Kurssihistoria

Kurssi on pidetty Valtio-opin laitoksella vuosina 2004-2008 ja muutettu ja kehitelty vuosien mittaan kokemuksen, palautteen, osallistujien määrän sekä kurssivaatimusten ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Alunperin kurssi kehittyi vuosina vuosina 1997-2000 pidetystä suppeammasta kurssista  Modernin yhteiskunnan poliittinen kritiikki: Schmitt, Arendt ja Foucault, joka aloitettiin vuonna 1997 yhteisopetuksena Mika Ojakankaan kanssa ja myöhemmin jäi Markku Koivusalon pitämäksi.

Aluksi kurssiin oli liitetty seminaarityöskentely, jossa opiskelijat suorittivat kurssin tekemällä opettajilla hyväksytystä aiheesta esseetyöt ja esitellen näitä ryhmässä.

Suuremman osallistujamäärän ja vähemmän opetusajan tähden seminaarityöskentelystä luovuttiin, mutta kurssi suoritettiin edelleen itsenäisillä kurssin teemoista tehdyillä esseillä.

Myöhemmin kurssi voitiin suorittaa, joko kurssin aiheesta laajennetulla esseetyöllä tai luennolla ja essee kirjatentillä. Maisteriopiskelijoille suositeltiin kurssin suorittamista tentissä kun taas jatko-opiskelijoille laajempaa essee työtä, joka oli mahdollista liittää oman väitöskirjan teemoihin.

Vuonna 2007 kurssista tuli osa uutta pakollista Y401 Politiikan filosofia opintokonaisuutta. Tämä kasvatti edelleen opiskelijoiden määrää kurssilla ja etenkin maisteriopiskelijoiden suhdetta jatko-koulutusopiskelijoihin.

Vuonna 2008 kurssille varattiin opiskelijoiden useiden vuosien pyyntöjenjälkeen lopulta enemmän opetusaikaa ja se tuli korvaamaan 5 (op) kurssina koko Y401 kokonaisuutta.  Samalla kurssiin liitettiin luentopäiväkirjana suoritettava lukupäiväkirja oheismateriaalista. Suuren osallistujamäärän tähden kurssin tentti muutettiin myös sadan vastauksen monivalintatentiksi. Tentissä pyrittiin kuitenkin edelleen korostamaan kurssin johtavaa ideaa käsitteellisen ajattelun opettamisesta.

Aikaisemmat kurssit

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa 2008 (5 op)

 • Y401. Politiikan filosofia
 • Y601. Politiikan tutkimuksen filosofia tai tutkimusmenetelmien syventävät opinnot
 • 40h luentoja ja monivalintatentti + lukupäiväkirja oheismateriaalista.

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa 2007 (2-4 op)

 • Y401. Politiikan filosofia
 • Y601. Politiikan tutkimuksen filosofia tai tutkimusmenetelmien syventävät opinnot
 • 20h luentoja ja essee kirjatentti (2op) – 20h luentoja ja esseetyö (4 op)

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa 2006 (2 op)

 • Y401. Politiikan filosofia. Pakollinen kurssi (2 op).
 • Y601. Politiikan tutkimuksen filosofia tai tutkimusmenetelmien syventävät opinnot

Poliittinen filosofia modernissa maailmasa  2005 (2 op)

 •  Y401. Politiikan filosofia jakso

Poliittinen filosofia modernissa maailmassa 2004 (4 op)

 • A1Y. Politiikan tutkimus
 • S1Y. Politiikan teoria
 • SVV. Vapaavalintaiset syventävät opinnot
 • 14J. Studies in Political or Moral Philosophy, Methodology and the Logic of Scientific Inquiry ( Yleinen valtio-oppi – jatko-opinnot )

Suorittaminen: 20 h luentoja. Aktiivinen osallistuminen luennoille, luentokeskustelut, sekä kurssin teemasta opettajalla hyväksytystä aiheesta kirjoitettu essee (15 sivua).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *