekirjan riittävän hyvin. Lisäksi erityisesti järkevien aineistokysymysten luonti niin lyhyessä ajassa olisi ollut lähes mahdotonta. Tämän vuoksi koe päätettiin keskeyttää ja siirrettiin kahden päivän päähän.

Uutta pääsykoetta suunniteltaessa yritettiin pitää huoli, että mahdollisimman moni maailmanpolitiikan tutkimuksen linjalle hakeneista pystyisi tekemään kokeen. Tämän johdosta koetta tehtiin melkein kaikissa Suomen yliopistoissa sekä muutamassa suurlähetystössä ulkomailla. Lisäksi uudesta pääsykoeajasta ilmoitettiin mahdollisimman pian puhelimitse kaikille pääsykokeessa olleille.

Tapaus tullaan huomioimaan pääsykoekäytäntöjä kehitettäessä, ettei vastaavaa enää koskaan sattuisi. Vielä on vaikeaa sanoa, minkälaisia varmistusjärjestelmiä otetaan käyttöön. Vuonna 2015 yleisessä valtio-opissa tullaan järjestämään ainoastaan yksi pääsykoe, joten virheen mahdollisuus pienenee tätä kautta. Pääsykokeen yhtenäistämisen myötä myös koko kokeen valmisteluprosessi tullaan miettimään alusta alkaen uudelleen ja virhemahdollisuudet pyritään minimoimaan.

Yliopisto on varautunut maksamaan korvauksia ja niistä kannattaa kysyä opintoasiainpäällikkö Mikko Vanhaselta (mikko.vanhanen(at)helsinki.fi). Osa korvauksista on jo maksettu pääsykokeessa olleille.

Opintovastaavat seuraavat tilannetta ja informoivat, jos tapauksessa tulee vielä uusia käänteitä.

Jesse Jääskeläinen & Marja Pentikäinen

VOOn opintovastaavat 2014

opintovastaava(at)voo.fi

VOOn pääsykoebileet

Sieltä ne tulevat taas!

Tule tarkastamaan tulevan VOOlaisen vuosikerran tyrkyt järjestömme perinteisissä pääsykoebileissä. Ota varaslähtö syksyyn ja tee kuolematon vaikutus tuleviin fukseihin Foucault-osaamisellasi tai samiborglaisella eurovaalianalyysillasi. Vaihtoehtoisesti kiusoittele kokelaita pääsykokeiden kysymyksillä ja nolaa valmennuskurssiopettajat oppilaittensa edessä. Älä ole kuitenkaan liian raju, jotta raukat uskaltavat ottaa opiskelupaikkansa vastaan.

Juhlanmenot alkavat kello 17 ja viimeistään kello 19 jälkeen Kuppalan piha on täynnä uteliaita kokelaita. Tule, tutustu ja opasta!

MTÄH? VOOn pääsykoepilleet
MISSÄ? Kuppala
MILLO? 4.6. kello 17-

Tapahtuma Facebookissa.