ETK-240 Aistinvaraisen tutkimuksen perusteet (5 op)

Kurssin tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa yleisimpiä aistinvaraisia tutkimusmenetelmiä elintarvikkeiden aistittavan laadun tutkimiseen.

Järjestetään vuosittain syyslukukaudella (1. opetusperiodissa). Suositeltu suoritusajankohta on 3. opintovuosi.

Ajantasaiset tiedot Helsingin yliopistossa järjestettävistä elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen kursseista päivitetään jatkossa HY:n Opintoni-palveluun:

https://student.helsinki.fi/info/login

Kuka tahansa voi hakea perustietoja kurseista kirjautumatta palveluun. HY:n opiskelijat saattavat palveluun kirjautumalla nähdä kursseista yksityiskohtaisempaa tietoa.

 

 

Päivitetty 15.1.2016 / AK