Kirjurit työssä

Kirjurit työssä: Kielitiedon välittäminen ja kirjurikäytännöt kreikkalais-roomalaisessa antiikissa

Suomen Akatemian rahoittama hanke 2015–2019, joka toimii Helsingin yliopiston Maailman kulttuurien laitoksella. Hankkeen johtaja on yliopistonlehtori, dosentti Martti Leiwo.

Papyrukset, puutaulut ja ruukunsirpaleet säilyttävät tekstejä suoraan antiikin kirjoittajilta. Nämä olivat suurelta osin kielenvälittäjiä, kirjureita, jotka kirjoittivat sanelusta viestin tai laativat itse tarkan hallinnollisen asiakirjan. Kreikan ja latinan kielten tutkimuksessa lingvistinen tutkimus on ollut viime aikoina nousussa, mutta kirjurin vaikutus kielelliseen lopputulokseen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Monet standardista poikkeavat piirteet näkyvät tekstissä kirjurin henkilökohtaisen kielitaustan vuoksi. Runsas vaihtelu voi johtua kirjurin äidinkielestä ja sen aiheuttamasta kielikontaktista, hänen yleisestä kielitaidostaan ja koulutuksestaan. Projektissa tutkimme kielen tuottamisen mekanismeja kirjoitetussa kielessä voidaksemme erottaa teknisen suorituksen vaikutukset kielitaitoon liittyvistä. Tällä tavoin voimme valaista kirjurin osuutta kielenmuutoksessa. Projektin luomaa menetelmää voidaan käyttää myöhemmin muiden kielten kirjallisten korpusten tutkimuksessa.

Ota yhteyttä:

sähköpostiosoitteet ryhmän jäsenille ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi