Luennot

vankiluento1

Luennoille osallistuminen ja materiaali

  • Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa tentin läpäisemiksi. Tenttikysymykset tulevat luennoista eikä niihin välttämättä löydy oikeata vastausta pelkistä luentodioista.
  • Luennoilla näytettävät diat ovat saatavissa PDF tiedostoina kurssin Moodle sivustolta.

Luento-ohjelma

  • 1. Poliittisen ajatteleminen
  • 2. Poliittinen filosofia ja yhteiskuntatieteet
  • 3. Leo Strauss: poliittisen filosofian puolustus
  • 4. Max Weber: poliittisen historiallinen käsitteellistäminen
  • 5. Carl Schmitt ja poliittisen poleemiset käsitteet
  • 6. Hannah Arendt ja poliittisen ajattelu
  • 7. Michel Foucault ja poliittisen kokemus
  • 8. Giogio Agamben ja poliittisen uudet käsitteet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *