TUTKIMUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄ LUKUVUODELLE 2019 – 2020

TUTKIMUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄ LUKUVUODELLE 2019 – 2020

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta hakee AGORA kasvatuksen ja koulutuksen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon -tutkimuskeskukseen osa-aikaista (50-55%) tutkimuskoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2019 – 31.12.2020.

Tutkimuskoordinaattorin tulee olla väitellyt henkilö, jolla on näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä ja ymmärrystä koulutuksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymyksistä. Työn luonne edellyttää kykyä yhteistyöhön, itsenäiseen työskentelyyn ja oman työn organisointiin sekä aktiivista ja idearikasta otetta työn kehittämiseen. Työtehtäviin kuuluvat tutkimuskeskuksen koordinoinnissa, kehittämisessä ja kaikessa sen toiminnan suunnittelussa avustaminen sekä muut erikseen sovittavat tehtävät. Tutkimuskoordinaattori tulee lisäksi osallistumaan apulaisprofessori Kristiina Brunilan tutkimusryhmän tutkimukseen. Tehtävän palkkaus on n. 3500-4000 €/kk riippuen tehtävään valittavan henkilön osaamisesta ja kokemuksesta. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si (josta ilmenee työkokemuksesi ja osaamisesi) apulaisprofessori Kristiina Brunilalle osoitteeseen kristiina.brunila@helsinki.fi perjantaihin 14.6 2019 klo 12.00 mennessä. Sähköpostin otsikossa tulee olla teksti ”Hakemus tutkimuskoordinaattoriksi”.

Tiedustelut tehtävää koskien: Kristiina Brunila

(kristiina.brunila@helsinki.fi) tai puh. 050 310 9827