Suorittaminen

vankiluento1

.

.

.

.

.

.

Työtavat ja suorittaminen

Kurssi suoritetaan kahdessa periodissa osallistumalla luennoille sekä tutustumalla oheismateriaaliin ja keskustelemalla siitä kurssin Moodle -sivustolla.

  • Osallistuminen luennoille 20 x 2 tuntia
  • 100 kysymyksen monivalintatentti luentojen pohjalta
  • Oheismateriaalin lukeminen
  • Ryhmäkeskustelut oheismateriaalista  Moodle verkkoympäristössä

Opintosuoritusten arvostelu

  • Opintosuoritukset arvostellaan asteikolla 0-5.
  • Arvosana määriytyy suurelta osin luentotentin osalta. (Opettaja)
  • Nettikeskustelulla voi vaikuttaa, joko positiivisesti tai negatiivisesti arvosanaan (vertaisarviointi)

Tulosten ilmoittaminen ja uusintamahdollisuudet

  • Kurssin tulokset ilmoitetaan laitoksen ilmoitustaululla viimeistään XX.
  • Uusintakuulustelu on laitoksen rästitentissä XX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *