Julkaisut

Vertaisarvioidut julkaisut

Lindfors P, Minkkinen J, Katainen A & Rimpelä A (2019) Do maternal and paternal monitoring buffer differently against alcohol use? A longitudinal study among Finnish boys and girls. Drug and Alcohol Dependence 194 (1), 351–357.

Katainen A, Kauppila E, Lindeman M, Svensson J & Hellman M (2018) Miten vuoden 2015 alkoholilakiuudistus vaikutti alkoholituotteiden markkinointiin sosiaalisessa mediassa? Sisällönanalyysi sosiaalisen median alkoholimarkkinoinnista Suomessa ja Ruotsissa. Yhteiskuntapolitiikka 83 (5-6), 483–494.

Hellman M & Katainen A (2018) Gendered citizen constructs in beer commercials as a metatext of alcohol control policies. Contemporary Drug Problems 45(2), 163–176.

Seppänen J, Hellman M & Katainen A (2017) Just a joke. The psychogenesis of humour in alcohol advertisements. Scandinavian Psychoanalytic Review 40(2), 138–146.

Katainen A & Maunu A (2017) Muutakin kuin tietoa. Terveyskäyttäytymisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet. Kirjassa Karvonen S, Kestilä L & Mäki-Opas T (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus.

Rönkä S & Katainen A (2017) Non-medical use of prescription drugs among illicit drug users: A case study on an online drug forum. International Journal of Drug Policy 39(1), 62–68.

Maunu A, Katainen A, Ojajärvi A & Perälä R (2016) Terveys ja sosiaaliset erot: mitä on tutkittu ja mitä tarvitsee vielä tutkia? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 53(3), 189–201.

Matilda H & Katainen A (2015) The autonomous Finnish man against the nanny state in the age of online outrage – The state and the citizen in the ‘whiskeygate’ alcohol policy debate. Sosiologia 52(4), 334–349.

Katainen A, Lehto A-S & Maunu A (2015) Adolescents’ sense-making of alcohol related risks: The role of drinking situations and social settings. Health 19(5), 542–558.

Katainen A & Rolando S (2015) Adolescents’ Understandings of Binge Drinking in Southern and Northern European Contexts – Cultural Variations of ‘Controlled Loss of Control.’ Journal of Youth Studies 18(2), 151166.

Rolando S & Katainen A (2014) Images of alcoholism among adolescents in individualistic and collectivistic geographies. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 31(2), 189–205.

Lehto A-S, Katainen A & Maunu A (2012) Riskinä toisten tahto? Laadullinen analyysi yhdeksäsluokkalaisten alkoholiin liittyvistä riskiymmärryksistä. Yhteiskuntapolitiikka 77(6), 656669.

Katainen A (2012) Smoking addiction and worker’s autonomy – A qualitative study on smoking practices in manual work Health 16(2), 134–150.

Katainen A (2010) Social class differences in the accounts of smoking – striving for distinction? Sociology of Health & Illness 32(7), 1087–1101.

Katainen A (2009) Keskiluokan valinta ja työväenluokan riippuvuus? Tupakoinnin perustelutavat työntekijöillä ja toimihenkilöillä . Sosiologia 46(2), 96–110.

Katainen A & Seppälä P (2008) K-junalla sedulaan – luokkataustaiset makuluokittelut Helsingin yöelämässä. Kulttuurintutkimus 25(4), 53–68.

Katainen A (2006) Challenging the imperative of health? Smoking and justifications of risk-taking. Critical Public Health 17(4), 295–305.

Muut julkaisut

Härkönen J & Katainen A (2018) Mitä syitä suomalaiset esittävät alkoholinkäytölleen. Kirjassa P. Mäkelä ym. (toim.) Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Katainen A & Härkönen J (2018) Miten suomalaiset perustelevat raittiuttaan? Kirjassa P. Mäkelä ym. (toim.) Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Katainen A (2017) Global and local contexts of smoking. Sosiologia 54(4), 433–435.

Kinnunen J, Pere L, Raisamo S, Katainen A, Ollila H, Rimpelä A (2017) Nuorten terveystapatutkimus 2017: Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Katainen A (2016) Us, others and Finnish individualism. Kirjassa Hellman M, Katainen A, Alanko A, Egerer M, Koski-Jännes A (eds.) Beyond Sociological Individualism. A Festschrift in Honour of Professor Pekka Sulkunen. University of Helsinki: Publications of the Faculty of Social Sciences.

Hellman M & Katainen A (2016) Alkoholipoliittinen liberalismi nettiraivon aikakaudella – Tapaus #viski. Yhteiskuntapolitiikka 81(4), 447–454.

European Commission (2016) Study on the exposure of minors to alcohol advertising on linear and non-linear audio-visual services and other online services, including a content analysis. European Commission: Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology. (ECORYS & THL: Katainen A, Hellman M & Seppänen J)

Katainen A (2015) Avautuva suomalainen valtaeliitti. Sosiologia 52(3), 288–290.

Katainen A (2013) Mikä vaikuttaa tupakoitsijan valintoihin? Terveydenhoitaja, 2/2013.

Katainen A (2009) Määrälliset ja laadulliset menetelmät sosiaalilääketieteessä – toisiaan täydentäviä vai vastakkaisia näkökulmia? Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 46(1), 46–50.

Väitöskirja

Katainen A (2011) Tupakka, luokka ja terveyskäyttäytymisen ongelma . Helsingin yliopisto:  Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2:2011.

Muita kirjoituksia

Verkkoyhteisöjen lääke-ekspertiisi voi johtaa haittoihin (Tiimi 5/2017)

Mielenterveyttä kaikille? (Tiimi 4/2017)

Nuuskailmiö ja nuorten muuttuvat päihdekulttuurit (Tiimi 3/2017)

Miksi uuden alkoholilain kustannukset eivät kiinnosta? (Tiimi 2/2017

Lasillinen päivässä pitää lääkärin loitolla? (Tiimi 1/2017)

Miksi köyhyys herättää vihaa? (Tiimi 5/2016)

Ihminen on terve kun se pelaa (Tiimi 4/2016)

Kesäloman alkaessa korkataan – muista kuva! (Tiimi 3/2016)

Eurooppalaistuvatko juomatapamme? (Tiimi 2/2016)

Valistuksessa on järkeä (Tiimi 1/2016)

Elämää alkoholimainoksessa (Tiimi 5/2015)

Pohjoismainen malli (Tiimi 4/2015)

Anneli Auerin vaikea valinta (Tiimi 3/2015)

Itsekontrolli – yksilön vai olosuhteiden ominaisuus (Tiimi 2/2015)

Kuka opettaisi nuoret juomaan? (Tiimi 1/2015)

Alkoholipolitiikka ja kärsivä kansa (Tiimi 5/2014)

Yöllä yhdessä (Tiimi 4/2014)

Terveyserot Helsingin kartalla  (Tiimi 3/2014)

Suomi ilman tupakkaa (Tiimi 2/2014)

Harhojen vallassa (Tiimi 2/2014)

Nuorten juominen vähenee – miksi? (Yhteiskuntablogiikka)

Kuka arvostaa tutkijoita? (Yhteiskuntablogiikka)

Pelkoa ja turvallisuuden tunnetta rikosuutisoinnista (Yhteiskuntablogiikka)

Työpaikalla lorvailijat (Yhteiskuntablogiikka)

Keskiluokan haitaton humala (Yhteiskuntablogiikka)