Ystävä kiittää

Ystävä-projekti on taputeltu pakettiin ja uuden intran jatkokehittäminen on aloitettu julkaisemalla ensimmäisenä uutena palveluna Yhteisötori, jossa yliopistolaiset voivat ilmoitella, pyytää apua ja tarjota sitä. Samainen Yhteisötori löytyy muuten verkostakin ShareTribe-sovelluksena.

Flamman käytön hyötyjä esittelevä video julkaistiin tammikuussa, minkä jälkeen kävijämäärät uudessa intrassa ovat lähteneet nousuun. Palaute on ollut positiivista, ja yksiköt, jotka eivät vielä ole mukana, odottavat käyttöönottoa malttamattomana.

Opiskelijat tavoitetaan tarjoamalla heille lukujärjestys, johon omat opinnot, kurssit ja suoritukset tulevat kätevästi tiedonsiirron kautta Weboodi-järjestelmästä. Luennot, tentit ja harkat voi viedä nyt myös omaan kalenteriin.

Seuraavaksi ajattelimme julkistaa Flammassa Unitube-videopalvelun, johon yliopistolaiset voivat ladata omia videoitaan muille jaettavaksi. Näin muun muassa opetus jalkautuu verkkoon kaikkien saataville.

Olemme juhlistaneet uutta intraa yhdessä sisällöntuottajien kanssa lounasdiscolla, johon kehitimme myös flash mob –tanssiesityksen. Yliopiston intralla on nyt oma nimikkotanssi!

Yliopistojen intranet-kehittäjät kokoontuivat ystävänpäivänä jakamaan niin intra-ideoita kuin projekti-huoliakin. Päivän aikana tarkasteltiin yliopistolaisten käyttäjäprofiileita intrassa ja sosiaalisen intran tulevaisuutta. Esityksiä löytyy SlideSharesta.

Paljon on opittu projektin matkan varrella, joten tästä on hyvä jatkaa seuraaviin haasteisiin, muun muassa yliopiston ulkoisten verkkosivujen uudistamiseen. Tämä on tämän blogin viimeinen postaus. Ystävä kiittää ja kumartaa!

Kokemuksia beta-Flammasta

“Tulen liekkinä saavuit kerran…”

Yliopiston uusi intranet Flamma julkaistiin tämän viikon maanantaina. Mahtavaa, kun pitkäjänteinen työ tuottaa vihdoin tulosta!

Flamman News and events -sivu

Flamman News and events -sivu

Julkaisua edelsi parin kuukauden beta-vaihe, jonka aikana käyttäjät kokeilivat uutta intraa, sisällöntuottajat tuottivat lisää sisältöjä ja kehittäjät parantelivat toimintoja. Kokemukset beta-vaiheesta olivat erittäin positiivisia, ja suosittelen kaikille vaiheittaista käyttöönottoa isoissa verkkouudistushankkeissa.

Visuaalisuudesta kiitosta

Käyttäjät pitävät erityisesti Flamman visuaalisesti vahvasta ulkoasusta, sen värikkyydestä ja selkeydestä. Lisäksi innostusta herättää muokkaus- ja personointimahdollisuudet. Flammassa voi tilailla tiedotevirtoja, lisäillä omia linkkejä ja suosikkeja sekä valita teeman omalle työpöydällensä.

Sosiaalisuutta intraan tuo tällä hetkellä kommentointiominaisuus, ja muita sosiaalisia elementtejä toivotaan kovasti lisää. Myös tiedonsiirtoja muista järjestelmistä odotetaan hartaasti. Ensimmäisenä tulossa onkin opiskelijan ”lukkari” eli ikkuna omiin kurssitietoihin weboodista.

Käytettävyyttä ja kehittämistä

Beta-vaiheen palautteen lisäksi Flammaa kehitetään käytettävyystestauksen perusteella. Testeissä eri käyttäjäryhmät, opiskelijat ja henkilöstön jäsenet, testasivat tiedon löytymistä ja muita intran ominaisuuksia.

