7. Kurssikerta – Afrikkaa ja loppurutistus

Viimeisellä kurssikerralla työskentelimme täysin itsenäisesti useamman kartan parissa. Tehtävänä oli etsiä tilastot ja valita itsenäisesti haluamansa 20-30 aluetta, joita tarkasteltiin. Valitsin Afrikan mantereen, sillä aikaisemmin kurssilla käytetty Afrikan mantereen kartta tuntui kätevältä käyttää. Mietin myös muita maanosia ja harkitsin hetken myös esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioiden hyödyntämistä tehtävässä. Päädyin kuitenkin käyttämään Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja tutkimaan työttömyyttä, bruttokansantuotetta, koulutustason kehittymistä ja HIV:n esiintymistä valtioittain.

Kesti jonkin aikaa, ennen kuin löysin hyviä aineistoja, joissa olisi kaikkien Afrikan valtioiden tilastotietoja. Monista paikoista löysin yksittäisten valtioiden tietoja, mutta niiden yhdisteleminen olisi ollut aivan liian työlästä ja monimutkaista. Lopulta löysin todella hyvät tiedot The World Bankin sivuilta. Sieltä sain valittua Saharan eteläpuolisen Afrikan valtiot ja kaikki tiedot ilmestyivät ruutuun kerralla. Sieltä siis otin kaikki muut tilastot, paitsi koulutustason kehityksen, jonka löysin African Center for Statistics –sivulta.

Eli tarkastelin siis työttömyyttä, bruttokansantuotetta, koulustason kehittymistä ja HIV:n esiintymistä. Tein neljä karttaa, joista ensimmäisessä (kuva 1) esitän bruttokansantuotteen ja työttömyyden, toisessa (kuva 2) bruttokansantuotteen ja koulutustason kehittymisen, kolmannessa (kuva 3) työttömyyden ja koulutustason kehittymisen sekä neljännessä (kuva 4) HIV:n esiintymisen ja koulutustason kehittymisen.

Ekakartta-2

Kuva 1. Bruttokansantuote ja työttömyysaste Afrikassa.

En saanut rajattua kartasta (kuva 1) pois Pohjois-Afrikkaa, mutta tilastossa ei kuitenkaan ole sen valtioiden tietoja, joten siksi valtiot näyttävät siltä, kuin niiden bruttokansantuote ja työttömyysaste olisi 0. Loput valtiot, eli Saharan eteläpuolella sijaitsevat, esiintyvät kartalla kuitenkin oikein ja kartalta nähdään, että suurimmat työttömyysasteet sijaitsevat eteläisessä Afrikassa ja Mauritaniassa. Bruttokansantuote puolestaan on suurin samoissa valtioissa, eli Etelä-Afrikassa, Botswanassa, Namibiassa ja Sambiassa. Keski-Afrikassa suurimmat bruttokansantuotteet on Sudanissa, Gabonissa, Päiväntasaajan Guineassa, Nigeariassa, Ghanassa ja Norsunluurannikolla. Maissa, joissa bruttokansantuote on suurimpia, mutta työttymyysaste verrattain korkea, on selitettävissä osittain suurella eriarvoisuudella ja kansan voimakkaalla jakautumisella rikkaisiin ja köyhiin.

Kuva 2. Bruttokansantuote ja koulutustason muutos Afrikassa.

Kuva 2. Bruttokansantuote ja koulutustason muutos Afrikassa.

 

Myöskään toisessa kartassa (kuva 2) bruttokansantuotteesta ei ole tietoja Pohjois-Afrikan valtioiden suhteen, joten kartta näyttää siltä, kuin bruttokansantuote näissä valtioissa olisi 0. Koulutustason muutos kuitenkin näkyy myös näiden valtioiden osalta, sillä koulutustason muutosta koskeva tilasta on eri lähteestä kuin muut käyttämäni. Bruttokansantuotteella ja ja koulutustason muutoksella on selkeämpi yhteys. Korkean BKT:n maissa koulutustason kasvaa nopeammin kuin muualla. Toisaalta esimerkiksi Zimbabwe on tässä poikkeus, sillä sen BKT ei ole suurimpia, mutta sen koulutusaste kehittyy nopeammin kuin monissa korkeamman BKT:n maissa.

Kuva 3. Työttömyysaste ja koulutustason muutos Afrikassa

Kuva 3. Työttömyysaste ja koulutustason muutos Afrikassa

Työttömyysasteella ja koulutustason muutoksella olettaisi olevan jonkinlainen yhteys. Siellä, missä koulutustason muutos on pieni ja ihmiset vähemmän koulutettuja, on vaikeampi saada töitä. Näin ei kuitenkaan kuvassa kartan mukaan ole (kuva 3). Monilla korkean työttömyyden alueilla koulutustaso on kasvanut nopeammin kuin monissa muissa maissa. Tämä selittyy luultavasti sillä, että koulutustaso nousee rikkaimmissa maissa nopeammin, mutta työttömyys puolestaan selittyy muilla tekijöillä, kuten väestön epätasaisella jakautumisella rikkaisiin ja köyhiin. Tässä kartassa sain rajattua pois Pohjois-Afrikan, josta minulla ei ollut kyseistä dataa.

Kuva 4. HIV:n yleisyys ja koulutustaso Afrikassa.

Kuva 4. HIV:n yleisyys ja koulutustaso Afrikassa.

HIV:tä ja koulutustasoa halusin verrata, jotta voisin pohtia, onko kouluttautumisesta hyötyä HIV:ltä “suojautumisessa” (kuva 4). Luultavasti jos sinulla on varaa kouluttutua, sinulla on myös paremman tiedolliset ja taloudelliset resurssit suojautua HIV:tä vastaan kuin köyhemmillä ja kouluttamattomilla ihmisillä. Kuvasta havaitaan, että HIV:ta esiintyy yleensä eniten siellä, missä koulutustaso on keskitasoa. Olen tästä todella hämmentynyt ja mietinkin nyt jälkeenpäin, onko kartassani HIV:n osalta jokin virhe. Oletin, että sen osuus olisi suurinta Afrikan keskiosissa eikä etelässä. Loogisinta olisi, että siellä missä koulutustaso on korkea, HIV:n yleisyys on vähäisempää. Tilanteeseen vaikuttavat kuitenki eriarvoisuus, naisten asema ja tiedon puute. Kaikilla ei ole tietoa HIV:n leviäimistavoista ja siltä suojautumisesta, toisilla taas ei ole varaa hakeutua hoitoon. Ongelma on Afrikassa moniulotteinen ja vaikeasti korjattavissa, vaikka asian eteen onkin työskennelty vuosikausia.

Karttojen tekeminen oli melko ongelmatonta tällä kurssikerralla. Tilastojen etsiminen oli huomattavasti hankalampaa ja vei enemmän aikaa. Niiden tuominen MapInfoon vaati jonkin verran muokkaamista ja säätämistä, mutta olen lopputulokseen aika tyytyväinen kuitenkin. Karttoihin olisi ollut kiva laittaa maiden nimet, mutta tällaisessa teemakartassa se olisi vain lisännyt epäselvyyttä ja vaikeuttanut luettavuutta. En tarvinnut karttoja tehdessäni enää juurikan ohjeistusta tai ohjeita, vaan asiat tulivat jota kuinkin, vaikkakin välillä hiukan pätkien, jostain takaraivosta. Eli selvästi asioita on opittu, vaikka välillä on turhauttanut ja väsyttänyt. Tästä kurssista selvisin voittajana!

– Anni

Lähteet

STATBASE. African Centre for Statistics. <http://ecastats.uneca.org/statbase/(S(3czpvrbvuf1e54fzxalpsin1))/dataview.aspx?qryRootIndicatorsid=4469>. Luettu 3.3.2016.

The World Bank. GDP, Atlas method (current US$).  <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries?display=default>. Luettu 3.3.2016.

The World Bank. Prevalence of HIV, total (% of population ages 15-49). <http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.AIDS.ZS/countries?display=default>. Luettu 3.3.2016.

The World Bank. Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate. <http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS/countries?display=default>. Luettu 3.3.2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *