Kapital

Kapital on VOOn alainen taloudenhoitoon ja varainhankintaan keskittynyt ajatushautomo, jonka toimintaa koordinoivat ja toimeenpanevat hallituksen taloudenhoitaja ja yrityssuhdevastaava. VOO Kapitalin tavoitteena on systemoittaa yhdistyksen taloudenpitoa erinäisin johtosäännöin ja suunnitelmin. Mikäli tahdot vaikuttaa järjestön taloushallintoon tai muuten vain päästä tapaamaan VOOn talouspoliittista eliittiä, suosittelemme osallistumista Kapitalin säännöllisen epäsäännöllisiin istuntoihin. Hauskaakin saa pitää, kunhan ensin on budjetoitu ja abstrahoitu.  Kokousten ajankohdista ja tapaamispaikoista ilmoitetaan VOOn sähköpostilistalla.