Käyttäjät antoivat hyvää palautetta käytön vaivattomuudesta ja sisältöjen selkeydestä. Sisällöntuotannossa ollaankin pyritty eroon byrokraattisesta kielestä ja etsitty palvelunäkökulmaa asioiden esittämiseen. Käytettävyyshaasteita löytyi navigoinnista pitkin intra-viidakkoa sekä joistain toiminnoista, joita ei oltu esitetty intuitiivisesti.

Flamma-työ jatkuu yksikkösivujen ja tiedonsiirtojen parissa. Kolmikielisen intran tiedot ja palvelut pitävät sisällöntuottajat kiireisinä vielä pitkään. Käyttäjiä ajetaan Flamman pariin vaiheittain, mutta viimeistään tammikuussa kaikki yliopistolaiset katsovat uutisensa ja muut tietonsa Flammasta. Päivittämistyö ei lopu koskaan, mutta välietapeissa on hyvä hengähtää ja iloita onnistumisista.

Sisältöä tuottamassa

Yliopiston sähköinen työpöytä-projekti jatkuu kesällä sisällöntuotannon merkeissä. Tähtäimessä on uuden intranetin Flamman beta-julkaisu loppukesästä.

Sisällön tuottaminen onnistuu nyt hyvin ja yliopiston uusi julkaisuväline on saanut kiitosta käyttäjiltään. Sisällöntuottajien positiivinen pöhinä ja teknisten haasteiden taakse jääminen tuntuu mukavalta näin kesän korvalla.

Offline-vaihe ja kieliversioiden kehittäminen

Talven ja kevään mittaan Flamman sisältöjä on rakenneltu, koordinoitu ja testattu ”offline”, joten paljon on niin sanotusti paperilla valmiina tulevasta kokonaisuudesta. Kieliversioita sen sijaan tullaan kehittämään voimakkaasti kesän ja tulevan syksyn aikana.

Yliopiston verkkopalvelujen kehittämistä varten on perustettu User Forum, joka koostuu kansainvälisistä opiskelijoista ja henkilöstön jäsenistä, jotka ovat kiinnostuneet testaamaan ja kommentoimaan Flamman englanninkielistä palvelua. Ruotsinkielisen palvelun ja sisältöjen edistämiseksi on perustettu användarforum, jossa on puolestaan ruotsia puhuvia käyttäjiä. Näiden kahden käyttäjäfoorumin ensimmäiset workshopeissa tuli hyvin esille kieliversioiden kehittämisen tarpeet: tarvitsemme enemmän sisältöjä englanniksi ja ruotsiksi, jotta nykyistä useampi kokisi olonsa kotoisaksi ja tieto kulkisi paremmin myös niille, jotka eivät lue suomea.

Sisällöntuottajia tuetaan kesän ja syksyn urakassa monimuotoisesti koulutuksin, tapaamisin ja sähköisin kanavin. Erityisen iloisia olemme uudesta wikimuotoisesta sisällöntuottajien oppaasta, joka mahdollistaa ohjeiden kommentoinnin online myös käyttäjien toimesta.

Vaiheittain julkaiseminen

Flamma on Suomen suurimpia intranetpalveluita ja sen julkaiseminen onnistuu parhaiten vaiheittain. Sisällöntuottajiakin helpottaa ajatus kokeiluversiosta eli Beta Flammasta saadusta palautteesta ja mahdollisuudesta parantaa ja lisätä sisältöjä sen jälkeenkin.

Näillä näkymin beta-vaihe kestää noin kuukauden, minkä jälkeen Flamma 1.0 lanseerataan yliopistolaisille. Ensimmäinen versio Flammasta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että palvelu olisi valmis, vaan oikeastaan se on alku jatkokehittämiselle, joka kestää hamaan tulevaisuuteen asti.

Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille!

