Haku TASOVAn koulutukseen on auki 31.12.2016 asti

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti (2016–2019) kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä ja osaamista koko Suomessa. Projektin toteuttamisessa ovat mukana keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Vastuullisena toteuttajana on AGORA-tutkimuskeskus. Projektin johtajana toimii professori Kristiina Brunila ja projektipäällikkönä Leena Teräs.

TASOVA-projektilla vauhditetaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistymistä ja huomioon ottamista aluekehityksessä ja maakuntien kehittämisessä muun muassa tukemalla alueellisten toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyössä järjestämällä tapahtumia, tietoiskuja ja koulutuksia sekä tavoitteellista vaikuttamistoimintaa.

Aluekehityskysymyksiin painottuvalla, projektissa toteutettavalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija -koulutuksella lisätään ammatillista osaamista, jota tarvitaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä. Kaksivuotinen koulutus käynnistyy maaliskuussa 2017 ja se on laajuudeltaan 40 opintopistettä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa eri puolilta Suomea. Koulutus antaa valmiuksia toimia esimerkiksi

  • lainsäädännön edellyttämänä asiantuntijana
  • konsulttina organisaatioiden kehittämistyössä
  • suunnitelmien ja ohjelmien arvioijana
  • projektisuunnittelijana ja kehittäjänä
  • kouluttajana ja tapahtumajärjestäjänä
  • verkostojen toiminnan kehittäjänä
  • konsultointiyrittäjänä.

Haku koulutukseen on avoinna 31.12.2016 saakka. Lisätietoja ja hakulomake löytyvät täältä.

Projektissa tehdään aktiivisesti yhteistyötä myös viranomaisten kanssa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioimiseksi käynnissä olevassa maakuntahallinnon uudistuksessa sekä parantamalla ja yhdenmukaistamalla seuranta- ja arviointimenetelmiä. Projektin eri toiminta-alueista tuotetaan myös tutkimusta.

Keynote Lecture by Professor Eva Bendix Petersen

On Monday morning, 28th of November, Professor Eva Bendix Petersen (Roskilde University) gave a keynote lecture titled “Data found us”: a multi-voiced critique of some new materialist empirical research tropes.

New materialist and posthuman research methodologies are quickly gaining traction in many fields of research. According to its proponents it takes us to radically new places of thought and action as it reconfigures central notions such as researcher positioning, critique and data. The keynote lecture considers how the notion of ‘data’ is invoked in a handful of works from the social sciences that seek to make empirical contributions, that is, to create new knowledge of the world using data. Through this critique Prof. Petersen comes to question the extent to which the approach constitutes a reconfiguration or whether, rather, it is blindly continuous with some old and problematic tropes.

You can watch the entire lecture here:

 

Eva Bendix Petersen is Professor in the Department of People and Technology at Roskilde University in Denmark. Her research interests include the production of Homo Academicus; the effects of neoliberal policy reforms on academic work and higher education; social and feminist theory as lived experience, and post-foundational research methodologies. She is the author of several book chapters and journal articles, and her most recent co-edited books include ‘Interrupting the Psy-Disciplines in Education’ (Palgrave) co-edited with Zsuzsa Millei, and ‘Education Policy and Contemporary Theory’ (Routledge) co-edited with Kalervo Gulson and Matthew Clarke.


Eva Bendix Petersen’s talk was co-organised by the University of Helsinki Doctoral Programmes SEDUCE (School, Education, Society and Culture) and SKY (Gender, Culture, and Society) and AGORA for the Study of Social Justice & Equality in Education Research Centre. The lecture was part of the PhD course Cultural and feminist methodologies in education and social sciences: A special focus on data.

Autonominen ja vapaa opettaja? Opettajan työn piileviä määrittäjiä Suomessa

Torstaina 24.11.2016 tutkijatohtori Maija Lanas piti osana Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri-seminaaria luennon suomalaisen opettajan autonomiasta ja työn piilevistä määrittäjistä. Tilaisuuteen osallistui opiskelijoita, opettajankouluttajia, sekä alan tutkijoita. Luento perustui kolmivuotiselle Suomen akatemian rahoittamalle projektille (2013–2016), jossa selvitettiin piileviä diskursseja opettajankoulutuksessa. Hankkeessa on ammennettu poststrukturalistisista ja posthumanistisista metodologioista.

Kahden tutkimuksensa tuloksiin tukeutuen Lanas esitti, että suomalaisen opettajan vapaus ja valta ovat osittain näennäisiä. Tutkimuksista toinen kohdistui aloittaviin luokanopettajaopiskelijoihin, toinen aloittaviin luokanopettajiin. Luennolla avattiin ensinnäkin sitä, kuinka opettajiin kohdistuva normatiivinen paine toimii näennäisen vapaaehtoisen itsensäkehittämistyön kautta. Toiseksi havainnollistettiin, kuinka aloittava opettaja ei välttämättä löydä koulusta paikkoja toteuttaa vapauttaan ja valtaansa. Koulussa vallitsevat diskursiiviset reunaehdot, joita ei yleensä tunnisteta, ohjaavat aloittavaa opettajaa tulkitsemaan, että vika on hänessä itsessään. Näin alalta poistuu hyviä opettajia.

Luennon diat löytyvät täältä ja lyhennelmä luennosta löytyy täältä.

KT Maija Lanas (Oulun yliopisto) toimii vierailevana post doc -tutkijana AGORAssa. Hän on tutkija ja opettajankouluttaja, peruskoulutukseltaan luokanopettaja. Maija väitteli vuonna 2011 aiheenaan porokylän ja koulun kulttuuriset törmäykset. Hän käy eri puolilla Suomea erilaisissa tilaisuuksissa luennoimassa ja kouluttamassa opettajia, nuorisotyöntekijöitä ja muita koulun kanssa toimivia.

Voit tutustua Maijan julkaisuihin ResearchGatessa, Academiassa ja SAND kollektiivin sivuilla. Maija kirjoittaa myös Häiriköt-blogia häiriökäytöksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä.

AGORA’s methodological fall

talvi

Snow has fallen early this year. To keep our minds warm AGORA and the University of Helsinki Doctoral Programmes SEDUCE and SKY have co-organised an open keynote lecture (28.11.) by Prof. Eva Bendix Petersen (Roskidle University) “Data found us”: a multi-voiced critique of some new materialist empirical research tropes and a PhD course (28.-29.11.) Cultural and feminist methodologies in education and social sciences: A special focus on data.

Join us this November as we explore the intricacies and limitations of using data in research! The keynote lecture is open to the public. The PhD course is limited to max. 15 participants. Enrolment for the course by 10th of November through WebOodi.

 

Researcher Maija Lanas visiting AGORA this fall

AGORA will have the pleasure of having researcher Maija Lanas as a visiting scholar in the coming fall.

Maija Lanas is a postdoctoral researcher currently funded by the University of Oulu. She has conducted research on student teacher subjectification (Academy of Finland, 2013–2016) and on theorizing revolutionary love in education (Open University of Cyprus, 2012). In her PhD (2011) she conducted ethnography in a reindeer herding village, focusing on making sense of what is taking place when something is taken as misbehaviour by educators. In her next project (2016–2019) she will work on creating new spaces for active equality in schools.

You can read more about her endeavours in ResearchGate, Academia and the website of the SAND collective.

TASOVA-hanke (2016–2019) käynnistyi

TASOVA – tasa-arvoa aluekehitykseen – kehittämis-, koulutus- ja tutkimusprojekti on käynnistynyt kesäkuussa 2016. Projektin tavoitteena on kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toimintaedellytyksiä sekä osaamista koko Suomessa. Projektia hallinnoi AGORA kumppaneinaan keskeiset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimijat. Rahoitus on myönnetty Euroopan Sosiaalirahastosta vuosille 2016–2019 ja TASOVA on meneillään olevista tasa-arvoprojekteista Suomen suurin.

Projektissa mm. kehitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijakoulutus, johon osallistujat rekrytoidaan eri puolilta Suomea. Osana projektin kehittämistyötä tuotetaan sukupuolivaikutusten arvioinnit maakuntaohjelmiin, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia eri organisaatioille sekä kehitetään yhtenäinen EU-rahoitusta hakevien projektien arviointi- ja seurantamenetelmä rahoittajaviranomaisten käyttöön.

Projektin kehittämistyö ja sen tueksi tuotettavat kartoitukset ja selvitykset ovat käytettävissä opinnäytteiden ja erillisrahoitettujen tutkimusten aineistoksi.

Projektin kotisivut.

 

 

“Kaikkien koulu on kaikkien asia”

Tiistaina 17.5.2016 kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä järjestetty Kaikkien koulu -seminaari kokosi noin sata ihmistä paikalle kuulemaan ja keskustelemaan siitä, miten koulutuspolitiikassa ja koulutuksen käytännöissä voidaan kohdata sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Joukossa oli muun muassa opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita eri järjestöistä. Esimerkiksi Sateenkaariperheet ry jakoi opettajille suunnattua materiaalia tilaisuudessa.

Krstiina2

Professori Kristiina Brunila avasi tilaisuuden otsikolla “Kun maailma jakautuu kahtia”. Puheen lukea täältä.

RiikkaTaavetti

Tutkija Riikka Taavetin puheenvuoro käsitteli sateenkaarinuorten kertomuksia koulun normatiivisuudesta ja sen murtamisesta. Puheen voit katsoa Unitubessa. Riikka oli tiistaina haastateltavana tilaisuuden tiimoilta Yle Puheen iltapäivälähetyksessä (haastattelu alkaa 47:24 minuutin kohdalta).

JukkaLehtonen

Vanhempi tutkija Jukka Lehtonen puhui ei-heteroseksuaalisten ja transnuorten koulutusvalinnoista. Puheen voit katsoa Unitubessa.

Elina

Biologian ja maantieteen opettaja Elina Särkelä hahmotteli toisin tekemisen mahdollisuuksia opettajan työssä. Puheen voit lukea täältä.

Miro

Seta-aktiivi Miro Jukka käsitteli puheenvuorossaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kiusaamista kouluissa. Puheen voit katsoa Unitubessa.

JonIngvarKjaran

Researcher Jón Ingvar Kjaran from the University of Iceland, School of Education gave a Nordic perspective on gender and sexual minority rights in education and discussed the possibility of a move towards anti-oppressive schools. You can watch the presentation in Unitube.

KirsiPimia

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä tarkasteli puheenvuorossaan sitä, kuinka yhdenvertaisuuslaki voi toimia sateenkaarinuorten tukena. Puheen voit lukea täältä.

JaniToivola

Viimeisenä vuorossa oli kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Jani Toivola otsikolla “Yhteiskunnallista puhetta, joka avaa ovia  – päättäjyyttä, joka luo osallisuutta”. Puheen voit katsoa Unitubesta. Jani on myös kirjoittanut tilaisuudesta omilla sivuillaan.

Keskustelu

Loppukeskustelu kävi vilkkaana. Päivän puheenvuorojen läpi kantavaksi sanomaksi nousi se, että tilanteet ovat muutettavissa, eikä siihen tarvita aina joitakin mittavia mullistuksia. Riittää, että ajattelee, perehtyy asioihin ja ottaa muita mukaan. Kuten Riikka Taavetti sanoi puheenvuoronsa loppupuolella: “Kaikkien koulu on kaikkien asia”. Tehdään siis yhdessä tilaa monenlaiselle olemiselle kouluissamme ja yhteiskunnassa laajemminkin!

Tilaisuuden videotallenne on katsottavissa yliopiston Unitubesta.

Tilaisuudesta on kirjoitettu myös Helsingin yliopiston sivuilla suomeksiruotsiksi ja englanniksi.

Read more about the seminar in English on the JustEd website and on the University website.

Kaikkien koulu! -seminaari kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5.2016

Koulu ja sateenkaariKaikkien koulu! Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden?

Mitä? AGORA, JustEd, Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitos sekä WeAll-tutkimushanke järjestävät kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä seminaarin, jossa tutkijat, opettajat, opiskelijat sekä kansalaisyhteiskunnan ja politiikan vaikuttajat kokoontuvat tarkastelemaan sitä, miten koulutuspolitiikassa, koulutuksen käytännöissä ja kulttuureissa voidaan kohdata sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta.
Missä? Minerva-tori, K2. krs, Siltavuorenpenger 5A, Helsinki
Milloin? Tiistaina 17. toukokuuta 2016 klo 13–16

Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä
Tapahtuma Facebookissa

A global epidemic of mental ill-health? NERA2016 Symposium

Wednesday, March 9th on the first day of the 44th NERA congress professors Kristiina Brunila (University of Helsinki), Kathryn Ecclestone (University of Sheffield) and Lisbeth Lundahl (Umeå University) in association with the Nordic Centre of Excellence: Justice through Education in the Nordic Countries chaired a symposium titled “A global epidemic of mental ill-health? Interdisciplinary perspectives on the educational implications of reconfiguring social, economic and human crises”.

NERA symposium

The collaborative Symposium brought together researchers who share an interest in trying to understand the social, political and educational roots and outcomes of an era of ‘multiple crises’. It responded to a phenomenon in growing numbers of countries around the world where policy makers, media pundits, researchers and citizens themselves depict apocryphal discourses of crisis. These range from parenting and education, to civic engagement, capitalism itself, the legitimacy of the state and its agencies, experts and authority. Amidst these crises, mental health, emotional well-being and vulnerability, have taken centre stage. Claims from the World Health Organisation that we face a global epidemic of mental ill-health intertwine with claims that we face unprecedented levels of civic disengagement, educational disaffection, poor parenting and economic recession. In many countries, educational settings have become key sites for rising levels of both targeted and generic psycho-emotional interventions.

Leaving aside the stark and pessimistic tones of crisis discourses, it does seem that there is a crisis of mental health amongst rising numbers of children, young people and adults. There has been a significant increase in diagnosis of syndromes, disorders and other psychological conditions and in prescribed drugs and compulsory specialist interventions, state-sponsored programmes in kindergarten/nurseries, schools, vocational, adult and higher education. But more widely, images of psycho-emotional vulnerability have led to a stark rise in the number of programmes to develop competences and attributes of emotional literacy, emotional management, resilience, empathy and self-esteem. And the language of trauma, abuse, stress, anxiety, depression and vulnerability is everywhere, from policy texts to everyday conversations at work and at home, to teachers’ discussions about their students.

Untangling and making sense of the nature and extent of a crisis of mental health is far from easy. It demands imaginative, interdisciplinary and open minded debate. Can we explain a preoccupation with mental health as a re-defining of everyday life and as part of what some sociologists and educationalists call ‘therapeutic culture’? Is it predominantly a social construction exploited and fuelled by global drug companies and the wider psychology industry? Or do governments unable to address intractable structural social and economic crisis benefit by attributing crisis to individuals’ weak psychological resilience? Is it that governments are trying to toughen us up psychologically to meet the demands of a highly competitive, neo-liberal, marketised world? What images of human subjects are implicated in these discourses and questions? More practically, what role does formal and informal education, at all levels, have in addressing these questions and in developing resilience?

Governing vulnerable, irrational, neurotic citizens in a world without a subject

Kathryn Ecclestone, Professor of Education, University of Sheffield, UK

‘Relentless problematisations’ (Isin 2004) of multiple crises create a spectrum from war, endemic poverty and violence to myriad diffused and vague meanings of vulnerability, risk and harm in everyday life and relationships. In family life, the whole education system, and workplaces, mental illness has become a particular target for a state-sponsored market of ‘early intervention’, ‘inoculation’ and ‘prevention’. In her presentation Ecclestone argued that a focus on attempts by the market and the state to make people psychologically responsible for structural crisis overlooks a wider crisis of subjectivity. Taking higher education as a focus, she explored how the mentally, emotionally, psychologically vulnerable, irrational and neurotic subject permeates formal systems and processes, everyday institutional relationships. She also argued that this subject arises from an ontological crisis of the human subject and an epistemological crisis of curriculum knowledge. Although this subject is an easy target for circular, self-fulfilling forms of governance that are ultimately self-defeating, the wider crisis of subjectivity is a bigger problem.

Isin, E. F. (2004). The Neurotic Citizen. Citizenship Studies, 8(3), 217–235.

The therapeutic trend in youth education: A question of finding one’s ‘innermost’ in order to become more qualified

Sara Irisdotter Aldenmyr & Maria Olson, Professors, Dalarna University, Sweden

The presentation took point of departure in the relatively new international phenomenon of therapeutic education. This phenomenon is part of the commissioned task in the Nordic countries and internationally to see to the emotional formation of young people in youth education. Taking on Swedish teacher descriptions of how this task is played out in the classroom, Irisdotter Aldenmyr and Olson highlighted emotional rationales that emerge in these descriptions. In addition, they discussed how these rationales relate to a normative project of fostering qualified collective beings, partly by encouraging the students to search for their “innermost” in order to share it with each other and thereby making their innermost a matter for the collective.

Economic worries – therapeutic solutions? Entrepreneurial and therapeutic governing of transitions of young adults

Kristiina Brunila, Professor (Tenure), University of Helsinki, Finland

In order to tackle the crisis and concern related to young people’s unemployment, the responses of both the European Union and local governments have focused on creating smoother transitions from school to working life. In order to make transitions more efficient, the rise of short-term entrepreneurial and therapeutic education and training programmes have been seen all over Europe. Brunila’s presentation examined the situation in Finland by asking how young peoples’ transitions are governed with entrepreneurial and therapeutic discourses and what kind of subjectivities are these discourses offering.

The Double Binds of Mindfulness: Examining meditation literature for teachers

Antti Saari, Post Doctoral Researcher, University of Tampere, Finland

Since the turn of the millennium, mindfulness literature has penetrated various areas of therapy culture from management theories to pedagogy. One recent sub-genre of such literature is mindfulness and teaching. This literature seeks to help teachers to address emotional and cognitive problems in the schools (such as stress, low self esteem, depression, attention deficit disorders) with meditative techniques. The paper situates American mindful teaching literature on the matrix of practices and discourses of Western Buddhism, the neuroscience of emotions, and positive psychology. These comprise technologies of the self that inculcate responsible, autonomous teachers and pupils who control their own emotions and are present, authentic and focused. The paper also identifies several double binds, i.e. conflicting messages, as to how and to what ends teachers’ and pupils’ private emotions and thoughts should be identified and managed.

Time to panic? producing dis-ease in epidemic proportions

China Mills, Lecturer, University of Sheffield, UK

The World Health Organization tells us that mental disorders constitute a global epidemic, a huge worldwide burden of disease, and an obstacle to individual, national and economic development. Here the logic of epidemiology is applied to mental disorders, which although not infectious are said to spread. This enmeshes us within a discourse of crisis, where acting with urgency (fast and cheaply) becomes framed as the only ethical response, especially in countries of the global South. In her presentation Mills explored how crisis discourse creates a space where the global dis-ease (anxiety, insecurity, stress) endemic to the reality of global capitalism (insecure or dangerous work, unemployment, retrenched or non-existent welfare, poverty and inequality etc.) is (re)configured as individual disease – mental disorder – projected globally through epidemiological tools. Rather than seeing mental disorder as an obstacle to economic development, Mills discussed how the production of distress is an integral component to economic development (in its neoliberal forms). The framing of this dis-ease as mental disorder (situated in the brain and not in the economic body) not only obscures socio-economic sources of distress but, furthermore, creates global markets out of epidemics, from the very disorders it constructs as burdens.

 

(This post is based on the abstracts of the symposium participants with slight adaptations)

Koulutus tietokykykapitalismissa

Torstaina 11.2.2016 AGORA järjesti yhdessä Vastapainon, Vapaan yliopiston ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran kanssa Aikuiskasvatuksen 52. vuosikirjan “Koko elämä töihin. Koulutus tietokykykapitalismissa” julkistamistilaisuuden.

Heikki Pasanen avasi tilaisuuden otsikolla “Lisäarvo, kyky, pedagogiikka”. Puheen voit lukea täältä.

Kristiina Brunila puhui vuorostaan siitä, miten pistää hanttiin tietokykykapitalismille. Puheen voit lukea täältä.

Jussi Vähämäki käsitteli koulutuksen paradokseja nykykapitalismissa. Puheen voit lukea täältä.

Marja-Liisa Trux ruoti puheenvuorossaan Pyrkyriyliopistoa. Puheen voit lukea täältä.

Kommentteja kirjan toimittajien ja kirjoittajien puheenvuoroihin tarjosi vasemmiston puheenjohtaja ja kansanedustaja Paavo Arhinmäki. Puheen voit katsoa täältä.

Lopuksi keskustelu kävi vilkkaana yleisön kommenttien ja kysymysten siivittämänä. Juttua riitti sekä yleisöllä että puhujilla vielä kolme varttia viimeisen puheenvuoron loputtua.

Osa puheenvuoroista löytyy kirjallisessa muodossa AGORAn sivuilta ja koko tilaisuuden videotallenne on katsottavissa tiedekunnan Vimeossa.