Sisällön upottaminen muista palveluista

YouTube, Vimeo, Flickr ym.

Blogimerkintöihin ja sivuihin on hyvin yksinkertaista upottaa esim. videoita oEmbed-standardia tukevista palveluista, kuten YouTubesta ja Vimeosta. Videon verkko-osoite eli URL lisätään sivulle omaksi kappaleekseen sellaisenaan.

Upotus tällä periaatteela toimii ainakin seuraavissa palveluissa:

  • Youtube
  • Vimeo
  • Slideshare
  • Flickr (vain yksittäiset kuvat, eivät setit tai photostreamit)

Myös MP3-äänitiedostojen upotus toimii samoin pelkän osoitteen avulla.

Mikäli osoite muuttuu editorissa linkiksi (mikä tapahtuu joillain selaimilla) upotus ei toimi. Tämän voi estää lisäämällä osoitteen editorin Teksti-tilassa graafisen editorin sijaan.

Useimmat eri palvelujen tarjoamat HTML-muotoiset upotuskoodit toimivat yleensä myös hyvin.

Twitter

Yksittäisiä tweetteja voi upottaa merkintöihin yllä kuvatulla menetelmällä, yksinkertaisesti laittamalla tweetin osoitteen merkintään omaksi kappaleekseen.

Upotettavan virran esim. uusimmista päivityksistä tietyltä tilitä tai hastagilta voi luoda Twitterin omalla työkalulla. Saadun koodin voi lisätä sivupalkkiin Text-vimpaimella.

Muut palvelut

Joillekin palveluille, jotka eivät tue oEmbed-standardia ja joille ei myöskään ole omaa upotuskoodia on tehty erilliset lyhytkoodit sisällön upotukseen.

Lyhytkoodi lisätään merkintään omana kappaleenaan ja sen muoto on seuraavanlainen:

[palvelu osoite]
  • Sana palvelu korvataan palvelua vastaavalla koodilla (lista alla)
  • Kohtaan osoite tulee julkinen osoite, josta palvelun tarjoama video tai vastaava upotettava sisältö löytyy.

Blogipalvelussa toimivat tällä hetkellä seuraavat hakasulku-merkinnällä toimivat upotuskoodit:

  • Yliopiston videot: hyvideo – toimii videopalvelussa julkaistuille videoille
  • Mikä tahansa verkkosyöte: rss
  • Flash-objektit: flash
  • Google Calendar: gcal – osoitteeksi tulee julkisesti jaetun kalenterin osoite