First lesson

Ensimmäisellä oppitunnilla verestettiin ensimmäisen periodin TAK-kurssilla opittuja MapInfon käyttötaitoja sekä opittiin paljon uusia kikkoja ohjelmalla. Aavistuksen vaikeaselkoinen ja virheistä armottomasti rankaiseva MapInfo tuntui hieman kömpelöltä käyttää toisessa periodissa tutuksi tulleen Corel Draw-ohjelman jälkeen, mutta alkukankeuden jälkeen työskentely alkoi sujumaan suht koht jouheasti. Varsinaisena tunnin agendana oli tutustua MapInfon ominaisuuksiin teemakarttojen laadinnassa joihin ohjelma tarjosikin mainiot puitteet, sekä lopuksi tuottaa oma teemakartta valitsemastaan aiheesta. Itse valitsin aiheekseni ulkomaan kansalaisten lukumäärän Helsingissä kaupunginosittain.

MapInfosta valmiiksi löytyneen datan pohjalta laadittiin ensin histogrammi valmiilla histogrammi-työkalulla osoitteessa http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4152. Syntyneen histogrammin pohjalta tehtiin tulkintoja aineiston jakautumisesta ja pohdittiin miten se kannattaisi luokitella. Oma aineistoni oli selvästi vinosti jakautunut niin, että pieniä arvoja oli eniten ja tapausten lukumäärä laski sitä mukaa kun siirryttiin kohti suurempia arvoja. Valitsin aineistoni luokittelutavaksi Kvantiilin luokituksen, eli jokaiseen luokkaan tuli suurinpiirtein saman verran havaintoja.

Histogrammi:
Histogrammi

Tämän jälkeen laadittiin MapInfolla teemakartta ulkomaan kansalaisten määristä eri Helsingin kaupunginosissa oman päätetyn luokituksen mukaisesti.  Lopputulos näytti tältä:

Ulkomaankansalaisetteemakartta

Kartasta näkyy miten ulkomaan kansalaiset ovat keskittyneet erityisesti lähiöihin. Sen sijaan vasta Helsinkiin liitetyltä vauraalta entisen Sipoon alueelta ei pahemmin ulkomaan kansalaisia löydy. Tietty karttaa tulkittaessa on huomattava, että kyseessä ovat absoluuttiset, eivät suhteelliset lukuarvot ja näin ollen joidenkin alueiden ulkomaalaisten vähäinen määrä voidaan selittää ylipäätään alhaisella väestöntiheydellä.

 

Itse karttaan en ollut hirveän tyytyväinen, osittain sen takia että Layout-työkalun käyttäminen oli MapInfossa yllättävän haastavaa ja kartasta ei tullut niin selkeää kuin olin toivonut.  Lisäksi pohjoisnuoli ja mittakaava tuli sijoitettua hieman hassuihin paikkoihin, mutta olkoot. MapInfon tullessa tutummaksi ohjelmaksi myös sillä laadituista kartoista tulee varmasti suoranaisia mestariteoksia (or not).

Lähteet:

Kartat

1. Helsingin pohjakartta, Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 2014, HY-moodle kurssikansio

Tilastot

1. KK1-kansio, Helsinki osa-alueittain, Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 2014, HY-moodle-kurssikansio

Verkkolähteet

1. Histogrammityökalu, http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4152 (luettu 14.1.2014)

 

 

1 thought on “First lesson

  1. Aleksi Rautio pohtii blogissaan enemmänkin ulkomaalaisten keskittymistä itä- sekä länsi-Helsinkiin ja vastaavasti näiden vähäistä määrää Sipoon alueilla. Rautio toteaa osuvasti miten “Kartasta näkee ulkomaalaisten keskittyen itä- ja länsi- Helsinkiin. Lähestyttäessä Sipoon rajaa määrät kuitenkin putoavat rajusti. Ulkomaiden kansalaisten jakautuminen selittyy alueiden alhaisen vuokratason takia, koska moni maahanmuuttaja on valitettavan pienituloinen”, mikä on mielestäni upea aiheeseen liittyvä oivallus.

    Lähteet
    Rautio A. (2014). PAK ja näin se alkaa. PAK-kurssin blogimerkintä. 19.1.2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *