Opetus

Olen vetänyt laadullisten tutkimusmenetelmien kursseja vuodesta 2008 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, työterveyslaitoksella, Aalto-yliopistossa ja Tampereen yliopistossa. Opetan ja luennoin lisäksi terveyssosiologian, nuorisotutkimuksen ja päihdetutkimuksen aihepiireistä.