Johtajuus ja asiantuntijaviestintä: erikoisluentosarja syksyllä 2010

Alla luentoaineistot, joihin pääset klikkaamalla.

jav10syys00 Kehystävät aineistot

jav10syys01Viestintä ja johtamisen uudet painotukset

jav10syys02 Luovuus, parviäly, flow ja synergia

jav10syys03 Etäjohtaminen poweroint-muodossa.

jav10syys03b Etäjohtaminen pdf-muodossa

jav10syys04Management- ja leadership-näkökulmat johtamisviestintään

jav10syys05 Synteesi