Kurssikerta 2

Moikku!

Tällä kurssikerralla käsiteltiin erilaisia datan lähteitä. Rajapintoihin, eli ladattaviin aineistoihin, kuten WFS ja WMS saatiin pientä tuntumaa. Luennolla kokeiltiin myös ladata näitä aineistoja QGIS:siin ja treenailtiin esim. valinta- ja mittaustyökalujen käyttöä. En koe, että olisin sisäistänyt näitä juttuja täydellisesti, mutta ehkä ajan kanssa nämä tulevat tutummiksi. Tämä teksti sisältää hyvin vähän kuvailua siitä, mitä käytännössä olen tehnyt, sillä en ole itsenkään aivan varma.

Tällä kerralla vertailtiin myös erilaisten projektioiden vaikutusta kartan ulkoasuun. Kuvassa 1. on luennon aikana tuotettu vertailu Mercatorin projektion vertailu ETRS89-TM35FIN projektioon. ETRS89-TM35FIN on Suomessa käytetty tasokoordinaattijärjestelmä, joka pohjautuu poikittaiseen Mercatorin projektioon ja pyrkii kompromissiin. Pinta-alojen vääristymää voidaan tarkastella suhdelukujen perusteella: Lapin punaisilla alueilla pinta-alat ovat yli 8 kertaiset. Tämä johtuu siitä, että Mercatorin projektiossa pinta-alat ja etäisyydet kasvavat napoja kohti.

Todistuaineistoa itse mittailusta en kerännyt, mutta jos asia kiinnostaa, suosittelen tsekkaamaan Tapion blogi, jossa on havainnollistettu asiaa sekä kuvien että taulukon muodossa!

Itsenäisessä harjoituksessa vertasin ETRS89-TM35FIN tasokoordinaatistoa Winkel Tripel-projektioon. Winkel Tripel on tasavälinen lieriöprojektio, joka pyrkii minimoimaan pinta-alan, suunnan ja etäisyyden vääristymiä. Tämän vuoksi kuvassa 2. näkyvät suhdeluvut eivät ole läheskään samaa luokkaa kuin Mercatorin projektion vertailussa kuvassa 1.

 

Kuva1. Mercatorin projektio verrattuna ETRS89
Kuva 2. Winkel Tripel-projektio verrattuna ETRS89

En pysty sanomaan, että tämä kurssikerta olisi tuonut varmuutta omiin GIS-taitoihini, mutta ehkä löydän vielä jostain motivaatiota harjoitella vielä ahkerammin. Tämän viikon harjoitus ei tuntunut kuitenkaan yhtä turhauttavalta kuin ensimmäinen mutta harjoituksen tekemiseen oli vaikeaa ryhtyä. Uskon kuitenkin, että vertaistuen ja sinnikkään harjoittelun avulla QGIS voi vielä jonain päivänä selkeytyä myös minulle 🙂

Koen karttaprojektiot ja niiden vaikutuksen kartoista syntyviin mielikuviin erittäin kiinnostavana aiheena. Melkein pelottaa ajatella, miten vääristynyt kuva ihmisillä voi maailmasta olla ja miten suuri vaikutus sillä on esimerkiksi poliittiseen päätöksentekoon.

 

Lähteet:

Kurssimateriaali

 

Turpeinen, T. (2021) Viitattu 29.1.2021

<https://blogs.helsinki.fi/tapiotur/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *