På svenska

Välkommen till Helsingfors Ämnesdidaktiska Symposium 2019. Symposiets tema är värderingar och bedömning. Symposiet har flera temagrupper och vi välkomnar presentationer som behandlar aktuell ämnesdidaktisk forskning. 
 
Inbjudna föreläsare under symposiet är PD Tuukka Tomperi från Tammerfors universitet och Sirkku Kupiainen, sakkunnig vid Centret för utbildningsevaluering, Helsingfors universitet.
 
Det ämnesdidaktiska symposiet ordnas vid Helsingfors universitet, Brobergsterrassen 10, fredag 8.2 2019. Du kan bekanta dig med temagrupperna via följande länk (på finska). Presentationen kan hållas på finska, svenska eller engelska.
Anmälan till symposiet inleds 7.11. och avslutas den 3.2 2019.
 
Abstrakt för presentation ska lämnas in senast 13.1. Beslut om godkännande av abstrakt kommer att meddelas 20.1. Du kan även lämna in ett längre abstrakt till symposiet publikation. See mer information via följande länk (på finska). 
Registrering till dagen sker via Symposiets hemsida (länken kommer). 
Dagen innan symposiet, torsdag 7.2. ordnas en konferens om lärarutbildning och utvecklingsarbete. Konferensen är öppen för alla intresserade och avgiftsfri. Deltagande till den konferensen görs genom separat registrering via den här länken.
Anmälan till konferensen och inlämning ac abstract sker via e-blankett (på finska).
Avgifter:
120 € för deltagare som inte är medlemmar i Samfundet för ämnedidaktisk forskning
100 € för samfundets medlemmar
50 € för studenter och doktorander.
Du kan ansöka om medlemskap i samfundet för ämnesdidaktisk forskning via följande webblänk: http://www.ainedidaktiikka.fi/jasenlomake-luonnos/
Information om avgifter:
Symposiets deltagareavgift betalas i samband med deltagaranmälan. Betalningen görs till Helsingfors universitets kongresskonto (mottagare). I meddelandefältet uppges följande information: Betalarens namn och följande koder H610, wbs 7610313

i

Kongresskonto: OP-pankki
IBAN: FI63 5000 0120 3825 92
SWIFT: OKOYFIHH

Information om abstrakt

Abstraktens omfattning: Högst 2500 tecken.
Abstraktet ska inte innefatta bilder, figurer och/eller tabeller.

 

All information på den här hemsidan är inte översatt till svenska. Läs därför även den finska informationen. Vid frågor kontakta amna.khwaja@helsinki.fi