Unelmien työpöytä

Millainen on unelmien digitaalinen työskentely-ympäristö? Onko sellainen saavutettavissa? Tuija Aalto pohti näitä kysymyksiä Intranet ja sähköinen työpöytä –seminaarissa yhdessä muiden digitaalisen viestinnän kehittäjien kanssa. ”Se, että tieto löytyy”, on monen vastaus kysymykseen, mikä on intranetin tärkein ominaisuus. Tämän perusominaisuuden lisäksi esitetään usein liuta visioita siitä, miten teknologia auttaa tekemään töitä tehokkaammin ja vaivattomammin.

Aalto ei lähtenyt etsimään vastausta kysymykseensä teknologiasta vaan toisista välittämisestä. Hän oli pohtinut tiedon sosiaalista aspektia ja sitä, mitä silloin tapahtuu, kun tieto kulkee. Johtopäätöksenä hän esitti, että jos välitämme kollegoistamme, myös kuljetamme tietoa aktiivisesti oikeille henkilöille. Vaikka intranetissä ei olisikaan uusimpien sosiaalisen medioiden kaltaisia ominaisuuksia, voi intra silti olla yhteisöllinen, jos tietoa jaetaan avoimesti ja toiminta on läpinäkyvää.

Itse haaveilen siitä, että yliopiston uudesta intranetistä Flammasta tulee yliopiston oma sisäinen kanava, jossa voi jakaa oikeita asioita oikeille ihmisille, ja jossa yliopiston moniääninen keskustelu tulee rohkeasti esiin.

Yliopistolaiset saavat vielä hetken haaveilla uudesta työpöydästä, kun Flammaa hiotaan käyttöönottokuntoon keväällä 2012. Samalla kun teknologiaa parannellaan, kehittäjät ja sisällöntuottajat suunnittelevat ja muotoilevat palveluita ja sisältöjä tukemaan yliopistolaisten arkea.

Millainen on sinun unelmien sähköinen työpöytäsi?

Yhdeksän pilottiyksikköä Flammaa kehittämässä

Yhdeksän pilottiyksikön projekti polkaistiin käyntiin helmikuussa 2011. Ensimmäisenä työlistalla on ollut Flamman tulevien yksikkösivujen suunnittelu. Helsingin yliopiston yksiköistä pilotoinnissa mukana on kaksi tiedekuntaa, neljä laitosta ja kolme erillislaitosta:

Projektiryhmässä on vuoden mittaan tehty lujasti töitä uusien sivujen parissa. Suunnittelutyö on pitkälti tehtynä ja nyt käynnissä olevassa toteutusvaiheessa yksiköissä tuotetaan Flammaan tulevia sisältöjä, kuten tekstiä ja kuvia sekä mietitään kieliversioita.

Antoisinta ja haastavinta projektissa on ollut työskentely muiden pilottiyksiköiden koordinaattoreiden kanssa. Tavoitteet ovat olleet hyvin samankaltaisia: toiminnan keskiöön on nostettu käyttäjä ja rima on pidetty korkealla, kertoo Petri Karttu, Kielikeskuksen pilottikoordinaattori.

Verkkoviestinnän suunnittelija ja pilottiprojektin vetäjä Anu Hautalampi kertoo, että pilotointi on ollut hyvä areena keskustelulle ja yhteistyön lisäämiselle keskushallinnon, tiedekuntien, laitosten ja erillislaitosten välillä. Yksi pilottiprojektin keskeisistä tavoitteista onkin yhtenäistää yksiköiden sivustorakenteita ja sisältöjen esittämistapaa.

Yksiköissä käytetään tällä hetkellä paljon työaikaa sellaisten sisältöjen tuottamiseen, jotka olisivat jo saatavilla muualla, mutta niistä vain ei tiedetä. Päällekkäistä sisällöntuotantoa pyritään nyt Flammaan siirryttäessä vähentämään hyödyntämällä palvelukanavien yhteisiä sisältöjä ja linkittämällä niihin, Hautalampi jatkaa.

Projektin aikana yksikköpilottien koordinaattorit ovat suunnitelleet yhdessä tulevien Flamma-sivujen rakenteita, sivupohjia ja sisältöjä. Päätyöskentelykanavana pilotoinnin projektiryhmä on tapaamisten rinnalla käyttänyt Helsingin yliopistolla koekäytössä olevaa verkkoyhteisöpalvelu Yammeria.

Seuraavana vuorossa julkiset sivut ja Flamma 2.0

Verkkouudistuksen pilottiprojektiin sisältyy myös yksiköiden julkisten sivujen uudistaminen. Helsingin yliopiston uudet julkiset sivut tulevat noudattelemaan uutta visuaalista ilmettä kuten Flammakin ja niitä päivitetään samalla julkaisuvälineellä.

Kun ensimmäinen yksikköpilottiryhmä suunnittelee julkisia sivuja ja viimeistelee työtään Flammassa, pilottivaiheen seuraavat yksiköt aloittelevat työtään. Pilotointi jatkuu uusien yksiköiden kanssa ensi vuonna. Pilottiyksiköiksi voivat hakea kaikki Helsingin yliopiston yksiköt. Tärkeimmät valintakriteerit ovat pilotin vaikuttavuus, yksikön halukkuus ja sitoutuneisuus sekä koti- ja kansainvälinen näkyvyys. Verkkotoimitus tiedottaa tarkemmista hakuajoista myöhemmin.

Pilottiyksiköissä odotukset Flammaa kohtaan ovat korkealla.

Omassa laitoksessani työryhmäalueet ovat olleet aktiivisessa käytössä, joten toivon, että käyttöön saataisiin mahdollisimman pian ajanmukaiset versiot. Myös kalenteritoiminnoista tullee jatkossa käyttäjille yhä tärkeämpiä. Lisäksi viestintää opetuksesta ja opetussuunnitelmasta voi aina kehittää, Petri Karttu summaa toiveitaan Flamma jatkokehitystarpeita kysyttäessä.

Verkkojulkaisemisen kehittämisyhteisö

Uuden verkkojulkaisemisjärjestelmän myötä tuli tarve kehittää systeemi, jonka avulla asianomaiset pääsevät nopeasti käsiksi uusiin välineisiin. Päätimme perustaa yliopistolle kehittämisyhteisön, joka toimii verkkojulkaisemisen työkalujen kehittäjänä ja testaajana.

Kehittämisyhteisö muodostuu ensisijaisesti sisällöntuottajista eli heistä, jotka joka tapauksessa kehittävät yliopiston verkkopalveluja. Kuka tahansa verkosta kiinnostunut voi ilmoittautua mukaan ja tilata tunnukset kehittämiskohteisiin. Mukaan tulikin muun muassa yliopiston Help Desk, joka jatkossa neuvoo ja tukee yliopistolaisia myös verkkoviestintään liittyvissä kysymyksissä.

Ensi töikseen kehittämisyhteisö sai mahdollisuuden testata yliopiston uutta julkaisuvälinettä, jolla rakennetaan uusi intranet Flamma. Testaus aloitettiin jo ennen ensimmäisiä koulutuksia. Näin kehittäjät pääsivät tutustumaan ympäristöön ja laatimaan kysymyksiä kouluttajalle etukäteen. Kehittäjien koulutussessiot muodostuivatkin konsultatiivisiksi tapaamisiksi, jossa päästiin pureksimaan syvällisempiä kysymyksiä.

Kehittäjät seuraavat livenä uutta julkaisuvälinettä ja Flamman rakentumista. Heidän kysymyksiään ja kommenttejaan käytetään julkaisuvälineen ja Flamman parantamisessa ja jatkokehittämistyössä. Noin 70 hengen kehittämisyhteisön anti on arvokasta erityisesti testausvaiheessa, kun rakenteilla olevissa järjestelmissä on vielä virheitä, jotka pitää havaita ja korjata. Bugisaaliin lisäksi kehittämisyhteisön työn tuloksia ovat toivelista uusista ominaisuuksista ja tukiwiki, johon on muodostumassa UKK-patteristo kaikkien käyttöön.

Kehittämisyhteisön ideana on paitsi avoimuus ja vaiheittainen julkaiseminen (ks. kuva), ennen kaikkea se, että asianosaiset pääsevät käsiksi uusiin välineisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vaikka intranetin kehittäminen ei mediaseksikkyydeltään välttämättä vastaa esimerkiksi kaupallisten pelialustojen tai uusimpien sosiaalisen median beta-vaihetta, ja vaikka uudet työkalut eivät vielä testivaiheessa pysy joka kerta pystyssä, on yliopiston kehittämisyhteisön ilmapiiri hyvä ja innostunut. Erään kehittäjän sanoin: kyllä ME saadaan tämä toimimaan!

Vaiheittaisen julkaisemisen aikataulukehys

Vaiheittaisen julkaisemisen aikataulukehys

Migraatio, testausta ja rakentelua

Flamman testaus, koulutukset ja hankkeeseen perehtyminen ovat täyttäneet verkkoviestintäyksikön harjoittelijan alkukesän. Vanhan intranetin, Alman, jälkeinen maailma on alkanut hahmottua, kun Beta-Flamma on saanut konkreettisen muodon, rakenteen ja sisältöjä testiympäristössä.

Testiympäristön sisältö- ja palveluhakemisto

Yliopistolaisen työpöytä uusine ominaisuuksineen kehittyy vauhdilla: aiemmin toteutettu etusivu on saanut seurakseen uusia kokonaisuuksia, jotka kaikki julkistetaan syksyn mittaan ensin beta-versiossa ja sitten Flamma 1.0 -versiossa. Ajankohtaista-osiosta on tulossa yliopiston sisäisen tiedotuksen pääkanava, jossa panostetaan sisäiseen uutisointiin niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin.

Teeman vaihto Flammassa

Sisältö- ja palveluhakemiston portletit eli sisältöikkunat on toteutettu ja rakenne on saanut muotonsa. Myös yksikkösivujen muodostus on edennyt pitkälle. Valmistuneet kokonaisuudet odottelevat vähitellen varsinaisia sisältöjään.

Viime viikkojen mielenkiintoisin, ja varmasti myös työläin, vaihe on ollut aineistojen siirto Almasta uuteen palveluun. Ensimmäisen vaiheen migraatiossa siirrettiin vanhan intran palvelukanavan sivut liitetiedostoineen ja metatietoineen uuteen järjestelmään. Migraatio onnistui, ja nyt Flamman julkaisuvälineestä löytyy valtava määrä Almasta siirrettyä aineistoa, joka odottaa päätoimittajien ja sisällöntuottajien käsittelyä. Sisällöt julkaistaan kesän ja syksyn aikana.

Myös testaus on työllistänyt mukavasti. Testauksen kohteena on ollut sekä itse Flamma että julkaisuväline, joka on pientä viimeistelyä vaille valmis. Flammassa on testattu portlettien ominaisuuksia ja uusia toiminnallisuuksia sekä käyttöliittymää. Testaamisen aikana on luotu paljon erilaisia sisältöjä havainnollistamaan portlettirakenteen ja julkaisuvälineen toimintaa.

Tottumattomalle käyttäjälle uudet ohjelmat vaativat ainakin jonkinasteista uuden ajattelutavan opettelemista, vaikka esimerkiksi sisältöjen tuottaminen julkaisuvälineessä on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Varsinkin intrasivujen ja julkaisuvälineen välinen vuorovaikutus ja portlettien toiminnallisuudet mietityttivät aluksi, mutta pieni harjoittelu – ja tehdyt virheet – ovat auttaneet hahmottamaan myös niiden toimintaa. Kevään ja alkukesän aikana järjestetyt koulutukset ovat olleet tässä suurena apuna.

Testaus jatkuu käytettävyyden, tietoturvan ja kuormankeston parissa. Sen jälkeen prosessi jatkuu intensiivisellä sisällöntuotannolla, viimeistelyllä ja lopulta kauan kaivatulla käyttöönotolla. Flamman parissa työ ei taukoa kesälläkään.

Blogin lukijoille oikein aurinkoista kesän jatkoa!

Flamman keväisiä kuulumisia

Flammassa on toteutuksen kanssa edetty aimo harppauksin. Julkaisuväline, jolla monikanavajulkaisu mahdollistetaan, on saatu testauskuntoon.  Tässäpä muutama näyttöruutu maisteltavaksi (klikkaa kuvaa suuremmaksi):

Julkaisutyökalun kirjautumissivu

Julkaisuvälineen etusivu

Sisältötyypin valinta julkaistaessa

Julkaisuvälineen editori (uutinen-sisältötyyppi)

Lähtökohtana julkaisutyökalun suuunnittelussa ja toteutuksessa on ollut käyttäjälähtöinen suunnittelu; julkaisuvälineen käytön pitäisi olla niin helppoa, että sitä pystyy ilman syvällisiä koulutuksia tai manuaaleja käyttämään. Olemmekin tehneet joukon käytettävyystestejä, joiden tuloksien perusteella vielä korjailimme välinettä hiukan intuitiivisemmaksi.

Myös itse Flamman eli intrasivun toteutus on alkanut. Etusivua portletteineen on toteutettu ja onpa jo esimerkkiuutisiakin päästy julkaisemaan. Flammasta otamme kesäkuussa ns. beta-version käyttöön, joka on lähinnä sisällöntuottajille suunnattu versio. Varsinainen lanseeraus tehdään syksyllä lukuvuoden alkaessa.

Tässä muutama makupala myös Flamman puolelta. Käyttäjälle annetaan mahdollisuus vaikuttaa työpöytään niin, että hän voi valita vaihtoehtoisista ulkoasuista itselleen sopivan. Ensimmäisessä vaiheessa käyttäjälle tarjotaan neljä vaihtoehtoista teemaa: ”Tuli”, ”Vesi”, ”Maa” ja ”Ilma”. ”Ilma”-teemasta tehdään mahdollisimman saavutettava.

Flamman etusivu tuli-teemalla

Flamman etusivu vesi-teemalla

Ulkoasullisten- ja käyttöliittymän toteutustöiden rinnalla, aherramme kovasti myös migraatiosuunnittelun parissa. Vanhasta intrasta kun on luonnollisesti saatava uuteen palveluun mahdollisimman vaivattomasti aineistot (sivut, kuvat, liitetiedostot) siirrettyä. Myös tukitoimintojen, kuten HelpDesk-koulutus sekä julkaisuprosessin dokumentaatio työllistävät mukavasti.

Lukijoille oikein mukavaa kevään jatkoa, pidämme teidät edistymisestä ajantasalla!

Flammasta yliopiston verkkoyhteisö

2011 on verkon vuosi Helsingin yliopistossa: uusi intranet Flamma avataan kesäkuussa ja uudet nettisivut syksyllä.

Flammasta on tulossa paitsi yliopistolaisten sähköinen työpöytä, myös yhdessä tietoa tuottava yhteisö, jossa vuorovaikutus on tehty sujuvaksi. Kaikki yliopistolaiset ovat Flamman jäseniä, joten tästä monta tietojärjestelmää yhdistävästä intrasta muodostuu yliopiston sosiaalinen systeemi verkkoon.

Yhteisöllisyyttä tuottaa muun muassa profilointi eli tietojen kohdentaminen omien yhteisöjen mukaisesti. Flammassa voi tilata tietovirtoja niistä ryhmistä ja yksiköistä, joihin kuuluu, sekä rakennella oikopolkuja omiin suosikeihin. Vastaavasti yhteisöt voivat suositella sisältöjä jäsenilleen.

Flamman sisältöjä pääsee kommentoimaan, joten yliopistolaiset saavat paukauttaa mielipiteensä tuoreeltaan ajankohtaisiin asioihin. Omassa profiilissa voi kertoa itsestään ja osaamisestaan muista sosiaalisista medioista tuttuun tyyliin.

Aloitin työt yliopistolla verkkoviestinnän tuottajana ja verkkouudistushankkeen toisena vetäjänä Anne-Marin työparina 1.1. Olen innostunut tästä uutta luovasta projektista, jossa saan olla mukana. Myös yliopiston ilmapiiri kiehtoo: siinä on jotain uniikkia sekä aimo annos yhteisöllisyyttä.

Olen koulutukseltani sosiologi. Aikaisemmin olen työskennellyt muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa verkkoprojektien parissa, ammattikorkeakouluissa yhteiskuntatieteellisten aineiden lehtorina ja Helsingin kaupungin perhekeskuksessa lastensuojelun sosiaalityöntekijänä. Näistä verkkohommat ovat vieneet mukanaan: olen jäänyt nettiin koukkuun.

Uusi projektipäällikkö esittäytyy

Kuten Ville tuossa edellisessä blogimerkinnässä mainitsikin, YST-hankkeessa on henkilövaihdoksia käynnissä. Allekirjoittanut aloitti joulukuun alussa projektipäällikkönä tietotekniikkapalveluissa. Ville seuraa toki jatkossakin Flamman tarpeita ja edistymistä teknologiapalveluiden puolelta. Suuri kiitos kuuluukin Villelle tähänastisesta aherruksesta Flamman parissa, näiltä pohjilta on hyvä jatkaa.

Olen siis Anne-Mari Seppola ja tulen vastaamaan yliopistolaisen sähköisen työpöydän hankkeen läpiviemisestä tietotekniikkapalveluiden osalta. Koulutukseltani olen tietoliikennetekniikan DI ja viimeksi olen työskennellyt pankeille IT-järjestelmiä toimittavan yrityksen projektipäällikkönä. Ammatillista taustaa löytyy myös mobiiliverkkovalmistajalta asiantuntijatehtävistä sekä TKK:lta tutkimustyöstä.  Suurta innostusta puhkuen otan tämän uuden haasteen vastaan; toteutettava järjestelmä vaikuttaa käyttäjäystävälliseltä, selkeältä ja näyttää tulevan täyttämään monia tarpeita.

Flamman ensimmäisen version julkaisuhan on edessä kesäkuussa, jolloin osa toiminnallisuuksista otetaan käyttöön. Kuten tästä blogista on ollut aiemminkin luettavissa, Flamman suhteen tavoite on ottaa tuotantoon piirteitä pikkuhiljaa ison kertarysäyksen sijaan.

Tällä hetkellä toteutetaan Flamman ja julkisten verkkosivujen sisällöntuotantoon käytettävää julkaisutyökalua. Ensimmäinen toteutuksen sprintti on valmistunut ja seuraavan sprintin sisällöt määritelty. Itsekin pääsin jo leikkimään testiympäristön versiolla ja julkaisemaan testiuutisia.

Projektin ohjausryhmä valitsi 15.12.2010 pidetyssä kokouksessaan pilotoivat yksiköt. Tavoitteena oli ottaa mukaan mahdollisimman monipuolinen kattaus yliopiston yksiköistä, tiedekunnista sekä erillislaitoksista. Yksikköpilotit käynnistetään  vuoden 2011 alusta.

Toivottelen kaikille blogin lukijoille rentouttavaa joulun aikaa ja iloisia uudenvuoden pirskeitä!