Publikationer

 • Henricson, Sofie & Heittola, Sanna, 2024. Lärares uppfattningar om lärokurser i svenska som det andra inhemska språket i finskspråkiga grundskolor. I: D. Jansson, I. Melander, G. Westberg & D. Yassin Falk (red.). Svenskans beskrivning. Del II. Förhandlingar vid trettioåttonde sammankomsten
  Örebro 4–6 maj 2022. S. 164-179. (fritt tillgänglig)
 • Henricson, Sofie, Björklund, Siv, Heittola, Sanna, Hilden, Raili & Lehti-Eklund, Hanna, 2024. Ändamålsenlig svenskundervisning för elever som har svenskan med sig från förut. Poppis 2024: 1.
 • Henricson, Sofie, Björklund, Siv, Heittola, Sanna, Hilden, Raili & Lehti-Eklund, Hanna, 2023. Äidinkielenomainen ruotsi suomenkielisessä perusopetuksessa – Modersmålsinriktad svenska i den finskspråkiga grundläggande utbildningen. Utbildningsstyrelsen.
 • Heittola, Sanna, Björklund, Siv & Henricson, Sofie, 2023. Språkanvändning och språkval i undervisningen av svenska som det andra inhemska språket: läraruppfattningar om språklig praxis i tre olika lärokurser. I: E. Lillqvist, M. Eronen-Valli, V. Manninen, N. Nissilä & E. Salmela (red.). Communicating with Purpose. Vasa: VAKKI Publications 15. 86–106. https://vakki.net/wp-content/uploads/2023/12/CWP2023A5.pdf (fritt tillgänglig).
 • Henricson, Sofie & Heittola, Sanna, 2023. Näkökulmia kielikoulutuspolitiikkaan: Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittäminen ruotsin kielen opettajien ja OKM:n silmin. Kasvatus, 54(4), 399–404. https://doi.org/10.33348/kvt.129329 (fritt tillgängligt från 11/2024).
 • Hilden, Raili, Björklund, Siv, Heittola, Ssanna, Henricson, Sofie, & Lehti-Eklund, Hanna, 2023. Ruotsin A-oppimäärien tavoitteet ja opettajien käsityksiä niiden arvioinnista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta : Kieliverkoston verkkolehti, 14(4).
 • Heittola, Sanna & Henricson, Sofie, 2022. Äidinkielenomaisen ruotsin oppimäärän kartoitustutkimus. I: Katajamäki, H., Enell-Nilsson, M., Kauppinen-Räisänen, H. & Limatius, H. (red.), Responsible Communication. (VAKKI Publications; no. 14). Vasa: Vakki. S. 11-26. Forskningsartikeln är fritt tillgänglig här.
 • Forsberg, Marina, 2022: Utveckla tvåspråkigheten även i finskspråkiga skolor! Poppis 2/2022, 24 –25. I Poppis berättar Marina Forsberg (tidigare projektbiträde) om ett inspirerande exempel på hur den modersmålsinriktade lärokursen kan ge en fungerande grund för att utveckla tvåspråkigheten i finskspråkiga skolor.
 • Henricson, Sofie, Heittola, Sanna, Björklund, Siv, Lehti-Eklund, Hanna & Forsberg, Marina, 2022: Äiru hoi! Äidinkielenomaisen ruotsin opetus suomenkielisissä peruskouluissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 13(2). Artikeln är fritt tillgänglig på tidskriftens webbplats.