ET860 Ohjattu tutkimus (1-6 op)

Aikaisempi koodi ETT460

1. KOEHENKILÖNÄ TOIMIMINEN AISTINVARAISISSA TUTKIMUKSISSA (1-2 op)
Opiskelija voi suorittaa 1-2 ohjatun tutkimuksen opintopistettä toimimalla aistinvaraisten tutkimusten koehenkilönä ja kirjoittamalla raportin kokemuksistaan. Yhteen koesarjaan osallistumisesta voi saada korkeintaan yhden opintopisteen. Koesarjat voivat liittyä samaan tutkimushankkeeseen ja elintarvikkeeseen, mutta kustakin kirjoitetaan erillinen raportti. Nyrkkisääntö: suoritus kertyy osallistumalla eri kokeisiin siten, että arviointikertoja tulee joko 8 (1 op) tai 16 (2 op). Koesarja, johon 8. tai 16. arviointikerta sisältyy, tulee suorittaa loppuun.

Tarkka pistemäärä sovitaan kokeen järjestäjän ja professorin kesken koesarjan vaativuuden mukaan ennen kokeen aloittamista. Opiskelija kirjoittaa raportin (2-3 liuskaa) jokaisesta koesarjasta, johon hän osallistui. Raportin tavoite on, että opiskelijalle syntyy ymmärrys aistinvaraisen kokeen luonteesta yleensä ja kyseisestä  kokeesta erityisesti.

2. TUTKIMUSAVUSTAJANA AISTINVARAISISSA TUTKIMUKSISSA  (1-6 op) Aistinvaraisen laatututkimuksen laboratoriossa voi suorittaa 1-6 op  toimimalla tutkimus-hankkeessa avustajana. Yleensä pohjatiedoksi tarvitaan kurssin ETT230 suoritus. Kiinnostuneet, ottakaa yhteys professoriin tai laboratorion muuhun henkilökuntaan.

Opiskelija kirjoittaa kokemuksestaan lyhyen raportin (4-8 liuskaa), joskus erikseen sovituksella painotuksella, ja toimittaa sen aistinvaraisen laatututkimuksen professorille. Raportissa kuvataan
– tutkimuksen tavoite
– omat työtehtävät; miten oma panos liittyy tavoitteeseen
– arvio tutkimusavustajana toimimisesta (mitä oppi, tehtävän helppous/vaikeus yms.)

3. LEHTIARTIKKELIN KIRJOITTAMINEN (1-6 op)
Tästä mahdollisuudesta kerrotaan tarkemmin ET245 Aistinvaraisen tutkimuksen jatkokurssin aikana (tehdä yleensä kurssin ns. oman työn pohjalta).

Raportointiohjeet

päiv. 11.8.2015 /LS