Tehtävät: Oheislukemisto ja keskustelu

Oheislukemisto

Tutustuminen kurssin oheismateriaalina toimivaan kuuteen tekstiin.

 • Leo Strauss: What is political philosophy?
 • Max Weber: Politics as a Vocation.
  • Saatavilla myös Suomeksi. Politiikka kutsumuksena. Vastapaino 2009.
 • Carl Schmitt: Appropriation/ Distribution/ Production
 • Arendt Hannah: What is Freedom?
 • Michel Foucault: What is Enlightenment?
 • Giorgio Agamben; The State of Emergency / Poikkeustila

Aineisto saatavissa kurssin Moodle sivustolta

Keskustelu

 • Opiskelijoiden kirjauduttua Moodle sivuille, heidät jaetaan ryhmiin
 • Ryhmät kokoontuvat kurssin verkkoympäristössä kuusi kertaa ja käsittelevät jokaisella kerralla yhden oheistekstin.
 • Ryhmä vertaisarvioi osallistujien panoksen

Moodle kurssisivustot:

Moodle: https://moodle.helsinki.fi

Kirjaudu Moodleen tavanomaisin käyttäjätunnuksin.

Kurssi löytyy valtiotieteellisen kurssien alta omalla nimellään

Kirjaudu kurssille luennoilla annettavalla salasanalla

Suora moodle linkki kurssiin Poliittinen filosofia modernissa maailmassa, sl 2013

//

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *