Presentationer

  • Sanna Heittola & Sofie Henricson. Skolämnet modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga grundskolor. Föredrag på konferensen Svenskans beskrivning 38 4−6.5.2022. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.
  • Sofie Henricson & Marina Forsberg. Praxisnära forskning om svenskundervisning i finska grundskolor. Föredrag på symposiet ASLA 2022 7−8.4.2022. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.
  • Sanna Heittola & Sofie Henricson. Äidinkielenomainen ruotsi-oppiaine suomenkielisissä peruskouluissa. Föredrag på VAKKI-symposiumi 2022 10−11.2.2022. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.
  • Sofie Henricson & Marina Forsberg. Kielikerhosta uuteen kielioppimisryhmään? Föredrag på Ainedidaktinen symposiumi 2022 10−11.2.2022. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.
  • Sanna Heittola, Sofie Henricson & Siv Björklund: Modersmålsinriktad svenska i finska skolor. Föredrag på AFinLAs 50-årsjubileum 11–13.11.2021. Du är välkommen att bekanta dig med presentationen här.