Ympäristösuunnitelma

Aistimuksen ympäristösuunnitelma

Ympäristövastaava

Aistimuksella on ollut oma ympäristövastaava vuodesta 2020. Ympäristövastaavan vastuulla on kiinnittää huomiota toiminnan kestävyyteen ja mahdollisuuksien mukaan puuttua ja kehittää Aistimusta vieläkin ympäristöystävällisemmäksi järjestöksi. Ympäristösuunnitelman laadinta ja siinä mainittujen tavoitteiden toteutumisen seuraaminen kuuluvat ympäristövastaavan toiminta-alueeseen. Ympäristövastaavaan voi ottaa yhteyttä uusien ideoiden ja palautteen antamiseksi.

 

Kokoukset ja tapahtumat

Kokouksista ja tapahtumista ilmoitetaan sähköisesti. Myös kokouslistat toimitetaan sähköisesti.  Tapahtumissa ja kokouksissa syntyvät jätteet kierrätetään huolellisesti. Tapahtumiin tehdyt hankinnat tehdään harkiten. Esimerkiksi koristeiden edellytetään kestävän käyttöä. Kertakäyttöisyyttä vältetään.

 

Ympäristöaiheisia tapahtumia ja projekteja halutaan tuoda Aistimuksen toimintaan lisää. Aistimus istutti syksyllä 2019 puuntaimia osana Miljoonan puun talkoot –projektia. Projektin toivotaan jatkuvan.

 

Ruoka

Aistimuksen tapahtumissa nautitaan vegaani- ja kasvisvaihtoehtoja. Mahdollisuuksien mukaan valitaan mahdollisimman vähän pakattuja tuotteita ja ruokahävikkiin kiinnitetään huomiota. Myös kotimaisuutta ja luomua, sekä kestävästi- ja eettisesti tuotettuja elintarvikkeita suositaan. Ruokaostokset kulkevat kestokasseissa.

 

Liikkuminen

Aistimus liikkuu jalan, pyörällä ja julkisilla liikennevälineillä. Ekskursiomatka Pietariin vuonna 2019 taitettiin junalla.

 

Sosiaalinen kestävyys

Osana Aistimuksen pyrkimyksiä kohti kestävämpää ainejärjestötoimintaa on sosiaalinen kestävyys. Aistimuksen toiminta perustuu tasa-arvoon, ja ajatukseen siitä, että jokaisella on oikeus osallisuuteen, sosiaaliseen hyvinvointiin ja perustarpeisiin.

Käytännössä tämä näkyy kannustuksena matalan kynnyksen osallistumiseen: Aistimuksen toimintaan liittyminen ei edellytä jäsenmaksua. Hallituksen toimintaan voi tulla mukaan, vaikkei mitään aiempaa kokemusta järjestötoiminnasta olisi ja ilmapiiri halutaan pitää hyvänä ja kannustavana kaikille osallistujille.

What do you want to do ?

New mail