6. kurssikerta – Pisteaineistoja ja hasardeja

Kuudennella kurssikerralla harjoiteltiin pisteaineistojen esittämistä kartalla.

Teemana olivat hasardit, ja itse tutkin maanjäristyksiä ja tulivuoria. Tiedot hasardien sijainneista löysin netistä (linkit löytyvät lähdeluettelosta). Maapallon kartta on suoraan 6. Kurssikerran aineistosta. Ensimmäisen kartan tein 1999 vuoden jälkeen tapahtuneista yli 8 magnitudin maanjäristyksistä (erittäin voimakkaat järistykset, Richterin asteikko) (kuva 1). Näin vahvat järistykset aiheuttavat suuria tuhoja ja vaikuttavat laajalla alueella, jopa satojen kilometrien säteellä. Kartassa järistyspaikat on merkitty punaisilla kolmioilla.

 

1999_8_LOPULLINEN

Kuva 1. Yli 8 magnitudin maanjäristykset vuoden 1999 jälkeen.

Toiseen karttaan valitsin yli 8 magnitudin maanjäristykset vuoden 1980 jälkeen (kuva 2). Tässä kartassa on siis sekä kaikki ensimmäisestä kartasta löytyvät vuoden 1999 jälkeen tapahtuneet yli 8 magnitudin järistykset, mutta lisäksi siitä löytyy kaikki vuosien 1980-1999 välillä tapahtuneet yhtä voimakkaat järistykset. Maanjäristykset on esitetty kartassa vihreinä palloina.

1980_8_LOPULLINEN

Kuva 2. Yli 8 magnitudin maanjäristykset vuoden 1980 jälkeen.

Kolmanteen karttaan valitsin kaikki vuoden 1900 jälkeen tapahtuneet yli 8 magnitudin maanjäristykset (kuva 3). Maanjäristykset on kuvattu kartassa violeitteina tähtinä. Mielenkiintoinen ero on siinä, että tässä kartassa maanjäristyksiä on myös Yhdysvaltojen Alaskan osavaltiossa jopa kuusi kappaletta. Nämä kaikki ovat siis tapahtuneet vuosien 1900 ja 1980 välillä, muttei kertaakaan vuoden 1980 jälkeen.

1900_8_LOPULLINEN

Kuva 3. Yli 8 magnitudin maanjäristykset vuoden 1900 jälkeen.

Seuraavaksi halusin tutkia tulivuorien sijaintia ja pohtia niiden yhteyttä maanjäristyksiin. Ensimmäisessä tulivuorien sijaintia kuvaavassa kartassa tutkin vain Japanissa sijaitsevia tulivuoria (kuva 4). Tulivuoret on kuvattu kartassa keltaisina kolmioina. Kuten kuvasta näkee, tulivuoria on Japanissa paljon. Myös maanjäristyksiä on tapahtunut vuoden 1900 jälkeen paljon, joista yli 8 magnitudin järistyksiä 7 kappaletta.

MJ_Japani

Kuva 4. Tulivuorten sijainti Japanissa.

Toisessa tulivuorikartassa esitin Afrikan tulivuorien sijainnin (kuva 5). Tulivuoret on kuvattu kartassa keltaisina kolmioina. Kun karttaa vertaa esimerkiksi kuvan 3 karttaan, jossa on esitetty vuoden 1900 jälkeen tapahtuneet yli 8 magnitudin maanjäristykset, on huomattavaa, että näin voimakkaita maanjäristyksiä ei ole Afrikan mantereella tapahtunut lainkaan, vaikka tulivuoria onkin runsaasti. Tulivuoret voivat siis joko olla epäaktiivisia, uinuvia tulivuoria, tai niiden purkaukset eivät ole johtuneet maanjäristyksistä.

MJ_Africa

Kuva 5. Afrikan tulivuoret.

Laitoin jokaiseen karttaan tunnollisesti näkyviin mittakaavan ja pohjoisnuolen, mutten oikein tiedä, onko pohjoisnuoli tällaisissa kartoissa tarpeellinen. No, olkoon.

Opetuskäytössä tällaiset karttaesitykset voisivat toimia todella hyvin. Kartoista Asian näkee nopeasti ja havainnollistavasti, ja ne toimivat hyvin esimerkiksi selittävän tekstin tukena. Haluaisin tehdä vielä kartan, jossa esitän maanjäristykset, tulivuoret ja litosfäärilaattojen sijainnin, jotta näiden kolmen tekijän välisiä riippuvuuksia voisi pohtia ja havainnollistaa kuvassa. Tällaisten karttojen tekeminen on varsin yksinkertaista varsinkin, kun aineistot on internetistä melko yksinkertaisesti löydettävissä.

– Anni

Lähteet:

Maanjäristysaineisto, http://quake.geo.berkeley.edu/anss/catalog-search.html

Tulivuoriaineisto, http://catalog.data.gov/dataset/global-volcano-locations-database

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *