Presentationer

 • Siv Björklund, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Raili Hilden & Hanna Lehti-Eklund. Kaksikielisyyttä tukevaa ruotsin opetusta suomenkielisissä peruskouluissa. Föredrag på Linguapeda-konferensen i Jyväskylä 15.5.2023.
 • Siv Björklund, Katri Hansell, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Raili Hilden, Annika Lassus, Hanna Lehti-Eklund, Michaela Pörn & Ida Rebers. Native-level language teaching to support pupils’ bilingualism in national languages in Finland. Symposium på NOFA-konferensen i Vasa 9.5.2023.
 • Katri Hansell, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Annika Lassus & Michaela Pörn. Native-level language syllabi in Finnish and Swedish as second national languages: A curriculum study. Föredrag på NOFA-konferensen i Vasa 9.5.2023.
 • Siv Björklund, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Raili Hilden & Hanna Lehti-Eklund. Teacher perspectives on native-level Swedish language didactics: Swedish for bilingual pupils in Finnish-medium schools. Föredrag på NOFA-konferensen i Vasa 9.5.2023.
 • Siv Björklund, Sanna Heittola, Sofie Henricson, Raili Hilden & Hanna Lehti-Eklund. MOSVE – En outnyttjad möjlighet att främja tvåspråkighet i finska grunskolor. Föredrag på konferensen Svenskan i Finland 20 i Joensuu 4.5.2023.
 • Raili Hilden. Bedömning av olika lärokurser i svenska – med fokus på mosve. Föredrag på SLS-seminariet Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? i Helsingfors 17.2.2023.
 • Sanna Heittola & Sofie Henricson. Modersmålsinriktad svenskundervisning (mosve) – en okänd? möjlighet att främja tvåspråkighet. Föredrag på SLS-seminariet Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? i Helsingfors 17.2.2023.
 • Siv Björklund & Hanna Lehti-Eklund. Introduktion om svenskundervisningen i Finland. Föredrag på SLS-seminariet Svenskundervisning i finska grundskolor – nya möjligheter? i Helsingfors 17.2.2023.
 • Sanna Heittola, Siv Björklund & Sofie Henricson. Flerspråkig pedagogik i andraspråksklassrummet. Föredrag på VAKKI-symposiet i Vasa 9.2.2023.
 • Sofie Henricson & Sanna Heittola. Toisen kotimaisen kielen ja kaksikielisyyden tukeminen suomenkielisissä peruskouluissa. Föredrag på konferensen AFinLAs höstsymposium 27-29.10.2022. Bekanta dig gärna med vår presentation.
 • Sanna Heittola & Siv Björklund. Preliminära resultat från Q-studien. Föredrag på konferensen Nordand 15 24-26.5.2022. Bekanta dig gärna med vår presentation.
 • Sanna Heittola & Sofie Henricson. Skolämnet modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga grundskolor. Föredrag på konferensen Svenskans beskrivning 38 4−6.5.2022. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.
 • Sofie Henricson & Marina Forsberg. Praxisnära forskning om svenskundervisning i finska grundskolor. Föredrag på symposiet ASLA 2022 7−8.4.2022. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.
 • Sanna Heittola & Sofie Henricson. Äidinkielenomainen ruotsi-oppiaine suomenkielisissä peruskouluissa. Föredrag på VAKKI-symposiumi 2022 10−11.2.2022. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.
 • Sofie Henricson & Marina Forsberg. Kielikerhosta uuteen kielioppimisryhmään? Föredrag på Ainedidaktinen symposiumi 2022 10−11.2.2022. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.
 • Sanna Heittola, Sofie Henricson & Siv Björklund: Modersmålsinriktad svenska i finska skolor. Föredrag på AFinLAs 50-årsjubileum 11–13.11.2021. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.