Publikationer

  • Forsberg, Marina, 2022: Utveckla tvåspråkigheten även i finskspråkiga skolor! Poppis 2/2022, 24 –25. I Poppis berättar Marina Forsberg (tidigare projektbiträde) om ett inspirerande exempel på hur den modersmålsinriktade lärokursen kan ge en fungerande grund för att utveckla tvåspråkigheten i finskspråkiga skolor.
  • Henricson, Sofie, Heittola, Sanna, Björklund, Siv, Lehti-Eklund, Hanna & Forsberg, Marina, 2022: Äiru hoi! Äidinkielenomaisen ruotsin opetus suomenkielisissä peruskouluissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 13(2). Artikeln är fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats.