Julkaisut

Vertaisarvioidut julkaisut

Maunu A & Katainen A (2021) Sosiaalisia suhteita ja konkreettista toimintaa. Kuinka ammattiin opiskelevat nuoret merkityksellistävät terveyteen vaikuttavaa käyttäytymistä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.

Heikkilä R & Katainen A (2021) Counter-talk as symbolic boundary drawing. Challenging legitimate cultural practices in individual and focus groups interviews in the lower regions of social space. The Sociological Review.

Hellman M, Kauppila E, Katainen A, Kettunen T, Saitz R & Calver C (2021) Diversity in addiction publishing. International Journal of Drug Policy.

Katainen A & Heikkilä R (2020) Analysing the ways of participating in interview settings: Young people’s identity performances and social class in focus groups. Qualitative Research 20(5), 649-666.

Katainen A, Kauppila E, Lindeman M, Svensson J & Hellman M (2020) Regulating alcohol advertising on social media: The impact and limitations of the 2015 amendment of the Finnish Alcohol Act. Journal of Studies on Alcohol and Drugs 81(1), 39–46.

Lindeman M, Katainen A, Kauppila E, Svensson J & Hellman M (2019) Compliance with regulations and codes of conduct at social media accounts of Swedish alcohol brands. Drug and Alcohol Review 38(4), 386

Lindfors P, Minkkinen J, Katainen A & Rimpelä A (2019) Do maternal and paternal monitoring buffer differently against alcohol use? A longitudinal study among Finnish boys and girls. Drug and Alcohol Dependence 194 (1), 351–357.

Katainen A, Kauppila E, Lindeman M, Svensson J & Hellman M (2018) Miten vuoden 2015 alkoholilakiuudistus vaikutti alkoholituotteiden markkinointiin sosiaalisessa mediassa? Sisällönanalyysi sosiaalisen median alkoholimarkkinoinnista Suomessa ja Ruotsissa. Yhteiskuntapolitiikka 83 (5-6), 483–494.

Hellman M & Katainen A (2018) Gendered citizen constructs in beer commercials as a metatext of alcohol control policies. Contemporary Drug Problems 45(2), 163–176.

Härkönen J & Katainen A (2018) Mitä syitä suomalaiset esittävät alkoholinkäytölleen. Kirjassa P. Mäkelä ym. (toim.) Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Katainen A & Härkönen J (2018) Miten suomalaiset perustelevat raittiuttaan? Kirjassa P. Mäkelä ym. (toim.) Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Seppänen J, Hellman M & Katainen A (2017) Just a joke. The psychogenesis of humour in alcohol advertisements. Scandinavian Psychoanalytic Review 40(2), 138–146.

Katainen A & Maunu A (2017) Muutakin kuin tietoa. Terveyskäyttäytymisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Kirjassa Karvonen S, Kestilä L & Mäki-Opas T (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.

Rönkä S & Katainen A (2017) Non-medical use of prescription drugs among illicit drug users: A case study on an online drug forum. International Journal of Drug Policy 39(1), 62–68.

Maunu A, Katainen A, Ojajärvi A & Perälä R (2016) Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53(3), 189–201.

Matilda H & Katainen A (2015) The autonomous Finnish man against the nanny state in the age of online outrage – The state and the citizen in the ‘whiskeygate’ alcohol policy debate. Sosiologia 52(4), 334–349.

Katainen A, Lehto A-S & Maunu A (2015) Adolescents’ sense-making of alcohol related risks: The role of drinking situations and social settings. Health 19(5), 542–558.

Katainen A & Rolando S (2015) Adolescents’ Understandings of Binge Drinking in Southern and Northern European Contexts – Cultural Variations of ‘Controlled Loss of Control.’ Journal of Youth Studies 18(2), 151166.

Rolando S & Katainen A (2014) Images of alcoholism among adolescents in individualistic and collectivistic geographies. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 31(2), 189–205.

Lehto A-S, Katainen A & Maunu A (2012) Riskinä toisten tahto? Laadullinen analyysi yhdeksäsluokkalaisten alkoholiin liittyvistä riskiymmärryksistä. Yhteiskuntapolitiikka 77(6), 656669.

Katainen A (2012) Smoking addiction and worker’s autonomy – A qualitative study on smoking practices in manual work Health 16(2), 134–150.

