Ensimmäisen viikon opetukset

Kevätlukukauden alkajaisiksi polkaistiin käyntiin  Geoinformatiikan menetelmät 1-kurssi. Syyslukukaudella ehdin jo tutustua vähäisesti geoinformatiikkaan parin alkeiskurssin muodossa. Nyt käynnissä oleva kurssi tarjoaa kuitenkin ensi kosketuksen niin sanotusti “koviin” paikkatieto-ohjelmiin. Kurssilla käytetään työkaluna Qgis-ohjelmaa.

Kuva 1. Itämeren rantavaltioiden osuus Itämereen päätyistä typpipäästöistä 2010-luvulla.

Vaikken itse olekaan geoinformatiikan ystävä, ensimmäinen kurssikerta oli suhteellisen ensikertalaista miellyttävää, komento kerrallaan opetusta. Komento kerrallaan opetuksessa ei tietysti itselle vielä irronnut kovinkaan paljon osaamista ohjelman käytössä, ja tehty harjoitustyö tuntui hyvin sekavalta ja hankalalta, jos olisi pitänyt se itsenäisesti toteuttaa. Työssä (Kuva 1) oli ajatuksena kuvata karttapohjalla Itämeren rantavaltioiden osuuksia Itämereen päätyvistä typpipäästöistä. Loppujen lopuksi olen kuitenkin hyvin tyytyväinen lopputulokseen. Karttaa on miellyttävä lukea ja värivalinnat sointuvat yhteen. Tosin huomasin vasta karttaa julkistaessani, että kärsin samasta ongelmasta kuin Iina Rusanen, eli Viron väritys on liian lähellä Itämeren valuma-alueeseen kuulumattomien valtioiden värimaailmaa. Myös syvyyskäyrien kuvaamiseen tummempi väripaletti olisi ollut informatiivisempi. Ensimmäisen kurssikerran jälkeen alkeet kuitenkin tuntuivat olevan hallussa.

Kuitenkin vielä joululomatunnelmissa ollessani näin tammikuussa, blogin päivitys jäi  viime tinkaan. Yli 10 päivää ensimmäisen kurssikerran jälkeen oli hankalaa yksin kotona yrittää muistella Qgisin toimintaperiaatteita. Tämän vuoksi aikaa tuli tuhlattua runsaasti, kun en muistanut helpoimmankaan tehtävävaihtoehdon teko-ohjeita. Kuitenkin pitkään pähkäiltyäni ja runsaasti erilaisia ohjeita ja videoita katsoneena sain kasaan harjoituksessa vaaditun työn (Kuva 2.).

Kuva 2. Suomen kuntien jalostuksen osuus koko kunnan taloudesta vuonna 2015.

Työssä tarkastelin jalostuksen osuutta Suomen kuntien koko taloudesta. Tieto on esitetty koropleettikartalla. Vaikeuksista huolimatta kartasta tuli suhteellisen tyydyttävä. Ainoastaan jäi harmittamaan etten saanut poistettua legendalaatikon “kunnat2015” tekstipätkää. Yleisesti muuten värimaailma on tällä kertaa paremmin kuvaava kuin edellisessä työssä ja näin esimerkiksi jalostukseen erikoistuneet kunnat erottuvat hyvin. Jalostus on keskittynyt Suomessa maan länsiosiin ja suuria keskittymiä on Satakunnassa sekä perinteisellä teollisuuteen keskittyneellä alueella Pirkanmaalla. Tulevaisuudessa aktiivisempi ote kotitehtäviin helpottaa varmasti omaa työskentelyäni ja kurssin suorittamista.

Lähteet: Rusanen, Iina (2019) QGIS tutuksi

Luettu 29.01.2019

https://blogs.helsinki.fi/iinarusa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *