Aikataulu ja paikka 2016

 

Kurssi suoritetaan kahdessa periodissa

 • Osallistuminen luennoille 6.9.-13.10.2016
 • Tauko
 • Osallistuminen luennoille 27.10.-24.11.2016
 • Keskustelut kurssin Moodle -sivustolla. 8.9-24.11.2016

Luentopaikka

06.09.-11.10.16 tiistaisin 8-10 Unioninkatu 37 ls

08.09.-13.10  torstaisin 8-10 Unioninkatu 37 ls

01.11.-22.11 tiitaisin Unioninkatu 37 ls

03.11.-24.11.16 torstaisin Unioninkatu 37 ls

Luento-ohjelma

 1. Johdanto: Poliitiikan käsitteellistäminen
 2. Leo Strauss
 3. Leo Strauss
 4. Leo Strauss
 5. Max Weber
 6. Max Weber
 7. Max Weber
 8. Carl Schmitt
 9. Carl Schmitt
 10. Carl Schmitt
 11. Hannah Arendt
 12. Hannah Arend

 

 1. Hannah Arendt
 2. Hannah Arendt
 3. Michel Foucault
 4. Michel Foucault
 5. Michel Foucault
 6. Michel Foucault
 7. Giorgio Agamben
 8. Giorgio Agamben

Lopputentti perjantaina 02.12.16, klo 8-10.

Nettikeskustelut teksteistä

Huomio keskustelut Moodlessa ajattelijan tekstistä alkavat aina kun kyseinen ajattelija on käsitelty luennoilla ja näillä on siirrytty seuraavaan ajattelijaan. Keskusteluja ajattelijasta voi tietenkin jo aloittaa samaan aikaan kun ajattelijaa käsitellään luennoilla, mutta varsinainen tekstin pohjalta käyty keskustelu on parempi käydä kun ajattelijasta on jo annettu johdatus luennoilla. Keskustelut tulisi kuitenkin käydä viimeiseen annettuun päivämäärään mennessä, jotta kaikki voivat osallistua niihin samanaikaisesti ja ettei kukaan jää jälkeen kurssista tai keskustelemaan yksinään toisten jo siirryttä seuraavaan ajattelijaan. Kaikki keskustelut on käytävä ennen lopputenttiä.

I. Keskustelu .

 • Leo Strauss: Mitä on Poliittinen filosofia

II. Keskustelu

 • Max Weber: Politiikka kutsumuksena

III. Keskustelu

 • Carl Schmitt: Haltuunotto, Jakaminen ja Tuotanto

IV. Keskustelu

 • Hannah Arendt: Mitä on Vapaus?

V. Keskustelu

 • Michel Foucault: Mitä on Valistus?

VI. Keskustelu

 • Giorgio Agamben: Poikkeustila / pakolainen

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *