Kurssikerta 5 – Bufferointia ja turhautumista

Rehellisesti sanottuna täytyy myöntää, että tama kurssikerta oli tähänastisista ehkä kaikkein hankalin, ainakin aluksi. Kurssikerralla tehtiin paljon itsenäistä työtä, ja ehkä ongelma piilikin juuri siinä. Tehtävässä laskettiin lukuarvoja eri muuttujille piirtämällä ja puskuroimalla eri alueita Vantaan kaupungin kartasta. Tarkastelimme Malmin ja Helsinki-Vantaan lentokenttiä ja pk-seudun juna-asemia. Vastaukset tehtäviin on listattu taulukossa 1.

Taulukko 1. Tehtävien vastaukset

Taulukko 1. Tehtävien vastaukset

Kahden kilometrin säteellä Malmin lentokentästä asuu yhteensä noin 55 000 ihmistä. Lentoliikenteestä syntyvä melu vaikuttaa siten monien päivittäiseen elämään ja meluhaitat koetaan ongelmalliseksi. Puolestaan 55dB melutasoalueella Helsinki-Vantaan lentokentästä asuu yli 11 000 ihmistä.

MapInfo on tullut kurssilla melko nopeasti tutuksi, mutta toisaalta kurssikertoja on vain kerran viikossa, ja olen huomannut, että asiat unohtuvat melko tehokkaasti jo niin lyhyessä ajassa. Yleensä tunneilla asiat sujuvat ohjeistusta seuratessa hyvin, mutta juuri tänään itsenäisen tehtävän suorittaminen tuntui välillä todella vaikealta ja turhauttavalta. Moodlesta löytyvät ohjeet ovat onneksi hyvät ja selkeät, mutta silti joskus tuntuu, että ohjelmaa saa räplätä edestakaisin kymmenen kertaa ennen kuin homma lakaa vihdoin toimia. Tämän päivän kurssikerralla piti soveltaa aika paljon aiemmin opittua, ja se osoittautui hankalaksi. Välillä aina tuli tunne, että tämän olen tehnyt aikaisemminkin, mutta silti asioiden kaiveleminen muistista oli haastavaa. Lopulta luulen saaneeni jotakuinkin oikeanlaiset vastaukset kaikkiin laskutehtäviin. Ainakin yritystä oli, joten toivotaan parasta!

MapInfo on monipuolinen ohjelma. Mielestäni sillä on kaikkein helpoin esittää alueellista tietoa: jonkin muuttujan/ilmiön jakautuminen tietylle, rajatulle alueelle. Koropleettikarttojen teko ohjelmalla on helppoa ja nopeaa, kun aineisto on haettavissa yksinkertaisesti ja se on oikeassa muodossa. Syksyllä totuin Corelin käyttöön, joten ehkä siksi MapInfon piirto-ominaisuus ei oikein vakuuta.

  • Anni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *