Henkilötietojen käsittely

Tutkimushankkeessa suoritetaan kyselyhaastattelu alla määriteltyjen ehtojen perusteella valikoituneelle joukolle.

Vastaajat ovat valikoituneet joko satunnaisesti tai sen pohjalta, että vähintään yksi vastaajan esivanhemmista on arkistomateriaalin perusteella osallistunut Suomessa vuonna 1918 käytyyn sotaan. Arkistosta kerätyille tiedoille on tehty Väestörekisterikeskuksen toimesta sukulaispoiminta ja sen tulosten pohjalta on poimittu myös satunnaistettu verrokkiaineisto. Kysely on lähetetty vastaajille jomman kumman poiminnan tietojen pohjalta.

Vastaajien antamia tietoja käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Kyselyvastaukset yhdistetään arkistoaineistoon riippuen siitä, onko vastaajalla arkistotutkimuksen pohjalta tunnistettuja vuoden 1918 tapahtumiin osallistuneita esivanhempia. Kansallisarkistosta keräämämme tiedot ovat peräisin julkisesti saatavilla olevista vuoteen 1918 liittyvistä asiakirja-aineistoista.

Kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan aineiston kokoamisen yhteydessä. Anonymisoitua tutkimusaineistoa käsitellään tilastollisin menetelmin (kuten esimerkiksi tietyn muuttujan keskiarvon laskeminen), eikä yksittäisiä vastauksia ole mahdollista yhdistää yksittäiseen henkilöön. Myös avovastauksissanne mahdollisesti esiintyvät henkilöiden nimet anonymisoidaan sikäli kun niitä käytetään tutkimuksessa ja tutkimusjulkaisuissa.