Teemailua MapInfolla

Toisen kurssikerran agendana oli tutustuminen erilaisiin teemakartta-malleihin ja niiden luomiseen MapInfolla. Valmiiden teemakartta-mallien kirjo MapInfossa oli melkoinen, ja kurssikerran aikana tutustuttiinkin mm. kaikkien tuntemiin koropleettikarttoihin, pistekarttoihin ja erilaisiin kartogrammeihin. Myös hieman harvemmin käytetyt teemakartat, kuten “liukuvärjätty” Grid-teemakartta ja sen pohjalta laadittu 3D-kartta tulivat tutuiksi. Erilaisia teemakarttoja ja niiden luomista MapInfolla käy erittäin ansiokkaasti läpi Jenni Kerola blogissaan https://blogs.helsinki.fi/jekerola/.

Lopuksi kokeiltiin kahden tai useamman teeman yhdistämistä samalle kartalle, esimerkiksi yhdistämällä graduated-symboliteemakartta sekä pistekartta koropleettikarttaan. Lopputuloksena syntyi eri teemoja yhdistelevä kartta, jolta muuttujien väliset syy-seuraussuhteet olivat helposti havaittavissa, tai vaihtoehtoisesti eksyi totaalisesti MapInfon symboli- ja väriviidakkoon. Kurssikerran lopuksi saimme vielä tehtäväksemme laatia MapInfolla teemakartan, jossa esitettiin joko kaksi teemaa päällekkäin tai vaihtoehtoisesti prismaattisen- tai 3D-kartan. Kartalla esitettävien teemojen oli tarkoitus tukea edes jollakin tasolla toisiaan. Itse valitsin alueekseni Pohjois-Suomen, ja esitettäviksi muuttujiksi korkeakoulutettujen prosentuaalisen osuuden kunnan asukkaista koropleettikartalla, sekä kunnan työttömyysasteen prosentteina symbolikartalla. Lopputulos näytti tältä:

Korrelaatio_koulutus_työttömyysaste

Kartalla näyttäisi esiintyvän selvä yhteys korkeasti koulutetun väestön ja keskimääräistä alhaisemman työttömyysasteen välillä. Vastaavasti kunnissa, joissa väestön koulutustaso on alhaisempi myös työttömyyslukemat kasvavat suuremmiksi. Erityisen selvä tämä yhteys on Itä-Lapin kunnissa Savukoskella, Sallalla ja Pelkosenniemellä, joissa korkeakoulutettujen määrä on selvästi pienempi ja vastaavasti työttömyysaste suurempi kuin lähikunnissa Sodankylässä, Kittilässä ja Rovaniemellä. Huomionarvoisia ovat myös Ylä-Lapin kuntien, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen erot koulutusasteessa ja työttömyydessä. Tilastollisen poikeeaman alueelle muodostaa Kemijärvi naapurikuntia korkeammalla koulutusasteellaan mutta vastaavalla työttömyysprosentillaan. Voi päätellä ympäryskuntien huonon tilanteen heijastuvan myös Kemijärvelle; kun ruohonjuuritason  työpaikat puuttuvat ei myöskään korkeammin koulutetulle väestölle synny samoissa määrin työtä. Kokonaisuudessaan voi mielestäni pitää siis selvänä, että työttömyydellä ja väestön koulutusasteella on Pohjois-Suomen kunnissa selvä yhteys.

Jätin kartasta pohjoisnuolen ja mittakaavan pois, sillä ajattelin Pohjois-Suomen olevan sen verran yleisesti tunnistettava alue, ettei niille olisi tarvetta. Kartan ympärille jäi kuitenkin sen verran tyhjää tilaa, että ehkäpä ne olisi voinut mukaan ujuttaa. Muuten teknisiä, jälkikäteen harmittavia fiboja tuli muun muassa siinä, että “Kemijärvi”-teksti jää symboli-ukkelin alle, ja korkeakoulutettujen asteen luokkajaot katkeavat hieman omituisissa kohdissa. Myös punaisen värin käyttöä korkeakoulutettujen asteen kuvaajana olisi voinut miettiä tarkemmin negatiivisen mielleyhtymän johdosta, sillä tuskinpa minkään kunnan johto kiljuu kauhuissaan väestön perusrakenteen koostuessa maistereista ja insinööreistä. Toisaalta punaisen voi mieltää myös keskittymistä kuvaavana värinä (usein maailmankartoissa suurimmat kaupungit on kuvattu punaisella) ja tältä kantilta tarkasteltuna se sopiikin karttaan mainiosti silmiinpistävimmän keskuksen muodostuessa yliopistokaupunki Rovaniemelle. Ja sitäpaitsi hei, niin kuin Jenni Kerolakin blogissaan totesi “Saatan olla hyvinkin väärässä, mutta oppimassahan sitä tässä ollaan!”

Lähteet:

Kartat

1. Kunnat 2011-pohjakartta, Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 2014, HY-moodle-kurssikansio.

Tilastot

1. KK2-kansio, Kunnat 2011-taulukko, Paikkatiedon hankinta, analyysi ja kartografia 2014, HY-moodle-kurssikansio.

Verkkolähteet

1. Jenni’s pak, “MapInfo ja Teemakartta”, https://blogs.helsinki.fi/jekerola/, (luettu 24.1.2014)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *