Kurssikerta 6

Kuudennella kurssikerralla pääsimme taas uusien asioiden ääreen. Aloitimme tunnin 45 minuutin käppäilyllä lähimaastossa ja samalla keräsimme Epicollect5-sovelluksen avulla aineistoa tunnilla suoritettaviin harjoituksiin. Tämän keräämämme aineiston avulla harjoittelimme tuomaan pistemuotoista aineistoa QGIS:siin kartalle erilaisin keinoin. Kun aineisto oli kartalla niin pääsimme harjoittelemaan sen visualisoimista erilaisin keinoin – uutena mielenkiintoisena visualisointi keinona opettelimme interpolointia.

Sitten pääsimme kuudennen kerran itsenäistehtäviin, jossa aiheena oli hasardit. Tämän kerran harjoitusta oli mielestäni mielenkiintoista tehdä, koska tehtävän suorittamiseen oli periaatteessa vapaat kädet. Tarkoituksena oli kuitenkin tuottaa kolme karttaa, joiden teemana olisi hasardit. Itse valitsin Karttojeni pääteemaksi maanjäristykset ja esitin neljällä eri kartalla erilaista tietoa niistä.

Maanjäristys on maanpinnan tärähtelyä, joka voi syntyä muun muassa laattatektoniikan, tulivuorenpurkauksen tai impaktin seurauksena. Maanjäristyksiä esiintyy maapallolla päivittäin, mutta eniten järistyksiä tapahtuu Tyynellä valtamerellä Tyynenmeren tulirenkaan alueella. Alla esiintyvät kartat (Kuva 1&2) kuvaavat yli 6 ja yli 8 magnitudin maanjäristysten esiintymispaikkoja. Nämä voimakkuudet ovat ilmoitettu Richterin asteikolla, joka on maailmanlaajuisesti käytetty asteikko maanjäristysten voimakkuuden ilmoittamiseen. Kartoilla esitetyt maanjäristykset ovat tapahtuneet vuosien 1980 ja 2013 välillä. Ne eivät siis esitä täysin nykypäiväistä tietoa, mutta soveltuvat silti hyvin maanjäristysten tutkimiseen lähi vuosikymmeniltä.

Kuva 1. Yli 6 Magnitudin maanjäristysten sijoittuminen suhteessa tulivuoriin & meteoriittien putoamispaikkoihin

Voimakkuudeltaan yli 6 Richterin asteikolla esiintyvien maanjäristysten tärinä voi aiheuttaa suuria tuhoja – muun muassa tavalliset rakennukset voivat vaurioitua pahasti ja järistys voi tuntua monen sadan kilometrin päässä järistyskeskuksesta.  Kyseisen 33 vuoden aikana  tapahtui noin 4168 yli 6 magnitudin maanjäristystä Richterin asteikolla.  Kun tätä karttaa vertaa alla esiintyvään karttaan (Kuva 3) litosfäärilaatoista, pystyy havaitsemaan selkeän yhteyden maanjäristysten & tulivuorten sijaintien sekä litosfäärilaattojen reunakohtien välillä.

 

Kuva 2. Yli 8 magnitudin maanjäristykset suhteessa tulivuoriin ja meteoriittien putoamispaikkohin

Voimakkuudeltaan yli 8 Richterin asteikolla tapahtuvat maanjäristykset todennäköisesti tuhoavat normaalisti & heikosti rakennetut rakennukset ja voivat aiheuttaa tuhoa myös rakennuksiin, joita on suojattu maanjäristyksiltä. Näin voimakkaat järistykset tuntuvat erittäin laajoilla alueilla. Yli 8 magnitudin maanjäristyksiä on sattunut huomattavasti vähemmän, kuin yli 6 magnitudin – 33 vuodessa näitä on sattunut vain 28 kappaletta.

Molemmissa kartoissa maanjäristykset ja tulivuoret keskittyvät pääasiassa mantereiden reuna-alueille, sekä merialueille. Euroopassa, Pohjois- & Etelä-Amerikan länsireunoilla sekä mm. Venäjän Keski- ja Pohjoisosissa on maanjäristyksiä esiintynyt suhteellisen vähän. Meteoriittien putoamispaikkoja esiintyy molemmilla kartoilla 101 kappaletta ja suurin osa niistä puolestaan keskittyy Eurooppaan ja Australiaan.

 

Kuva 3. Litosfäärilaatat (Google)

Oheinen kuva (Kuva 3) kuvaa litosfäärilaattoja ja niiden liikesuuntia. Noin 90% kaikista maapallolla tapahtuvista maanjäristyksistä saa alkunsa näiden laattojen reunakohdissa. Erityisen aktiivinen alue maanjäristysten synnylle on jo aikaisemminkin mainitsemani Tyynenmeren tulirenkaan alue. Kyseisellä alueella on arvioitu tapahtuvan noin 90% prosenttia kaikista maailman maanjäristyksistä ja siellä sijaitsee noin 75% kaikista maailman aktiivisista tulivuorista. (National Geographic)

Siihen, kuinka paljon tuhoa maanjäristys aiheuttaa vaikuttaa muun muassa järistyksen syvyys, eli hyposentrin syvyys. Mitä lähempänä maanpintaan Hyposentri eli järistyskeskus sijaitsee, sitä suurempia tuhot yleensä ovat. Hyposentrin syvyys voi vaihdella hyvin matalasta, jopa useisiin satoihin kilometreihin. Seuraavat kartat (Kuva 4&5) esittävät yli 6 ja yli 8 magnitudin maanjäristysten syvyyksiä kilometreinä kartalla. (Kartoissa kirjoitusvirhe legendassa, jossa lukee syvyydet metreinä, vaikka syvyydet ovat kilometreinä. )

Kuva 4. Yli 6 magnitudin maanjäristysten syvyydet kilometreinä.

Kuva 5. Yli 8 magnitudin maanjäristysten syvyydet kilometreinä.

Kuten kartoista pystyy huomamaan, suurin osa maanjäristyksistä on alle 115 kilometrin syvyysluokkaa, eikä yksikään yli 8 magnitudin maanjäristys ole syntynyt yli 114 kilometrin syvyydessä. Yli 6 magnitudin maanjäristysten joukossa osa on syntynyt jopa 528-631 kilometrin syvyydessä ja nämä kaikki, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, sijaitsevat Tyynenmeren tulirenkaan alueella. Hyposentrin syvyydet pystytään määrittämään seismografihavaintojen avulla, jossa hyödynnetään maanjäristysaaltojen, erityisesti P- ja S-aaltojen liikkeiden seurantaa.

Kun tarkastelen tekemiäni karttoja niin huomaan, että niiden avulla saa aiheesta suhteellisen hyvän yleiskäsityksen, muun muassa siitä, että maanjäristyksiä tapahtuu litosfäärilaattojen reunakohdilla ja että tulivuoria sijaitsee samoilla alueilla. Kuitenkin tarkan tiedon saaminen karttojen avulla jää suhteellisen heikoksi. Erityisesti esimerkiksi ensimmäinen kartta (Kuva 1) sisältää niin paljon tietoa, että se tekee kartasta hyvin epäselkeän näköisen. Olisin myöskin voinut  kirjoittaa karttojen legendoihin enemmän tietoa, kuten miltä vuosilta kyseiset tiedot ovat ja kuinka voimakkaita maanjäristyksiä kartat kuvaavat. Molemmat näistä tiedoista kyllä löytyy blogin tekstistä, mutta jälkeenpäin tajusin, että kyseinen tieto olisi ollut hyvä esittää myös itse kartoissa. Kyseisillä kartoilla olisi voinut esittää myös tietoa muun muassa tsunameista, koska niiden syntyyn vaikuttaa mm. juuri maanjäristykset & tulivuorten purkaukset.

Alla olevat linkit kuvaavat maanjäristysten esiintymisalueita/riskiä maanjäristysten tapahtumiselle maailmanlaajuisesti, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kyseiset kartat ovat ainakin omasta mielestäni selkeämpiä lukea ja tämän takia informatiivisempia, kuin omani.

Whole world earthquake hazard map

Europe earthquake hazard map

North America earthquake hazard map

 

Lähteet:

National Geographic, Ring of fire, https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/ring-fire/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *