Eettiset ohjeet

Kaiken tieteellisen tutkimuksen tulee noudattaa tieteen eettisiä periaatteita. Riippumattomat eettiset toimikunnat arvioivat tutkimussuunnitelmia eettisyyden näkökulmasta ja ottavat kantaa eettisten periaatteiden toteutumiseen tutkimuksessa. Helsingin yliopiston aistinvaraisen tutkimuksen eettisen toiminnan arvioinnin on suorittanut Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta.

Kaikkien aistinvaraisen tutkimuksen laboratoriossa työskentelevien tulee perehtyä ja sitoutua laboratorion toimintaa koskeviin eettisiin periaatteisiin ja artikkeliin Eettiset näkökohdat aistinvaraisessa tutkimuksessa (kirjassa Tuorila H, Appelbye U. Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät, Yliopistopaino/Gaudeamus 2006/2008, s. 193-201). Kirja käytettävissä EE-talon aistinvaraisen kirjallisuuden käsikirjastossa 2. kerroksen aulatiloissa h. 2017-2019 edessä.

Eettiset periaatteet 2020-2022:
Tutkimussuunnitelma
Tiedote tutkittavalle ja suostumuslomake
Eettisen toimikunnan lausunto

Ethical principles in English