Tutkimus

Käynnissä oleva tutkimusprojektini tarkastelee terveys- ja hyvinvointipolitiikan jännitteitä esimerkkinä alkoholimainontalain muutos vuonna 2015. Tarkempina tutkimuskohteina on lain vaikutus sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan alkoholimainontaan, sekä alkoholimainonnan uudet strategiat ja vaikutukset erityisesti nuoriin kuluttajiin. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia ja se jatkuu vuoden 2018 loppuun.

Post doc -hankkeeni (2011-2015) käsitteli nuorten alkoholimielikuvia Suomessa ja Italiassa ja nuorten juomiskulttuurien sosioekonomisia eroja. Tutkimuksen aineistona ovat ryhmähaastattelut, jotka tehtiin helsinkiläisten ja torinolaisten 15-vuotiaiden keskuudessa. Tutkimusta rahoitti Alkoholitutkimussäätiö ja Suomen Akatemia.

Väitöskirjatutkimuksessani Tupakka, luokka ja terveyskäyttäysymisen ongelma (2011) lähtökohtanani on tupakoinnin koko ajan voimistuva yhteys sosiaaliseen asemaan: mitä korkeampi sosiaalinen asema yhteiskunnassa on, sitä epätodennäköisempää on päivittäinen tupakointi. Tutkimuksen keskeisin kysymys on, miksi ruumiillisen työn konteksti edelleen vahvistaa tupakointia, vaikka muualla yhteiskunnassa tupakointi on koko ajan menettänyt hyväksyttävyyttään. Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia (Elämäntapojen säätely ja luonnon ja kulttuurin ongelma ja IMAGES -projektit, kummankin johtajana professori Pekka Sulkunen), Emil Aaltosen säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.