Symposiumijulkaisu

Konferenssin artikkelikokoelma on ilmestynyt

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/229862

 

Ainedidaktiikan symposiumin esitelmöijät voivat tarjota esitelmäänsä perustuvaa artikkelia julkaistavaksi Ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarjassa (JUFO 1). Toimituskunta valitsee lähetettyjen artikkelien joukosta ne käsikirjoitukset, jotka ovat ehdolla julkaistavaksi, ja lähettää ne vertaisarvioitaviksi.

Kaikkien julkaistavien artikkelien tulee perustua korkeatasoiseen ainedidaktiseen teoreettiseen tai empiiriseen tutkimukseen, joka kuuluu symposiumin teemaan.

Käsikirjoitukset laaditaan oheisen kirjoitusohjeen mukaisesti
https://blogs.helsinki.fi/ainedidaktiikan-tutkimus/files/2013/05/AD2013_julkaisu_julkaisupohja1.docx

Artikkelikokoelmaan tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään e-lomaketta käyttäen viimeistään 25.4.2017.

julkaisun artikkeleille myönnetään lisäaikaa perjantaihin 28.4. 2017 saakka

Toimittajat:
Manne Kallio, Riitta Juvonen ja Arja Kaasinen
manne.kallio(at)helsinki.fi, riitta.juvonen(at)helsinki.fi, arja.kaasinen(at)helsinki.fi