Katainen A (2010) Social class differences in the accounts of smoking – striving for distinction? Sociology of Health & Illness 32(7), 1087–1101.

Katainen A (2009) Keskiluokan valinta ja työväenluokan riippuvuus? Tupakoinnin perustelutavat työntekijöillä ja toimihenkilöillä . Sosiologia 46(2), 96–110.

Katainen A & Seppälä P (2008) K-junalla sedulaan – luokkataustaiset makuluokittelut Helsingin yöelämässä. Kulttuurintutkimus 25(4), 53–68.

Katainen A (2006) Challenging the imperative of health? Smoking and justifications of risk-taking. Critical Public Health 17(4), 295–305.

Muut julkaisut

Katainen A (2017) Global and local contexts of smoking. Sosiologia 54(4), 433–435.

Kinnunen J, Pere L, Raisamo S, Katainen A, Ollila H, Rimpelä A (2017) Nuorten terveystapatutkimus 2017: Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Katainen A (2016) Us, others and Finnish individualism. Kirjassa Hellman M, Katainen A, Alanko A, Egerer M, Koski-Jännes A (eds.) Beyond Sociological Individualism. A Festschrift in Honour of Professor Pekka Sulkunen. University of Helsinki: Publications of the Faculty of Social Sciences.

Hellman M & Katainen A (2016) Alkoholipoliittinen liberalismi nettiraivon aikakaudella – Tapaus #viski. Yhteiskuntapolitiikka 81(4), 447–454.

European Commission (2016) Study on the exposure of minors to alcohol advertising on linear and non-linear audio-visual services and other online services, including a content analysis. European Commission: Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology. (ECORYS & THL: Katainen A, Hellman M & Seppänen J)

Katainen A (2015) Avautuva suomalainen valtaeliitti. Sosiologia 52(3), 288–290.

Katainen A (2013) Mikä vaikuttaa tupakoitsijan valintoihin? Terveydenhoitaja, 2/2013.

Katainen A (2009) Määrälliset ja laadulliset menetelmät sosiaalilääketieteessä – toisiaan täydentäviä vai vastakkaisia näkökulmia? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 46(1), 46–50.

Väitöskirja

Katainen A (2011) Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma . Helsingin yliopisto:  Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2:2011.

Muita kirjoituksia

Verkkoyhteisöjen lääke-ekspertiisi voi johtaa haittoihin (Tiimi 5/2017)

Mielenterveyttä kaikille? (Tiimi 4/2017)

Nuuskailmiö ja nuorten muuttuvat päihdekulttuurit (Tiimi 3/2017)

Miksi uuden alkoholilain kustannukset eivät kiinnosta? (Tiimi 2/2017

Lasillinen päivässä pitää lääkärin loitolla? (Tiimi 1/2017)

Miksi köyhyys herättää vihaa? (Tiimi 5/2016)

Ihminen on terve kun se pelaa (Tiimi 4/2016)

Kesäloman alkaessa korkataan – muista kuva! (Tiimi 3/2016)

Eurooppalaistuvatko juomatapamme? (Tiimi 2/2016)

Valistuksessa on järkeä (Tiimi 1/2016)

Elämää alkoholimainoksessa (Tiimi 5/2015)

Pohjoismainen malli (Tiimi 4/2015)

Anneli Auerin vaikea valinta (Tiimi 3/2015)

Itsekontrolli – yksilön vai olosuhteiden ominaisuus (Tiimi 2/2015)

Kuka opettaisi nuoret juomaan? (Tiimi 1/2015)

Alkoholipolitiikka ja kärsivä kansa (Tiimi 5/2014)

Yöllä yhdessä (Tiimi 4/2014)

Terveyserot Helsingin kartalla  (Tiimi 3/2014)

Suomi ilman tupakkaa (Tiimi 2/2014)

Harhojen vallassa (Tiimi 2/2014)

Nuorten juominen vähenee – miksi? (Yhteiskuntablogiikka)

Kuka arvostaa tutkijoita? (Yhteiskuntablogiikka)

Pelkoa ja turvallisuuden tunnetta rikosuutisoinnista (Yhteiskuntablogiikka)

Työpaikalla lorvailijat (Yhteiskuntablogiikka)

Keskiluokan haitaton humala (Yhteiskuntablogiikka)